pobierz demo
pobierz demo
pobierz demo
Sprzedaż, magazyn

Program do obsługi magazynu i sprzedaży

Program do obsługi sprzedaży obsługuje funkcje będące rozwinięciem procesu wystawiania faktur. Umożliwia przeprowadzenie i w efekcie zamknięcie procesu sprzedaży rozpoczętego wystawieniem oferty i przyjęciem zamówienia na towar lub produkt. Umożliwia tworzenie wszystkich dokumentów wykorzystywanych do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych - zarówno związanych ze sprzedażą, jak i zakupami. Daje możliwość obsługiwania transakcji z kontrahentami nie tylko na rynku krajowym, ale również poza granicami.

Oprócz generowania dokumentów handlowych podstawową rolą programu do obsługi magazynu i sprzedaży jest zarządzanie zasobami towarowymi przeznaczonymi do działalności handlowej. Profesjonalne zarządzanie stanami magazynowymi i planowanymi dostawami gwarantuje terminową realizację zamówień minimalizując ryzyko nadmiernego rozbudowywania zgromadzonych zapasów.

Program do obsługi sprzedaży i magazynu to również narzędzie do analizy danych. Dostępne w programie zestawienia przekazują informacje podsumowujące efektywność działań handlowych. To również narzędzie do wypełniania obowiązków raportowania wymaganych przez obowiązujące przepisy.

Dlaczego warto korzystać z programu do obsługi magazynu i sprzedaży?

Zarządzanie magazynem potrafi być procesem mocno skomplikowanym i czasochłonnym. Wybierz jeden z dostępnych w ofercie programów do obsługi magazynu! Posiadanie programu znacząco usprawni codzienne funkcjonowanie Twojego przedsiębiorstwa, a co więcej, obsługa oraz zamknięcie sprzedaży przebiegną sprawniej.

Jesteś zainteresowany programem do obsługi magazynu oraz sprzedaży? Skontaktuj się z nami! Posiadając w ofercie różne rozwiązania możemy zaproponować program, który najlepiej spełni potrzeby i oczekiwania danego klienta. Chętnie doradzimy w sprawie wyboru programu najlepszego dla Twojej firmy.

Wapro EROP - program Enova - program Raks - program 



Sprzedaż, magazyn W tej kategorii nie ma produktów.

Podkategorie

 • WAPRO Mag

  WAPRO Mag - Sprzedaż i magazyn

  Program WAPRO Mag przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, o różnym profilu działalności. Pozwala na wspomaganie sprzedaży poprzez rozbudowany system wariantów sprzedaży, cenników, upustów, kontrolę zobowiązań i należności. Oprócz tego ułatwia analizę przepływu towarowego, poprzez możliwość tworzenia różnorodnych zestawień przychodów i rozchodów towarów w dowolnym okresie.

  WAPRO Mag dostępny jest w 4 liniach produktowych:

  • START
  • BIZNES
  • PRESTIŻ
  • PRESTIŻ PLUS

  Wbudowany moduł zamówień pozwala na sprawne zarządzanie zapasami magazynowymi, a moduł rozrachunków i dokumentów finansowych, zapewnia rozliczanie i kontrole stanu płatności w oparciu o raporty kasowe i bankowe. Program w linii PRESTIŻ przystosowany jest do obsługi transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz transakcji walutowych (sprzedaż/zakup, cenniki walutowe). Dodatkowo w tej linii system zawiera moduł produkcji pozwalający na sprawna kompletacje produktów z użyciem zamienników oraz moduł CRM - prosty w obsłudze mechanizm umożliwiający rejestracje zadań oraz zarządzanie relacjami z klientem.

