pobierz demo
pobierz demo
pobierz demo
Księga Handlowa

Programy do księgowości - Księga handlowa

Programy księgowe nie są rzecz jasna zastępstwem dla doświadczonych pracowników - to narzędzia, które w rękach tych pracowników usprawniają rejestrację danych finansowych i księgowych w przedsiębiorstwie. Bez poprawnej ewidencji tych danych trudno byłoby podejmować właściwe decyzje o sposobie zarządzania kapitałem oraz ewentualnym przesuwaniem niektórych dostępnych środków. Ten analityczny obraz przedsiębiorstwa wpływa z kolei na dobrą ocenę kondycji finansowej oraz postrzeganie przez potencjalnych partnerów i kontrahentów. Program obejmujący księgowość jest też przydatny podczas kontroli zewnętrznych.

Programy księgowe to rejestracja operacji finansowych

Odpowiedni program do księgowości umożliwia między innymi klasyfikowanie: należności, zobowiązań, wydatków czy wpływów. To także systematyczna kontrola stanu zapasów oraz rezerw w pewnych obszarach. Takie oprogramowanie informatyczne spełnia również najwyższe standardy ochrony danych i zgodności z przyjętymi zapisami ustawowymi. Przejrzystość, a także transparentność są kluczowe dla zbudowania zaufania pomiędzy stronami współpracy biznesowej. Pomogą w tym powyższe programy, które znacznie usprawnią działanie każdego przedsiębiorstwa.

Wygodna księga handlowa w programie księgowym

Prowadzenie księgowości i rachunkowości w przedsiębiorstwie bez programów księgowych jest uciążliwe a wielu pracowników działów księgowości w firmach nie wyobraża sobie realizacji swoich zadań bez wykorzystania tych programów. Dostosowany do naszych potrzeb system ewidencji pozwala na uniknięcie nadużyć i jasne sprecyzowanie przepływu wszelkich rachunków w obszarze firmy. Chronologiczne zapisy zdarzeń w programie księgowym prowadzone są systematycznie, a tym samym w przypadku kontroli proces ich weryfikacji nie jest czasochłonny. W specyfikacji ksiąg handlowych znajdują się zapisy obrotów, sald, zestawienia, a także wykaz składników aktywów i pasywów.

Bieżące monitorowanie finansów w programie księgowym

Niewątpliwym ułatwieniem programów do księgowości pozostaje bieżące monitorowanie wszystkich finansów. Możliwość szerokiej analizy pozwala na weryfikację przychodów, kosztów i wydatków zgodnie ze strategią firmy oraz pozwala mieć je pod kontrolą. Atutem dostępnych w naszej ofercie rozwiązań z zakresu programów do księgowości jest ich elastyczność. W ofercie znajdują się popularne programy księgowe czołowych krajowych producentów.

 Księga Handlowa W tej kategorii nie ma produktów.

Podkategorie

 • WAPRO Fakir

  WAPRO Fakir - Finanse i księgowość 

  WAPRO Fakir jest programem przeznaczonym do prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych lub usługowych. Może być również z powodzeniem stosowany w jednostkach budżetowych. Charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania. Skutecznie wspomaga prowadzenie ewidencji dokumentów oraz ułatwia analizę wyników finansowych firmy.

  WAPRO Fakir to program przeznaczony do prowadzenia księgowości - umożliwiający m.in. dekretację i księgowanie dokumentów, ewidencję VAT oraz rozrachunków, a także tworzenie zestawień, analiz i wydruków. W każdym momencie program umożliwia wygodny i szybki dostęp do wszelkich zgromadzonych informacji, przy czym zakres i układ wyświetlanych danych może być precyzyjnie określony przez użytkownika, a w razie potrzeby także zapisany w postaci definiowalnych filtrów i ustawień własnych. Użytkownik może ponadto określić i zapamiętać szereg parametrów związanych z pracą samej aplikacji. WAPRO Fakir jest pod tym względem bardzo elastyczny - użytkownik ma wpływ na szereg opcji związanych zarówno ze stroną merytoryczną działania programu (algorytmy) jak i jego wyglądem. Pozwala to na dostosowanie programu do specyfiki działania firmy jak i osobistych preferencji. Dostęp do wspomnianych wyżej opcji, jak również do danych gromadzonych w systemie jest precyzyjnie kontrolowany przy pomocy wielowymiarowego systemu uprawnień.

