pobierz demo
pobierz demo
pobierz demo
CRM

CRM

CRM to sfera działań, która ma bardzo duży wpływ na efekty uzyskiwane przez przedsiębiorstwo. Właściwie budowane i rozwijane relacje z klientami dają gwarancję uzyskania stabilnego rozwoju organizacji.

Systemy dostępne w tej części serwisu dają możliwość ewidencjonowania i przetwarzania zgromadzonych danych. Dane te są podstawą do analiz, których efektem są decyzje o kolejnych działaniach lub aktywnościach podejmowanych przez firmy w stosunku do swoich klientów.

Sprawdź nasze programy i wybierz najlepszy dla siebie.

   CRM W tej kategorii nie ma produktów.

Podkategorie

 • enova365

  enova365 CRM

  Moduł enova365 CRM przeznaczony jest do gromadzenia i zarządzania informacjami o kontrahentach oraz działalności związanej z relacjami z tymi kontrahentami. Zasadniczym elementem CRM-u jest rejestracja zadań oraz zdarzeń powiązanych z kontrahentami:

  • zdarzenia rozumiane są jako fakty, które zaszły w naszych relacjach z kontrahentem - może to być np. notatka z rozmowy telefonicznej lub fakt otrzymania pisma od klienta;
  • zadania rozumiane jako sprawy, które należy wykonać - np. spotkanie z klientem, wysłanie materiałów marketingowych, itp.

  Działania (zadania i zdarzenia) związane z jednym klientem i zmierzające do osiągnięcia określonego celu można łączyć w projekty. Natomiast grupa projektów związanych z wieloma klientami, ale mających wspólny cel może zostać połączona w kampanię.

  Szczególną cechą enova365 CRM jest pełna integracja z pozostałymi modułami systemu ERP. Wszystkie moduły systemu korzystają ze wspólnej bazy klientów, możliwe jest powiązanie dokumentów handlowych i księgowych z poszczególnymi zadaniami, zdarzeniami i zleceniami serwisowymi (np. dokumentu RW wykorzystanych do naprawy części).

  Korzyści:
  • budowanie bazy kontaktów i długotrwałych relacji z kontrahentami,
  • łatwy dostęp do informacji – pełna historia kontaktów w jednym miejscu,
  • archiwizacja dokumentów związanych z kontrahentami,
  • sprawna organizacja pracy, delegowanie zadań oraz kontrola realizacji zleconych prac,
  • przemyślane planowanie kontaktów, wzrost zadowolenia klientów,
  • budowanie lojalności i profesjonalnego wizerunku firmy,
  • określenie potencjału kontrahentów w trakcie procesu ciągłego pozyskiwania informacji oraz ich wykorzystywania.
  enova CRM Outlook

  ... to moduł dodatkowy integrujący progam enova z MS Outlook. W trakcie importu program pozwala wybrać kategorię sprawy jakiej dotyczy wiadomość. Kategoria jest rozumiana w enova jako definicja zdarzenia. Wiadomości trafiają do enova jako zdarzenia o wybranej przez operatora definicji.

  enova Serwisy SMS

  ... to moduł który we współpracy z zewnętrznymi bramkami SMS umożliwia wysyłanie wiadomości sms bezpośrednio z programu enova.

 • RAKSSQL

  RAKSSQL CRM

  RAKSSQL CRM stanowi nowe podejście w dziedzinie zarządzania, które integrując działania w zakresie sprzedaży, realizacji zamówień oraz oferowania usług koordynuje i jednoczy wszystkie etapy interakcji z konsumentem. Celem CRM jest zbudowanie lojalności oraz zdefiniowanie "wartości" każdego klienta za pomocą ciągłego pozyskiwania i odpowiedniego wykorzystania dostępnych informacji. CRM to stały proces otwierania się firmy na swoich klientów, proces, którego celem jest zwiększanie zysku firmy.

  RAKSSQL CRM to dopasowany do potrzeb i w pełni zintegrowany moduł zarządzania relacjami z klientem. CRM pozwala zapewnić najwyższy poziom obsługi klienta, zwiększyć skuteczność działania i rentowność przedsiębiorstwa.

  Wzrost wydajności pracy

  Zautomatyzowane i elastyczne zasady przepływu informacji w procesach sprzedaży i obsługi klienta odciążają pracowników od czasochłonnych czynności. Odpowiednie narzędzia i pełna informacja pozwala skoncentrować się na efektywnej sprzedaży oraz dostarczaniu wysokiej jakości obsługi klienta.

  Skuteczniejsze zarządzanie

  Planowanie oraz pełna kontrola realizacji planowanych działań i wykonanych operacji związanych zarówno ze sprzedażą i obsługą klienta, jak i wewnętrznymi projektami prowadzonymi w firmie, pozwalają na szybkie i trafne podejmowanie decyzji.

  Kontakty

  System umożliwia niezależną obsługę danych kontaktowych dotyczących firm (kontrahentów) oraz osób (kontaktów personalnych) rozszerzając jakość i ilość informacji jakie możemy dla nich zarejestrować.

  Operacje

  Wszystkie czynności wykonywane przez pracowników w firmie mogą zostać zarejestrowane. Możemy mieć pełną kontrolę nad czasem i ilością rozmów telefonicznych przeprowadzonych dla każdego klienta, ilością przesyłek pocztowych, ilością usług serwisowych bądź dowolnych kontaktów z naszymi klientami.

  Zadania

  Zadania pozwalają efektywnie planować i kontrolować przebieg bieżących prac czy postęp długoterminowych projektów prowadzonych w firmie. Dzięki możliwościom przypisania zadań osób oraz osób odpowiedzialnych za ich realizację, mamy gwarancję że, wszystkie prowadzone projekty będą pod naszą pełną kontrolą.

  Schemat organizacyjny

  Dzięki schematom organizacyjnym możemy przedstawić strukturę organizacyjną firmy. Możliwe jest tworzenie dowolnych, między-działowych zespołów, które możemy wykorzystywać m.in. podczas harmonogramowania zadań bądź tworzenia terminarzy.

  Terminarze

  Zarządzają spotkaniami, wydarzeniami, terminami cyklicznymi. Dzięki możliwościom zaawansowanej graficznej prezentacji oraz wykrywaniu konfliktów czasowych zarządzanie własnymi terminami jak i kontrola nad terminami wszystkich osób w firmie staje się prosta i efektywna.

  Alarmy

  Funkcjonalność umożliwia przekazywanie innym użytkownikom systemu informacji ważnych, które mogą być związane z kontrahentem, artykułem, dokumentem (sprzedaży/zakupu), zamówieniem lub dokumentem magazynowym