  Zakres funkcjonalny programu dostępny w wersji START:

  • Kartoteki - kontrahenci:
   • dane teleadresowe kontrahenta (strona www z możliwością uruchomienia przeglądarki),
   • tworzenie nieograniczonej ilości typów (np. dostawcy, odbiorcy, itp.) oraz grup kontrahentów (np. podział według państw, województw),
   • dane handlowe (domyślna cena, narzut/upust, sposób zapłaty, kredyt kupiecki),
   • kod kreskowy (elektroniczna identyfikacja),
   • możliwość przypisania kilku numerów kont bankowych do jednego kontrahenta,
   • lista firm powiązanych (płatników, odbiorców),
   • tekst powiadomienia (pojawiający się przy wyborze kontrahenta),
  • Kartoteki - artykuły i usługi:
   • cztery typy asortymentów: towary, produkty, opakowania i usługi,
   • podział na dowolnie definiowane kategorie asortymentowe,
   • dwa indeksy i kody kreskowe dla każdego artykułu,
   • oddzielne stawki VAT dla zakupu i sprzedaży,
   • różne jednostki miary dla zakupu, magazynowania i sprzedaży,
   • nieograniczona ilość cen sprzedaży,
   • indywidualne cenniki dla kontrahentów,
  • Pozostałe kartoteki:
   • kategorie asortymentowe - możliwość zdefiniowania nieograniczonej ilości pozycji kategorii asortymentowych oraz podziału kategorii asortymentowych na dowolnie zdefiniowane grupy,
   • kartoteka jednostek miar stwarza możliwość przyjmowania i wydawania towaru w różnych jednostkach miary, z automatycznym przeliczaniem ilości oraz wartości według jednostki magazynowania,
   • inne kartoteki pomocnicze (Dokumenty magazynowe, Dokumenty handlowe, Dokumenty zapłat, Stawki VAT, Ceny, Klasyfikacja kontrahentów, Grupy kontrahentów),
   • dodatkowo w wersji PRESTIŻ - kartoteka kursów walut z możliwością definiowania bieżących kursów
  • Dokumenty występujące w systemie:
   • magazynowe - bilans otwarcia, remanent, PZ, WZ, MM, ZU, SU, zamówienia odbiorców i własne,
   • handlowe - faktura VAT, rachunek zwykły, paragon, faktura korygująca VAT, faktura pro forma,
   • rozrachunkowe - KP, KW, przelew, rejestracja przelewu zewnętrznego, wpłata gotówki na rachunek, kompensata, wezwanie do zapłaty, nota odsetkowa,
  • Magazyny:
   • obsługa jednego magazynu,
   • rozchodowanie towaru metodą FIFO lub LIFO, wybór z konkretnej dostawy,
   • ewidencja magazynowa prowadzona w cenach rzeczywistych netto i brutto,
   • dodatkowo w wersji BIZNES - obsługa dowolnej liczby magazynów,
  • Inwentaryzacja:
   • możliwość wprowadzenia jednego Bilansu Otwarcia (bilans można zrobić w dowolnym momencie) i wielu kolejnych remanentów, korygujących stan magazynu,
   • wydruki remanentowe w dowolnym momencie na podstawie archiwalnego zapisu wszystkich remanentów,
  • Obrót magazynowy, zakup i sprzedaż:
   • proste i szybkie wprowadzanie oraz swobodna modyfikacja lub usuwanie dokumentów magazynowych i handlowych,
   • możliwość wystawiania wielokrotnych korekt dokumentów magazynowych i handlowych w oparciu o oryginalny dokument handlowy,
   • pełna automatyzacja i kontrola poprawności całego procesu zakupu i sprzedaży z wykorzystaniem informacji zawartych w kartotekach systemu (cenniki, sposoby i terminy płatności, limity kupieckie, system ostrzeżeń),
   • możliwość dodania nowego kontrahenta, płatnika, artykułu lub usługi w trakcie wystawiania dokumentu,
   • możliwość wystawienia faktury na podstawie kilku dokumentów WZ,
   • sprzedaż asortymentu na jednym dokumencie handlowym, wybór towaru z dowolnej dostawy,
   • łatwe wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie dokumentów według różnorodnych kryteriów,
   • bogactwo różnorodnych wariantów wydruków dokumentów,
   • dodatkowo w wersji BIZNES - automatyczne tworzenie dokumentów PZ i WZ na podstawie jednego lub wielu zamówień odbiorców lub własnych,
   • dodatkowo w wersji PRESTIŻ:
    • możliwość wystawiania faktur walutowych,
    • automatyczne tworzenie dokumentów PZ i faktur zakupu na podstawie wprowadzonego dokumentu SAD,
  • Rozrachunki:
   • należności i zobowiązania generowane automatycznie przez program na podstawie dokumentów handlowych,
   • możliwość dopisania ręcznego należności i zobowiązań,
   • w pełni automatyczne rozliczanie rozrachunków poprzez kasę (wydruk KP, KW), bank (wydruk przelewu - także na oryginalnych blankietach w nowym formacie),
   • rozliczanie dokumentów poprzez kojarzenie z innymi (kompensata),
   • swoboda kojarzenia i anulowania rozrachunków,
   • rozliczenia częściowe i grupowe wielu dokumentów,
   • drukowanie wezwań do zapłaty,
   • obsługa rozrachunków wielowalutowych,
   • rejestracja noty odsetkowej z możliwością regulacji wielkości odsetek karnych,
   • możliwość dowolnej analizy stanu należności i zobowiązań według zadanych kryteriów np. daty płatności, kontrahenta, formy płatności,
  • Finanse:
   • ręczne lub automatyczne wystawianie kwitów KP i KW oraz Poleceń Przelewu,
   • rejestracja wpłat i wypłat bankowych w oparciu o wyciągi bankowe,
   • wydruk raportów kasowych,
   • możliwość rozliczenia należności lub zobowiązania w czasie wypisywania dokumentu kasowego lub bankowego,
  • Zestawienia:
   • stan magazynu, oferty, cenniki,
   • różnorodne zestawienia dokumentów magazynowych i handlowych, rejestry VAT,
   • zestawienia obrotów magazynowych,
   • analizy zakupów, sprzedaży i zysków wg różnych kryteriów,
   • analizy stanu rozrachunków,
   • rejestry dokumentów i wykaz najlepszych odbiorców,
   • dodatkowo w wersji BIZNES - sumaryczne stany zamówień i rezerwacji,

