pobierz demo
pobierz demo
pobierz demo

16/05/2016
Ewidencja VAT - nowe obowiązki od 1 stycznia 2017.


W piątek (13/05/2016) Sejm przegłosował i przekazał do Senatu ustawę określającą m.in. obowiązek comiesięcznego wysyłania informacji o prowadzonej ewidencji VAT, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej JPK, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Oznacza to że małe oraz średnie przedsiębiorstwa już od 1 stycznia 2017 będą miały obowiązek cyklicznego raportowania w zakresie ewidencji VAT, mikroprzedsiębiorstwa zostaną objęte tym obowiązkiem rok później - 1 stycznia 2018. Termin wprowadzenia obowiązku dla dużych firm nie uległ zmianie i obowiązuje od 1 lipca 2016.