pobierz demo
pobierz demo
pobierz demo
Faktury

Faktury

                         

Wystawianie faktur to niebywale istotne zagadnienie w działalności każdego przedsiębiorstwa. Programy wykorzystywane do generowania dokumentów powinny m.in. odciążać użytkownika w kontroli zachowania ciągłości numeracji, umożliwiać sprawne wpisanie pozycji na dokument, poprawnie określić wartości towarów lub usług, kwoty podatku VAT, formy i terminy płatności.

Te wszystkie działania powinny zostać wykonane szybko i sprawnie aby umożliwić użytkownikowi wystawienie w krótkim czasie wielu dokumentów.

W naszej ofercie znajdują się programy różnych producentów ułatwiające proces wystawiania faktur. Skorzystaj z jednego z nich a fakturowanie przestanie być uciążliwe. Wybierz poniżej dowolny z nich i przekonaj się jak ułatwi Twoją pracę.

WAPRO enova365 RAKSSQLFaktury W tej kategorii nie ma produktów.

Podkategorie

 • WAPRO Fakturka

  WAPRO Fakturka

  Program WAPRO Fakturka został zaprojektowany dla małych firm wystawiających maksymalnie kilkaset faktur (paragonów) miesięcznie. Nie zarządza on stanem magazynu, dlatego przeznaczony jest dla firm, które nie prowadzą gospodarki magazynowej. Może być też wykorzystany do obsługi punktów sprzedaży, w których stan magazynu nie odgrywa istotnego znaczenia.

  Bardzo przydatny będzie zarówno w sklepach, zakładach usługowych, jak i w jednoosobowych firmach wystawiających po kilka faktur miesięcznie.

  Ilość funkcji programu ograniczona została świadomie do niezbędnego minimum, tak aby program był maksymalnie prosty w obsłudze i przejrzysty, a przyswojenie jego funkcji przez użytkownika szybkie i naturalne. 

  Podstawowe funkcje programu:

  • wystawianie i ewidencja dokumentów sprzedaży - Faktur VAT, Rachunków, Paragonów, Faktur Korygujących; dostępne są różne wzorce wydruku pozwalające dopasować wygląd dokumentu do upodobań użytkownika,
  • obsługa większości dostępnych na rynku drukarek fiskalnych,
  • seryjne drukowanie dokumentów handlowych,
  • kontrola zobowiązań i uproszczone mechanizmy rozliczeń z klientami,
  • drukowanie i ewidencja przelewów - dostępnych jest kilka wzorców wydruku,
  • WAPRO Fakturka posiada szereg kartotek, pozwalających na tworzenie list ułatwiających prowadzenie Twojej firmy:wiele zestawień ułatwiających prowadzenie księgowości oraz analizę sprzedaży,
   • kartoteka towarów i usług - pozwala na stworzenie listy towarów handlowych lub usług, które oferuje firma, wraz z informacjami dodatkowymi oraz cennikiem; program nie prowadzi stanu magazynowego w przypadku towarów,
   • kartoteka klientów - gromadzi podstawowe dane o naszych odbiorcach,
   • rejestr dokumentów handlowych (faktur, rachunków, paragonów, korekt) - zawiera listę wystawionych dokumentów handlowych wraz z informacjami o stanie ich rozliczenia,
   • rejestr przelewów - zawiera listę wystawionych przelewów bankowych,
  • wiele zestawień ułatwiających prowadzenie księgowości oraz analizę sprzedaży,
  • współpraca z programem WAPRO Kaper.
 • enova365

  enova365 Faktury

  Moduł enova Faktury zapewnia obsługę w zakresie ewidencjonowania dokumentów sprzedaży, towarów oraz usług. Moduł Ewidencji Środków Pieniężnych uzupełniający funkcjonalność Faktur dostarcza informacji o stanie rozrachunków z kontrahentami i stanie finansowym przedsiębiorstwa w oparciu o dokumenty sprzedaży.

  Bogaty wachlarz raportów pozwala analizować efektywność działań handlowych. Podstawowe funkcje to:

  • generowanie list i dokumentów sprzedaży,
  • tworzenie kart towarowych i usługowych,
  • definiowanie cen i tworzenie cenników,
  • przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach.

  Program prowadzi ewidencję rozrachunków (z uwzględnieniem kompensat), posiada całą gamę dokumentów związanych z rozrachunkami z kontrahentami typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, przelewy (w tym przelewy elektroniczne).

  System filtrów definiowanych przez Użytkownika zapewnia duże możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania w dowolnym momencie informacji istotnej dla Użytkownika.

  Sprzedaż

  W module sprzedaży generowane są następujące dokumenty: faktury, faktury do paragonu, paragony, faktury korygujące, rachunki, rachunki korygujące. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnych dokumentów sprzedaży (tylko w wersji Złotej i Platynowej Handlu, nie dotyczy samego fakturowania).

  Dokument sprzedaży umożliwia podział płatności wprowadzając różne formy, terminy a nawet płatników. Szeroki zakres filtrowania informacji daje Użytkownikowi znaczące możliwości analizowania danych dotyczących sprzedaży. Numeracja dokumentów jest definiowana przez Użytkownika.