  Dodatkowe funkcje dostępne w wersjach:

  • BIZNES
   • Zamówienia - automatyczna rezerwacja towaru wg priorytetów zamówień od odbiorców,
   • Obsługa zleceń serwisowych - kartoteka serwisowanych urządzeń, dodawanie zleceń serwisowych, kosztorysowanie zleceń, generowanie faktur,
  • PRESTIŻ
   • Moduł CRM - uproszczony moduł zarządzania zadaniami oraz kontaktami z klientem,
   • Produkcja - zdefiniowanie produktów, na które składają się dowolne ilości składników oraz obsługa tzw. zleceń montażu/demontażu, określających jakie produkty montujemy/demontujemy; montaż produktu powoduje, że na stanie magazynu przybywa danego produktu, a ubywa części, przy czym program tworzy jednocześnie odpowiednie dokumenty magazynowe,
  • PRESTIŻ PLUS
   • Tabele dodatkowe - pozwalają użytkownikowi gromadzić praktycznie dowolne informacje dodatkowe związane z dowolnymi obiektami systemu jak: kontrahentami, asortymentem itd. Informacje takie mogą być przetwarzane przez system, filtrowane, czy też wykorzystane w zestawieniach Crystal Reports,
   • Gniazda rozszerzeń - można je określić jako miejsca w programie, które umożliwiają automatyczne wywoływanie modułów rozszerzających standardową funkcjonalność programu; mechanizm ten umożliwia automatyczne wywoływanie własnych procedur SQL, modułów wykonywalnych, generowanie komunikatów, warunkowe wywoływanie funkcji itp.,
 • enova365

  enova365 Handel

  Koncepcja funkcjonalności zawarta pod pojęciem Handel została w systemie enova365 oparta o wykorzystanie czterech modułów: Handel (Fakturowanie, Gospodarka magazynowa, Zamówienia, Analizy handlowo-magazynowe), Ewidencja Środków PieniężnychEwidencja Dokumentów (w zakresie ich rejestracji wraz z ewidencją VAT) oraz Kontrahentów i Urzędów.