  WAPRO Fakir dostępny jest w 4 liniach produktowych:

   • BIZNES
   • PRESTIŻ
   • BIURO
   • BUDŻET

  Zakres funkcjonalny programu dostępny w linii BIZNES:

  • Ewidencja dokumentów:
   • rejestrowanie wszystkich typów dokumentów, w tym dokumentów walutowych i złożonych,
   • automatyzacja procesu rejestracji dokumentów poprzez zastosowanie formuł automatycznego dekretowania,
   • możliwość rejestrowania i automatycznego rozliczania rozrachunków już na etapie rejestrowania dokumentów
   • przeglądanie i analiza dokumentów w dowolnych układach
   • możliwość tworzenia własnych klasyfikacji dokumentów lub zapisów
  • Rozrachunki:
   • automatyczne, półautomatyczne i ręczne rozliczanie lub kompensacja należności i zobowiązań,
   • rozliczanie rozrachunków walutowych wraz z automatycznym tworzeniem dokumentów różnic kursowych,
   • automatyczne tworzenie dokumentów przelewu, wezwań do zapłaty, czy not odsetkowych oraz naliczanie odsetek,
   • komplet zestawień umożliwiających pełną analizę stanu należności i zobowiązań, także w ujęciu historycznym i prognostycznym,
  • Księga główna:
   • szybkie i wygodne przeglądanie zapisów, obrotów i sald na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
   • generowanie kompletu wydruków urzędowych i statystycznych, w tym bilansu, rachunku wyników, dzienników księgowań i innych,
   • automatyczne zamykanie okresów i lat obrachunkowych wraz ze stosownymi przeksięgowaniami, przeszacowaniami i generowaniem bilansu otwarcia,
  • Ewidencja VAT:
   • powiązanie procesu dekretacji dokumentów z ewidencją VAT umożliwiające jednokrotne wprowadzanie informacji oraz kontrolę zgodności kont księgi głównej z rejestrami VAT,
   • możliwość tworzenia dowolnych zestawień w oparciu o rejestry VAT oraz automatyczne generowanie i drukowanie deklaracji VAT-7,
   • możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych klasyfikacji zapisów w rejestrze VAT,
   • pełna obsługa dokumentów importowych i eksportowych oraz dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych,
  • e-Archiwum (Moduł Zarządzania Dokumentami)
   • przechowywanie w bazie danych programu e-Dokumentów w kontekstach: firmy, kontrahentów, pracowników oraz księgowanych dokumentów,
   • podgląd zarchiwizowanych e-Dokumentów w trakcie pracy księgowego, bezpośrednio z interfejsu programu,
  • e-Korespondencja
   • e-Poczta – wewnętrzny klient pocztowy Asseco WAPRO umożliwiający prowadzenie korespondencji z kontrahentami firmy bezpośrednio z programu.
   • Powiadomienia SMS – moduł umożliwia wysyłanie spersonalizowanych, seryjnych wiadomości SMS z programu do kontrahentów firmy w oparciu o dynamicznie tworzone szablony. Wiadomości mogą być wysyłane z kartoteki kontrahentów oraz rozrachunków

  Dodatkowo w wariancie PRESTIŻ:

  • Elementy Controllingu:
   • definiowanie, obsługa i rozliczanie centrów kosztowych (MPK) wraz z ich zaawansowaną analizą
   • planowanie rocznych i częściowych budżetów oraz kontrola ich realizacji
   • analiza wskaźnikowa - obsługa podstawowych wskaźników odpowiedzialnych za kondycję firmy (wskaźniki rentowności, płynności, aktywności, wydajności i wiele innych) wraz z możliwością śledzenia ich zmian w czasie
   • zaawansowane raportowanie, w tym integracja z narzędziami zewnętrznymi takimi jak Crystal Raports,
   • wykorzystanie technologii OLAP oraz współpraca z generatorem raportów wielowymiarowych WAPRO Analizy.