  Ergonomia modułu fakturowania

  Jedną z możliwości systemu jest uprzednie przygotowanie listy towarów (pozycji dokumentu handlowego) z późniejszym wyborem rodzaju dokumentu np. faktura/paragon. W przypadku zmiany typu dokumentu w trakcie jego wystawiania, ceny zostaną przeliczone czyli np. wcześniejsze wyliczenie od netto będzie zmienione na wyliczenie od brutto. W trakcie zamykania dokumentu system informuje o limicie kredytowym kontrahenta i jego zobowiązaniach, w tym przeterminowanych. Możliwe jest zablokowanie sprzedaży z powodu zaległości płatniczych.

  Cennik

  Moduł jest miejscem przechowywania informacji o towarach i usługach. Karta towarowa zawiera dane o nazwie, dostawcy, przechowuje 4 rodzaje numerów (kodów) identyfikacyjnych, jednostkę, stawkę VAT oraz definiuje wartość narzutu i marży. Odpowiednie zdefiniowanie kart umożliwia edycję nazw i opisów na dokumentach sprzedaży. Karty towarowe występujące w module Handel przechowują także informacje o zasobach, uzyskanej marży i obrocie.

  Ceny

  enova pozwala na stworzenie dowolnej liczby cen. Ich wartość definiowana jest poprzez narzut, marżę, różnego rodzaju cechy kontrahenta i towaru. Mechanizm ten umożliwia pełną automatyzację wyliczenia cen, wartości brutto i netto. Określenie wartości ceny podstawowej na karcie towaru (np. równej cenie zakupu) zapoczątkowuje proces automatycznego wyliczenia pozostałych cen.

  Kontrahenci i urzędy

  Słownik przechowuje dane o partnerach handlowych, bankach i urzędach. Podstawowe informacje w przypadku odbiorców towarów i usług to dane teleadresowe, numer NIP, formy i terminy płatności oraz przydzielony rabat. Na karcie można zarejestrować dowolna liczbę rachunków kontrahenta. Ponadto z poziomu karty kontrahenta użytkownik ma dostęp do rozrachunków i dokumentów rozliczeniowych.

  Raporty i wydruki

  Moduł Faktury oferuje następujące raporty, zestawienia i wydruki:

  • raport sprzedaży wg kontrahentów,
  • ewidencja VAT,
  • dokumenty sprzedaży,
  • raport sprzedaży wg towarów i usług,
  • transakcje wg numerów,
  • cennik pełny i fragmentaryczny.

  Podstawowe raporty modułu Ewidencja Środków Pieniężnych to:

  • dokumenty nierozliczone,
  • dokumenty wg terminów płatności,
  • struktura wiekowa należności,
  • raporty kasowe.
  Ewidencja Środków Pieniężnych

  Prowadzenie raportów kasowych i bankowych (w tym walutowych) służy do wystawiania i drukowania dokumentów KP i KW na podstawie których sporządzany jest raport kasowy za dowolny okres oraz do ewidencji wyciągów bankowych. Rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić stan rozrachunków z kontrahentami (zobowiązania i należności). Funkcja jest wzbogacona o opcje naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych).

  Program prowadzi również ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów i automatyczną ewidencją różnic kursowych bieżących i statystycznych na koniec roku. Prowadzi również ewidencję dokumentów rozliczeniowych takich jak różnice kursowe, kompensaty, rozliczenie zaliczek, delegacji.

 • RAKSSQL

  RAKSSQL

  System RAKSSQL, dzięki szerokiej gamie funkcjonalności, pozwala zwiększyć efektywność codziennej pracy pracowników działów sprzedaży w firmach prowadzących działalność handlową, usługową i produkcyjną.

  System RAKSSQL umożliwia automatyzację procesu obsługi sprzedaży i zamówień, zakupów czy rozliczeń z kontrahentami. Oprócz wystawiania i zarządzania fakturami VAT, zaliczkowymi, pozwala na prowadzenie zarówno obsługi sprzedaży detalicznej (paragony, kody kreskowe), jak i hurtowej (rezerwacje towarów na podstawie zamówień, faktury proforma). Umożliwia też prowadzenie rozliczeń kasowych, współpracuje z drukarkami fiskalnymi i czytnikami kodów kreskowych.

  Elastyczność systemu przejawia się również w możliwości zastosowania na dokumentach dowolnego sposobu płatności, wcześniej zdefiniowanego przez użytkownika. System zdejmuje z użytkownika obowiązek kontroli numeracji dokumentów i zachowania jej ciągłości, ale pozostawia jednocześnie możliwość zastosowania dowolnego sposobu numerowania dokumentów.

  Prosty proces wystawiania dokumentów - użytkownik ma możliwość szybkiego wyboru kontrahenta wg nazwy skróconej, NIP lub kodu kreskowego, a także możliwość przypisania do kontrahenta ceny domyślnej. Istnieją różne sposoby naliczania VAT w dokumentach handlowych: od sumy, od netto, od brutto.

  Panel sterujący kontrahentami - w systemie RAKSSQL dzięki połączeniu części sprzedażowej i CRM stworzony został panel, umożliwiający wygodną pracę z danymi Klienta. Z okna kontrahenta użytkownik ma pełny dostęp do informacji związanych z danym klientem, m.in. posiada dostęp i podgląd do historii zakupów i sprzedaży, operacji z kontrahentem, należności i zobowiązań, zamówień i ofert, danych kontaktowych. W ten sposób otrzymujemy centrum informacji z okna przeglądu kontrahenta.

  RAKSSQL daje użytkownikom swobodę w określaniu parametrów pracy programu, dostosowywaniu wydruków lub zestawień do potrzeb bądź wymagań.