  System przeznaczony jest dla firm prowadzących działalność handlową (hurtową i detaliczną), usługową i w pewnym zakresie produkcyjną, operujących w różnych branżach gospodarki.

  Faktury

  Moduł Faktury zapewnia obsługę w zakresie ewidencjonowania dokumentów handlowych (w dowolnej walucie), towarów oraz usług. Moduł Ewidencji Środków Pieniężnych, uzupełniający funkcjonalność Faktury, dostarcza informacje o stanie rozrachunków z kontrahentami i stanie finansowym przedsiębiorstwa w oparciu o zarejestrowane dokumenty związane z płatnościami.

  Bogaty wachlarz raportów pozwala analizować efektywność działań handlowych. Podstawowe funkcje to:

  • prowadzenie list i generowanie dokumentów sprzedaży,
  • tworzenie kart towarowych, produktowych, usługowych i recepturowych,
  • definiowanie cen i tworzenie cenników,
  • przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach.

  Program enova365 prowadzi ewidencję rozrachunków (z uwzględnieniem kompensat), posiada odpowiedni dla tego typu operacji zestaw dokumentów: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). System filtrów definiowanych przez Użytkownika zapewnia duże możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania w dowolnym momencie informacji istotnej dla Użytkownika.

  W submodule Faktury generowane są następujące dokumenty: faktury sprzedaży i zakupu, w tym faktury zaliczkowe, wewnętrzne UE, faktury do paragonu, paragony, faktury korygujące.

  Dokument sprzedaży umożliwia podział płatności, wprowadzając różne formy, terminy, a nawet płatników. Szeroki zakres filtrowania informacji daje Użytkownikowi znaczące możliwości analizowania danych dotyczących sprzedaży. Numeracja dokumentów jest definiowana przez Użytkownika.

  Zamówienia

  Zamówienia, zamówienia z rezerwacją, oferty - system prowadzi ewidencję wymienionych dokumentów. Mogą one funkcjonować samodzielnie lub być powiązane z dokumentami sprzedaży, zakupu lub magazynowymi. Możliwa jest częściowa realizacja zamówień, a następnie realizacja pozostałej części zamówienia.

  Generator zamówień - enova365 posiada wbudowany mechanizm generowania zamówień do dostawców. Zamówienia takie mogą być automatycznie tworzone dla wskazanych towarów, dostawców. Generator ma możliwość uwzględnienia: obrotów w zadanym okresie czasu (ze współczynnikiem procentowym), stanu magazynu, stanów minimalnych i maksymalnych, istniejących zamówień do dostawców i od odbiorców, najkorzystniejszych cen.

  Cennik

  Lista Cennik jest miejscem przechowywania informacji w postaci kartotek towarowych, produktowych, recepturowych i usługowych. Jej podstawowym celem jest prezentacja cen oferty przedsiębiorstwa dla potrzeb wewnętrznych. Na potrzeby kontrahentów operator systemu korzysta z listy "Cennik kontrahenta".

  Karta towarowa zawiera dane o nazwie towaru, dostawcy, przechowuje wiele rodzajów numerów (kodów) identyfikacyjnych, jednostki, stawkę VAT, definiuje wartość narzutu i marży odpowiednio dla cen hurtowej i detalicznej (system pozwala zdefiniować dowolną liczbę automatycznie lub ręcznie naliczanych cen), określa stan minimalny i maksymalny itd. Odpowiednie zdefiniowanie kart umożliwia edycję nazw i opisów na dokumentach sprzedaży.

  Karta towarowa

  Dostarcza informacje o zasobach związanych z każdą dostarczaną partią towaru (partie towaru rejestrowane są jako odrębne pozycje, dzięki czemu operator ma możliwość sprzedaży ze wskazaniem partii z uwzględnieniem różnych cen zakupu bądź oznaczeń partii), o uzyskanej marży w powiązaniu z dokumentem i zbiorczo oraz o obrotach (lista wszystkich dokumentów związanych z towarem).