  Dodatkowo w wariancie BUDŻET:

  • Analityka budżetowa:
   • tworzenie planu wydatków budżetowych i kontrola jego realizacji,
   • obsługa budżetowego plan finansowego według klasyfikacji tradycyjnej – w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz dodatkową, własną analitykę definiowaną przez użytkownika,
   • obsługa budżetowego plan finansowego według klasyfikacji zadaniowej – w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (opcjonalnie),
   • sprawozdawczość budżetowa.
 • enova365

  enova365 Księga handlowa

  Program enova365 Księga Handlowa zapewnia kompleksową obsługę księgową firmy w zakresie ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań bieżących oraz okresowych.

  Podstawowe funkcje to:

  • dziennik z możliwością wydzielania sub-dzienników,
  • ewidencja VAT Zakupu i Sprzedaży,
  • ewidencja dokumentów, które nie są fakturami VAT (raporty kasowe, wyciągi bankowe, dokumenty importowe, listy płac, memoriały),
  • zestawienia sald i obrotów,
  • rozliczenia z kontrahentami.

  Program pozwala na ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów oraz automatycznym naliczaniem i ewidencjonowaniem różnic kursowych bieżących i statystycznych (na koniec roku). Program enova365 księga handlowa posiada całą gamę dokumentów związanych z rozrachunkami z kontrahentami typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz dekrety automatycznie sporządzane i drukowane są deklaracje dochodowe oraz deklaracja VAT-7. System filtrów definiowanych (dowolnie przez użytkownika) daje nieograniczone możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania informacji istotnej dla użytkownika w dowolnym momencie roku obrachunkowego.

  Księgowość w systemie enova365 reprezentuje nową generację oprogramowania do pełnej księgowości pracującego w środowisku Windows. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom program jest bardzo elastyczny - stąd możliwość samodzielnego modyfikowania i dostosowania do własnych potrzeb parametrów programu. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia rachunkowości, program dostarcza szerokiego wachlarza funkcji związanych z automatyzacją ewidencjonowania dokumentów, dekretacji powtarzanych dokumentów czy też operacji gospodarczych. Program przygotowany został z myślą o przedsiębiorstwach prowadzących księgowość opartą o plan kont. Konfigurowalność systemu gwarantuje, że jest on "otwarty" na wiele sugestii operatora. Napisano go z myślą o Księgowych, którzy chcą posługiwać się ergonomicznym narzędziem informatycznym, które ma im usprawniać codzienną pracę, zamykanie miesiąca czy roku obrachunkowego.

  Na funkcjonalność systemu składają się:

  Dziennik

  Możliwość prowadzenia zapisów księgowych wg jednego dziennika lub sub-dzienników, które grupują dekrety dokumentów danego typu np. Sprzedaż, Wyciągi bankowe itp.

  Ewidencja dokumentów

  W systemie dokonuje się ewidencjonowania każdego typu dokumentu, które podlegają księgowaniu. W Ewidencji dokumentów ujmuje się zarówno faktury VAT, jak i inne dokumenty typu: memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, amortyzację itp. Po wprowadzeniu dokumentów mogą one być przeksięgowane do dziennika automatycznie.

  Ewidencja VAT

  Szczególną formą Ewidencji Dokumentów jest przejrzysta Ewidencja VAT Zakupów i Sprzedaży. Na podstawie zarejestrowanych dokumentów system automatycznie sporządza deklarację VAT-7 - miesięczną lub kwartalną. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego.

  Ewidencja Środków Pieniężnych

  Umożliwia prowadzenie raportów kasowych i bankowych. Służy do wystawiania i drukowania dokumentów KP i KW, na podstawie których sporządzany jest raport kasowy za dowolny okres oraz do ewidencji wyciągów bankowych. Rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić stan rozrachunków z kontrahentami (zobowiązania i należności). Funkcja jest wzbogacona o opcje naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych). Program enova365 umożliwia również prowadzenie ewidencji rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów i automatyczną ewidencją różnic kursowych bieżących i statystycznych na koniec roku.

