pobierz demo
pobierz demo
pobierz demo
USŁUGI W tej kategorii nie ma produktów.

Podkategorie

 • Wdrożenie

  Wdrożenia systemów ERP

  Różnorodność działań prowadzonych na rynku przez firmy sprawia, że każdy system jest rozwiązaniem unikalnym. Dlatego też w ramach wdrożenia wykonywane są czynności, które mają doprowadzić do sprawnego i skutecznego zaimplementowania wybranego systemu zgodnie ze zgłaszanymi przez Państwa potrzebami.

  W zależności od poziomu skomplikowania, zgłaszanych potrzeb i konfiguracji systemu proces wdrożenia może składać się z kilku etapów:

  • analiza przedwdrożeniowa,
  • instalacja sprzętu i oprogramowania,
  • wdrożenie - konfiguracja funkcjonalna modułów,
  • szkolenia użytkowników,
  • asysta i nadzór

  Analiza przedwdrożeniowa zapewnia właściwe przygotowanie do implementacji nowego systemu i szczegółowe zaplanowanie wszystkich działań. W trakcie analizy uwzględnimy potrzeby zgłaszane przez Państwa i wymagania, jakie stawiane są systemowi. Będziemy chcieli poznać Państwa firmę, strukturę organizacyjną, zidentyfikować procesy biznesowe, określić ilość użytkowników i ich uprawnienia, poznać obieg dokumentów i miejsca ich powstawania, infrastrukturę sprzętową by w efekcie stworzyć harmonogram prac wdrożeniowych przy uwzględnieniu dostępnych zasobów firmy oraz określić koszt całego przedsięwzięcia.

  Instalacja sprzętu i oprogramowania - wykonujemy konfiguracje sprzętu (w tym serwery ) i instalację oprogramowania na wszystkich stanowiskach komputerowych, na których będzie użytkowany program. We współpracy z osobami, które będą pracować na danym stanowisku dokonujemy indywidualnej konfiguracji - zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

  Wdrożenie - konfiguracja funkcjonalna modułów obejmuje czynności, których celem jest odwzorowanie w systemie procesów biznesowych zachodzących w firmie - zgodnie z przeprowadzoną analizą przedwdrożeniową.

  Szkolenia użytkowników zapewniają przygotowanie pracowników do pracy z programem. Opierają się na ćwiczeniach praktycznych. Harmonogram, zakres i czas trwania szkolenia w poszczególnych obszarach tematycznych zawsze jest uzgadniany z klientem.

  Asysta i nadzór - ostatni etap wdrożenia, w którym wspieramy Państwa w początkowym okresie korzystania z systemu. Osobiście, telefonicznie lub przy wykorzystaniu Internetu odpowiadamy na pytania, wyjaśniamy wątpliwości, wprowadzamy konieczne zmiany w systemie, usuwamy ewentualne usterki.

 • Serwis

  Serwis oprogramowania

  Zakończenie wdrożenia nie kończy kontaktu z klientem. W czasie eksploatacji systemu nadal jesteśmy do Państwa dyspozycji.

  Oferujemy Państwu następujące usługi:

  Serwis powdrożeniowy w ramach którego obejmiemy opieką użytkowany przez Państwa system i zapewnimy:

  • rozbudowę funkcjonujących systemów o nowe stanowiska, dostarczanie nowych licencji i aktualizację oprogramowania,
  • analizę i rozwiązywanie problemów merytorycznych dotyczących różnych zagadnień w systemie,
  • konsultacje związane z dostępną funkcjonalnością i planowanym rozwojem Państwa firmy,
  • rozwiązywanie problemów technicznych,
  • szkolenie użytkowników w zakresie optymalnego wykorzystania zakupionych produktów,

  Rozszerzenia systemu - zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem możemy również zmodyfikować standardowe wydruki dostępne w systemie, wykonać dedykowane raporty i zestawienia oraz inne prace programistyczne, które podniosą Państwa komfort korzystania z systemu.

  Model współpracy jest ustalany bezpośrednio z Państwem - oferujemy jednorazowe usługi obejmujące doraźne rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem lub infrastrukturą informatyczną, jak i stałą współpracę w oparciu o umowę serwisową gwarantującą określony czas, zakres oraz dostępność reakcji serwisu.

 • Leasing

  Leasing oprogramowania

  Aby ułatwić pozyskanie wybranego przez Państwa systemu nawiązaliśmy współpracę z firmą Grenkeleasing Sp. z o.o. działającą na polskim rynku od roku 2003.

  Grenkeleasing sp. z o.o. specjalizuje się w finansowaniu nowoczesnych technologii, w tym m.in. sprzętu komputerowego i oprogramowania.

  Polecamy Państwu ofertę Leasingu tradycyjnego z opcją nabycia (leasing operacyjny) będącą najpopularniejszą obecnie formą leasingu - po zakończeniu umowy wykupujecie Państwo sprzęt lub licencję na korzystanie z oprogramowania w cenie wykupu ustalonej na ofercie leasingu.

  Korzyści z leasingu:

  • prosty podatkowo i księgowo (w całości stanowi koszt uzyskania przychodu),
  • neutralne ujęcie w bilansie przedsiębiorstwa,
  • nie obciąża zdolności kredytowej,
  • natychmiastowe korzyści ze sprzętu (oprogramowania), spłata w wygodnych ratach.

  Dlaczego warto skorzystać z oferty Grenkeleasing:

  • finansowanie w PLN,
  • stała rata - finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej - raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu,
  • finansujemy usługę wdrożenia, której wartość nie przekracza 40% wartości całej inwestycji,
  • minimum formalności - nie są wymagane dokumenty z US i ZUS,
  • leasing przedmiotów IT już od wartości 1500 zł netto,
  • szybka decyzja - już w ciągu 30 minut przekazywana jest decyzja o finansowaniu,
  • finansowanie na 100% - opłata wstępna wynosi od 0% do 40%,
  • okres leasingu - od 18 do 48 miesięcy,
  • opłata przygotowawcza do 300 zł,

  WYMAGANE DOKUMENTY:

   • Procedura Promocyjna - (dotyczy przedmiotów od wartości 3.000 - 10.000 zł netto):
    • wniosek - procedura promocyjna (bez danych finansowych, bez majątku) - pobierz tutaj
    • dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, umowa spółki),
    • dwa dowody tożsamości.
   • Procedura Uproszczona - (dotyczy przedmiotów od wartości 10.000 - 30.000 zł netto):
    • wniosek - procedura uproszczona - pobierz tutaj,
    • dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, umowa spółki),
    • dwa dowody tożsamości.
   • Procedura Zwykła - (dotyczy przedmiotów o wartości powyżej 30.000 zł netto):
    • wniosek i informacja dodatkowa do wniosku - procedura zwykła - pobierz tutaj,
    • dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, umowa spółki),
    • dwa dowody tożsamości,
    • powyżej 100.000 netto dodatkowo Bilans + RZIS za ostatni rok lub PIT.

  GRENKELEASING Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych.

  Jak wygląda procedura zawierania transakcji?

    • Złożenie wniosku wraz z informacjami dodatkowymi do wniosku.
    • Przekazanie wymaganych dokumentów.
    • Wybór wariantu warunków finansowych.
    • Wydanie decyzji odnośnie możliwości udzielenia leasingu.
    • Podpisanie umowy i wydanie przedmiotu leasingu.