  Ceny

  enova365 pozwala na stworzenie dowolnej liczby cen. Ich wartość definiowana jest poprzez narzut, marżę, różnego rodzaju cechy kontrahenta i towaru. Mechanizm ten umożliwia automatyzację wyliczenia cen, wartości brutto i netto. Określenie wartości ceny podstawowej na karcie towaru (np. równej cenie zakupu) zapoczątkowuje proces automatycznego wyliczania pozostałych cen. Cenniki. Użytkownik może stworzyć, zapisać do pliku lub wydrukować wiele rodzajów cenników w różnych cenach. W zależności od zapotrzebowania są one tworzone dla kontrahenta, grupy towarów lub pełne w dowolnych, zapisanych w systemie cenach, także w walucie obcej.

  Rabaty, rabaty grupowe, ceny grupowe i indywidualne, przeceny

  enova365 wyposażona jest w mechanizm definiowania cen i rabatów grupowych oraz indywidualnych. Funkcjonalność ta realizowana jest przy pomocy wbudowanego kreatora. Ponadto możliwe jest odpłatne oprogramowanie specjalnie działających cen (np. uwzględniających obroty z kontrahentem). System wyposażony jest w łatwe w obsłudze mechanizmy grupowej przeceny kwotowej lub procentowej. Możliwy jest eksport cennika do arkusza kalkulacyjnego, a po korektach cen jego import.

  Cechy

  Mechanizm definiowanych przez Użytkownika pól umożliwia wprowadzanie dodatkowych informacji do systemu. Przy jego pomocy można np. opatrzyć towary datami o zdefiniowanym znaczeniu (upływ ważności atestu). Ten sam mechanizm pomoże określić np. lokalizację towaru w magazynie. Oznaczenie kartotek kontrahentów danymi akwizytorów pozwala na sortowanie wyników sprzedaży wg akwizytorów. Tak zdefiniowana cecha może być podstawą do stworzenia nowych analiz/raportów w przekrojach nieuwzględnionych w standardzie systemu, w tym przypadku np. sprzedaż przypadająca na akwizytora w zadanym okresie czasu.

  Kontrahenci i urzędy

  Słownik przechowuje dane o partnerach handlowych, bankach i urzędach. Podstawowe informacje w przypadku odbiorców towarów i usług to dane teleadresowe, NIP, formy i terminy płatności oraz przydzielony rabat. Na karcie można zarejestrować dowolną liczbę rachunków kontrahenta. Ponadto z poziomu karty kontrahenta użytkownik ma dostęp do rozrachunków i dokumentów rozliczeniowych, wszystkich dokumentów handlowo-magazynowych tego kontrahenta oraz wgląd w marżę uzyskaną na każdej partii towarowej.

  Ewidencja dokumentów/ Ewidencja VAT

  W tej części systemu dokonuje się ewidencjonowania każdego typu dokumentów, które podlegają księgowaniu. Po zatwierdzeniu w module Handel dokumentów magazynowych, sprzedaży i zakupu lub kasowo-bankowych, pojawiają się one w "Ewidencji dokumentów" automatycznie.

  Moduł "Ewidencji dokumentów", z punktu widzenia modułu Handel, umożliwia wprowadzanie dokumentów handlowych rejestrujących odpowiednie zapisy VAT i generujących zobowiązania lub należności, bez konieczności rejestrowania pozycji towarowo-usługowych tych dokumentów.

  W jej ramach umieszczono dwie listy:

  • Ewidencja VAT - zawierająca zapisy VAT dla zakupów i sprzedaży z danego okresu,
  • Rejestr VAT - zawierający zapisy zakwalifikowane w danym okresie do deklaracji VAT.

  System wyposażony w inne moduły (Księga Handlowa i InwentarzowaKadry Płace ) gromadzi w "Ewidencji dokumentów" także memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, amortyzację itp. Wprowadzone dokumenty mogą być przeksięgowane do dziennika automatycznie.