  Zestawienie sald i obrotów

  Możliwe jest również przeglądanie sald i obrotów kont syntetycznych i analitycznych oraz zapisów na kontach za dowolny okres. Do wyliczeń stanów kont uwzględniane mogą być zapisy dokonane w buforze dziennika księgowań.

  Zestawienia księgowe

  To funkcja systemu, które pozwala użytkownikowi zdefiniować bilans firmy, rachunek wyników i inne zestawienia oraz wyliczyć i zaprezentować wyniki dotyczące działalności firmy.

  Deklaracje

  Deklaracja CIT-2 i PIT-5 sporządzana i drukowana automatycznie.

  Schematy księgowe

  Schematy księgowe to automatyczne dekretowanie wszystkich dokumentów na podstawie informacji zawartej na dokumencie takich jak: kwota, data, kontrahent oraz opis analityczny wprowadzony. Schematy księgowań są budowane przez użytkownika w oparciu o plan kont. Schematy księgowań i system parametrów kontrolujących poprawność zapisów eliminują pojawienie się błędów w trakcie księgowania dokumentów.

  "Złe długi"

  enova365 zawiera również mechanizmy wspomagające automatyczną korektę VAT oraz korektę kosztów z tytułu „złych długów”.

  Bufor księgowań

  Bufor to miejsce, w którym można jeszcze przed zatwierdzeniem dokumentów czy dekretów dokonywać poprawek. Bufor jest rodzajem notatnika, w którym ewidencjonujemy dokumenty czy zapisy księgowe. Może on mieć kilka stanów np. dokument wprowadzony czy dokument do wyjaśnienia. Daje to możliwość efektywnego zarządzania dokumentami, które wpłynęły do księgowości. Ponadto Bufor daje również możliwość dokonywania zapisów w wielu okresach sprawozdawczych.

  eDeklaracje

  enova365 Księga handlowa daje możliwość wysyłania do systemu podatkowego elektronicznych deklaracji opatrzonych podpisem kwalifikowanym lub podpisem niekwalifikowanym (bez konieczności posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego; dotyczy to deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D składanych przez osoby fizyczne). Są ewidencjonowane w systemie wraz historią transmisji oraz uzyskanym urzędowym potwierdzeniem odbioru.

  Import dokumentów z zewnątrz do Księgowości

  Wprowadzono możliwość importu dokumentów z zewnątrz do systemu przez wykorzystanie pliku o ustalonym formacie (XML, XLS lub TXT). Dzięki takiej możliwości ogranicza się lub nawet eliminuje ręczne wprowadzanie dokumentów (sprzedaży, zakupu) dostarczonych przez klienta.

  enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe

  ... to moduł dodatkowy umożliwiający import wyciągów bankowych w postaci elektronicznej w jednym z wielu formatów danych.

  enova Wirtualne Wyciągi Bankowe

  ... to dodatek programu umożliwiający prowadzenie rozrachunków z kontrahentami za pośrednictwem usługi płatności masowych.

  enova Analizy MS Excel

  ... to narzędzie dodatkowe powiązane z modułem księgowym programu enova365, które udostępnia mu dane pochodzące z planu kont w Microsoft Excel . Dzięki temu można konstruować bardzo zaawansowane zestawienia księgowe podlegające dynamicznemu uaktualnianiu z bazy danych enova365.

  enova Platforma Managera

  ... to dodatek udostępniający kluczowe informacje z różnych obszarów działalności firmy w formie wykresów w jednym miejscu: prognoza stanu gotówki, przychodów ze sprzedaży, struktury wiekowej zobowiązań i należności, informacja o zobowiązaniach podatkowych, inne.

 • RAKSSQL

  RAKSSQL Księga Handlowa

  RAKSSQL Księga Handlowa to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy składający się ze wszystkich niezbędnych elementów do sprawnego prowadzenia pełnej księgowości w firmach prywatnych, państwowych, fundacjach i organizacjach non profit.
  Program jest przejrzysty i łatwy do opanowania w krótkim czasie. Realizuje niezbędne operacje księgowe począwszy od tworzenia planu kont i łatwego księgowania dokumentów, poprzez pełne rozrachunki i rozliczenia, aż po automatyczne sporządzanie pełnej tabeli bilansowej i rachunku wyników, deklaracji oraz różnego rodzaju zestawień i raportów.

