pobierz demo
pobierz demo
Środki Trwałe

Środki trwałe

W części tej dostępne są programy umożliwiające prowadzenie ewidencji wyposażenia i środków trwałych.

Programy wspomagają użytkowników w określaniu planów amortyzacji poszczególnych elementów wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa, jak i obsługują wszystkie wydarzenia, jakim mogą podlegać środki trwałe.

W przypadku niektórych programów moduł odpowiedzialny za obsługę Środków Trwałych jest nierozerwalnie związany z systemem/programem księgowym.

 Środki Trwałe W tej kategorii nie ma produktów.