  Ewidencja Środków Pieniężnych

  Moduł umożliwia prowadzenie raportów kasowych i bankowych (w tym walutowych). Ewidencja służy do wystawiania i drukowania dokumentów KP i KW (na podstawie których sporządzany jest raport kasowy za dowolny okres) oraz do rejestracji wyciągów bankowych. Rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić stan rozrachunków z kontrahentami (zobowiązania i należności). Funkcja jest wzbogacona o opcje naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych).

  Program prowadzi również ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów i automatyczną ewidencją różnic kursowych bieżących i statystycznych na koniec roku. Na odpowiednich listach gromadzi także dokumenty rozliczeniowe takie jak: wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, kompensaty, rozliczenie zaliczek i delegacji.

  Magazyn

  Moduł Magazyn zarządza gospodarką magazynową ewidencjonując towary, produkty i usługi (także receptury) oraz rejestrując ich przepływy w relacjach ilościowych i wartościowych (dla towarów i produktów) za pomocą dokumentów magazynowych. 

  W standardowym zestawie dokumentów systemu enova365 można wyróżnić: przyjęcie do magazynu, wydanie z magazynu, przesunięcie międzymagazynowe, rozchód/przychód wewnętrzny, inwentaryzacja, strata, nadwyżka i inne. W systemie można przechowywać dokumenty wzorcowe, które nie wpływają na stany magazynowe, a służą do szybkiego tworzenia innych dokumentów. Numeracja dokumentów jest definiowana.

  Stany magazynowe

  Lista "Stany magazynowe" jest miejscem dostarczania informacji zasadniczo o stanie i wartości towarów w magazynach na podstawie zarejestrowanych obrotów (wystawionych dokumentów), może także prezentować dane związane z ilością i stanem zarezerwowanych towarów. Kartoteki towarowe i produktowe posiadają ewidencję obrotów magazynowych (przychody/rozchody). Nie dotyczy to kartotek usługowych i recepturowych. System może podać stan na dowolny dzień w przeszłości.

  W systemie zastosowano mechanizmy przeliczania jednostek. Można zastosować przeliczniki globalne w konfiguracji, obowiązujące dla wszystkich towarów lub indywidualne rejestrowane dla danego towaru na jego karcie. Możliwe jest przedstawienie stanu magazynu w jednostce alternatywnej.

  Obsługa stanów magazynowych i ich wycena odbywa się w cenach rzeczywistych metodami FIFO, LIFO oraz uwzględnia sprzedaż towaru z wybranej partii. Możliwa jest realizacja obrotu wg cechy np. daty trwałości produktów spożywczych.

  Mechanizm zamknięcia okresu magazynowego pozwala na wyliczenie i zapamiętanie stanu magazynowego wraz z poszczególnymi partiami magazynowymi składającymi się na ten stan. Daty zamknięć okresów stanowią punkty odniesienia dla wyliczanego stanu. Dzięki temu raporty, w tym stanu magazynu na dowolny dzień są wykonywane znacznie szybciej. Zamknięcie okresu magazynowego może być dokonane w dniu wskazanym przez Użytkownika.

  Inwentaryzacja

  System ewidencjonuje dokumenty inwentaryzacji. Na ich podstawie umożliwia stworzenie dokumentów typu Inwentaryzacja Strata i Inwentaryzacja Nadwyżka. Inwentaryzacja może być robiona w odniesieniu do stanu z dnia zamknięcia okresu magazynowego lub wg daty dokumentu inwentaryzacji (zalecany standard konfiguracji). Dokumenty straty i nadwyżki wynikające z różnicy pomiędzy stanem w systemie a inwentaryzacją robione są dopiero w momencie jego zatwierdzenia. Jednak odpowiednie raporty na bieżąco pozwalają określić wielkość straty i nadwyżki inwentaryzacyjnej.