  Kluczowe możliwości:

  Pełna obsługa Finansów:
  • obsługa kasy: raporty kasowe, dokumenty kasowe, zaliczki pracownicze,
  • obsługa banku: wyciągi bankowe, przelewy, systemy bankowości elektronicznej (eksport/import, obsługa płatności masowych),
  • obsługa rozrachunków: pełna ewidencja należności i zobowiązań, dowolne rozliczenia, kompensaty, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty, wiekowania należności.
  Pełna integracja i ciągłość ewidencji

  Dzięki pełnej integracji system eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych:

  • z modułu Sprzedaż i Magazyn księgowane mogą być zarówno dokumenty sprzedaży jak i zakupu,
  • z moduły Kadry i Płace rejestrowane są listy płac, rachunki do umów zleceń i umów o dzieło oraz składki ZUS, FP i FGŚP,
  • współpraca z modułem Środki Trwałe zapewnia możliwość księgowania wszystkich wydarzeń związanych ze środkami trwałymi w szczególności odpisów amortyzacyjnych
  • z modułu Finanse pochodzą dokumenty powstałe po utworzeniu raportu kasowego, wprowadzeniu wyciągu bankowego.

  Wprowadzenie tych dokumentów powoduje automatyczne utworzenie dokumentów księgowych z możliwością kontroli automatycznego rozksięgowania. W przypadku bezpośredniej współpracy program zapewnia pełną kontrolę nad księgowanymi dokumentami. Dokumenty sprzedaży i zakupu mogą być wprowadzone również poprzez import z pliku, w przypadku, gdy księga i magazyn działają w różnych sieciach komputerowych.

  Wszystkie zgromadzone dane: kartoteki, słowniki, dokumenty, rozrachunki, deklaracje dostępne są kontekstowo w całym systemie i kontrolowane za pomocą uprawnień.

  Dodatkową przewagą systemu RAKSSQL jest możliwość zachowania ciągłości pracy i wszystkich wprowadzonych danych niezależnie od rodzaju prowadzonej w danym roku ewidencji księgowej. Dla każdego roku obrachunkowego możliwa jest zmiana formy prowadzonej ewidencji/działalności. Nie jest konieczna zmiana programu. Cała historia i wszystkie wprowadzone dane m.in.: dokumenty, deklaracje, rozrachunki, kontrahenci będą dalej dostępne, zarówno do modyfikacji jak i wprowadzania nowych danych.

  System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe

  RAKSSQL Księga Handlowa posiada możliwość oznaczania dokumentów oraz ich pozycji. Dzięki wykorzystaniu w pełni definiowanych wzorców księgowych system oferuje możliwość elastycznego i automatycznego księgowania dokumentów. Znakomicie zwiększa to efektywność pracy i odciąża księgowych od ręcznego rejestrowania danych. np. w sytuacji, gdy na fakturze zakupu znajdują się zarówno pozycje "kosztowe", jak i towary zakupione do dalszej odsprzedaży, oznaczenie znacznikami pozycji np. kosztowych umożliwi ich odrębne zaksięgowanie na konta ewidencjonujące koszty prowadzonej działalności.

  Rozszerzony system rejestracji i ewidencji dokumentów księgowych

  Typy dokumentów: podział na dzienniki księgowe został rozszerzony o możliwość rejestracji charakteru dokumentu księgowego takiego m.in. jak: faktura sprzedaży, zakupu, dokument magazynowy, dowód wewnętrzny etc. Dzięki temu podziałowi łatwiejsze jest zarządzanie i zautomatyzowane wprowadzanie dokumentów księgowych.