  Wydruki i raporty
  • Faktury - dostępnych jest wiele typowych raportów sprzedaży. Wśród nich można wymienić następujące zestawienia i wydruki: raport sprzedaży wg kontrahentów, raport sprzedaży wg towarów i usług, raport marży, RKZ, transakcje wg numerów, dokumenty sprzedaży, cennik pełny i fragmentaryczny,
  • Ewidencja Środków Pieniężnych - podstawowe raporty dostępne w module to: dokumenty nierozliczone, dokumenty wg terminów płatności, struktura wiekowa należności, raporty kasowe.
  • Magazyn - w module zamieszczono między innymi następujące wydruki: stan magazynu na dowolny dzień, cenniki zbiorcze, częściowe, indywidualne, różnorodne zestawienia dokumentów magazynowych, zestawienia obrotów magazynowych wg kontrahentów, towarów i dokumentów.

  System definiowanych filtrów daje duże możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania informacji istotnej dla Użytkownika w dowolnym momencie. Poza wydrukami dokumentów i raportów Użytkownik ma możliwość wydrukowania list w zdefiniowanym przez siebie wyglądzie.

  Urządzenia zewnętrzne

  System współpracuje z wybranymi typami urządzeń zewnętrznych. Należą do nich: drukarki fiskalne, klawiaturowe i programowalne czytniki kodów, inwentaryzatory/kolektory danych, urządzenia mobilne dla handlowców. 

 • RAKSSQL

  RAKSSQL Sprzedaż

  System RAKSSQL, dzięki szerokiej gamie funkcjonalności, pozwala zwiększyć efektywność codziennej pracy pracowników działów sprzedaży w firmach prowadzących działalność handlową, usługową i produkcyjną. To kompletny i zintegrowany program sprzedażowy, który zawiera wszystkie niezbędne elementy potrzebne do sprzedaży w nowoczesnej firmie.

  System RAKSSQL umożliwia automatyzację procesu obsługi sprzedaży i zamówień, a także magazynu, zakupów czy rozliczeń z kontrahentami. Oprócz wystawiania i zarządzania fakturami VAT, WDT, zaliczkowymi, pozwala na prowadzenie zarówno obsługi sprzedaży detalicznej (paragony, kody kreskowe), jak i hurtowej (rezerwacje towarów na podstawie zamówień, faktury proforma).

  System RAKSSQL gwarantuje również bardzo elastyczne zarządzanie cenami i cennikami (można utworzyć dowolną ilość cen i/lub cenników), ustalanie kryteriów mających wpływ na zastosowanie danego rodzaju ceny. Rozwiązanie to jest nieodzownym elementem polityki cenowej stosowanej zwłaszcza przez firmy prowadzące aktywne działania promocyjne. Ponadto system umożliwia tworzenie kartoteki towarów z wykorzystaniem cech artykułów. Umożliwia również utworzenie różnych warunków handlowych dla poszczególnych klientów (definiowanie dowolnej ilości grup rabatowych, różne formy płatności, itp.), obsługę płatności (kasa, bank) oraz prowadzenie wielu magazynów.

  Elastyczność systemu przejawia się również w możliwości zastosowania na dokumentach dowolnego sposobu płatności, wcześniej zdefiniowanego przez użytkownika. Nie można tutaj również nie wspomnieć o czymś tak oczywistym, jak możliwość wystawienia dokumentów w dowolnej walucie. System zdejmuje z użytkownika obowiązek kontroli numeracji dokumentów i zachowania jej ciągłości, ale pozostawia jednocześnie możliwość zastosowania dowolnego sposobu numerowania dokumentów.

  Dodatkowe możliwości to chociażby seryjne wystawianie dokumentów np. faktur, możliwość wyboru sposobu określania cen na dokumentach (od brutto, od netto) i wiele innych.

  Zamówienia stanowią uzupełnienie modułów Sprzedaż i Zakupy.