  Stan dokumentów to naturalne rozszerzenie dostosowujące system do faktycznego stanu, w jakim może znajdować się dokument w rzeczywistości:

  • niezarejestrowany określa dokument, który dopiero pojawił się w firmie/systemie księgowym i nie są jeszcze znane jego wszystkich cechy charakterystyczne - został odebrany i w systemie księgowym zaznaczono jego pojawienie się,
  • w buforze określa dokument, który jest wprowadzany do systemu w całości lub częściowo, ale nie została zweryfikowana poprawność jego wprowadzenia; dokument ten nie jest uwzględniany w zestawieniach i raportach,
  • zarejestrowany to dokument, który został całkowicie wprowadzony i poddany pełnej kontroli zgodności zapisów kont, rozrachunków i rejestru VAT; uwzględniany jest we wszystkich zestawieniach i raportach, jednakże daje możliwość wprowadzania modyfikacji/zmian,
  • zaksięgowany to dokument zgodnie z Ustawą o Rachunkowości zamknięty, niedający już możliwości zmian i modyfikacji, uwzględniany we wszystkich zestawieniach i raportach.

  Kosz dokumentów to zabezpieczenie przed przypadkowym bądź niepowołanym usunięciem dokumentu księgowego z systemu. Kosz działa analogicznie do kosza w systemie Windows jednakże do definitywnego usunięcia dokumentów z kosza wymagana jest akceptacja osób upoważnionych posiadających stosowne uprawnienia.

  Dedykowany system obsługi deklaracji podatkowych - RAKSSQL Księga Handlowa wyposażony jest w system obsługi wszystkich deklaracji podatkowych. Wykorzystanie pełnej integracji oraz ciągłości ewidencji księgowej pozwala m.in. na tworzenie dla jednego właściciela deklaracji obejmującej przychody uzyskiwane z kilku różnych źródeł działalności, niezależnie od formy prowadzonej ewidencji (księga handlowa, księga podatkowa, ryczałt). Ponadto w systemie zapewniona jest pełna kontrola i historia kolejnych publikowanych przez ministerstwo wersji. System umożliwia edycję i wydruk w ramach każdej z wersji deklaracji zarówno tych historycznych jak i obowiązującej. Dodatkowo w wersji systemu dla biur rachunkowych istnieje możliwość jednoczesnej obsługi deklaracji dla wszystkich firm prowadzonych w systemie.

  Rejestry VAT i rozliczenia z tytułu VAT - program umożliwia prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu towarów handlowych, środków trwałych i innych artykułów i usług. Zapisu do rejestru możemy dokonywać bezpośrednio lub wraz z rejestrowaniem dokumentów w księdze. Program umożliwia sporządzenie rejestru za dowolny okres, dla dowolnie wybranego kontrahenta i/lub wybranych grup operacji. Zestawienia VAT są dostępne w dowolnym momencie pracy z programem, co pozwala na uzyskiwanie natychmiastowej informacji o kwotach podatku po wprowadzeniu każdego dokumentu źródłowego. Na podstawie rejestrów program tworzy deklarację VAT z możliwością wydruku formularza deklaracji i przelewu do urzędu skarbowego.

  Monitor pracy księgowych - RAKSSQL rejestruje czas pracy, ilość i wartość wprowadzonych i zaksięgowanych dokumentów i dekretów w rozbiciu na każdą prowadzoną firmę i każdego użytkownika. Dzięki tym informacjom można dokładnie określić zarówno ilość, jak i efektywność wykonanej pracy w zadanym okresie. Te dane pozwalają lepiej ocenić zakres i czasochłonność wykonywanej pracy.

  System załączników - w systemie RAKSSQL istnieje możliwość dołączania dokumentów w formie elektronicznej. Funkcja umożliwia stworzenie bazy wiedzy dostępnej dla użytkowników systemu i przypisanych do konkretnych kontrahentów i dokumentów.

  Rozwiązanie to eliminuje problem niedoskonałego przepływu dokumentów i informacji w przedsiębiorstwie. Teraz możliwe jest np. posiadanie w kartotece kontrahentów kompletnej informacji dotyczącej współpracy, wszystkich podpisanych umów, zdjęć projektów czy jakichkolwiek innych dokumentów. Jednocześnie każdy artykuł dostępny w kartotece towarów może posiadać łatwo dostępne z okna przeglądu takie dokumenty jak atesty, gwarancję czy też "skan" faktury zakupu czy specyfikację techniczną.

  Zarządzanie dokumentami to narzędzie, które ma nieograniczoną liczbę zastosowań zależnych jedynie od potrzeb i specyfiki prowadzonej działalności.