  Główne funkcje dostępne w programie:

  • rejestr zamówień na usługi i towary, które jeszcze nie są dostępne w magazynie,
  • obsługa zamówień własnych i obcych z możliwością ich częściowego rozliczania i modyfikowania,
  • rezerwacja towarów na podstawie zamówień z uwzględnieniem terminu ich realizacji,
  • zamówienia z symbolami i nazwami towarów dostawców,
  • faktury pro-forma, potwierdzenia zamówienia,
  • import zamówień na dokumenty sprzedaży,
  • rezerwacje artykułów wraz z terminem ważności (w przypadku zamawiania towarów),
  • elastyczność w wyborze sposobu liczenia pozycji dokumentów: od brutto, od netto, wyliczenie kwoty VAT od brutto, od netto, od sumy,
  • import zamówień na inne dokumenty np. zakupu, sprzedaży.
  Panel sterujący kontrahentami

  W systemie RAKSSQL dzięki połączeniu części sprzedażowej i CRM stworzony został panel, umożliwiający wygodną pracę z danymi Klienta. Z okna kontrahenta użytkownik ma pełny dostęp do informacji związanych z danym klientem, m.in. posiada dostęp i podgląd do historii zakupów i sprzedaży, operacji z kontrahentem, należności i zobowiązań, zamówień i ofert, danych kontaktowych. W ten sposób otrzymujemy centrum informacji z okna przeglądu kontrahenta.

  System RAKSSQL wyposażony jest w funkcjonalność, która umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów. Elektroniczna Wymiana Dokumentów (ang. Electronic Data Interchange - EDI) jest technologią obiegu i wymiany dokumentów w transporcie, bankowości, administracji, produkcji, handlu, usługach bezpośrednio między aplikacjami partnerów handlowych. Systemy EDI umożliwiają szybszą, tańszą i dokładniejszą elektroniczną wymianę informacji niż w przypadku systemów opartych na dokumentach papierowych.

  Magazyn

  RAKSSQL daje możliwość prowadzenia wielu magazynów, wystawiania wszystkich typów dokumentów przychodowych i rozchodowych, zarządzania zapasami (kontrola zalegania towarów i terminu przydatności, ostrzeganie o wyczerpaniu lub nadmiernych zapasach, parametryzacja towarów, obsługa kodów kreskowych), możliwość prowadzenia prostej produkcji. Dodatkowo automatycznie mogą być generowane zamówienia i uzupełniane stany magazynowe na podstawie wykonanej przez system analizy rozchodów towarów.

  W systemie można pracować na dwa sposoby: w trybie magazynowym lub w trybie bezmagazynowym. Tryb bezmagazynowy pozwala wystawiać dokumenty sprzedażowe, które nie generują konsekwencji magazynowych: np. prowadzić sprzedaż usług lub towarów, które jeszcze nie są dostępne w magazynie. Pracując w trybie magazynowym wystawienie faktury skutkuje automatycznym powstaniem dokumentu WZ. Jednocześnie, co jest bardzo przydatne przy równoczesnej pracy wielu użytkowników, dodanie pozycji na fakturze powoduje jej zarezerwowanie.

  Kluczowe możliwości:

  • obsługa wielu magazynów,
  • możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku,
  • możliwość przypisania każdego magazynu do niezależnej filii przedsiębiorstwa,
  • pełna kontrola składowania towaru w poszczególnych lokalizacjach,
  • możliwość przypisania towarom cech (np. rozmiary),
  • możliwość wyboru metody rozliczania towarów w magazynach: FIFO, LIFO, według wskazanej dostawy, z dowolnej lokalizacji,
  • współpraca z kolektorami danych i czytnikami kodów,
  • kontrola zalegania towaru oraz terminów przydatności,
  • ostrzeganie o wyczerpaniu lub o nadmiernych zapasach,
  • ewidencja przychodów i rozchodów magazynowych realizowana w postaci dokumentów: PZ, WZ, przemieszczeń towarów między magazynami: MMP, MMR; przesunięć wewnętrznych: PW, RW oraz korekt magazynu,
  • pełna obsługa dokumentów magazynowych, prosty i zautomatyzowany proces ich wystawiania,
  • możliwość korygowania stanu magazynu za pomocą remanentu lub korekty remanentu,
  • możliwość wprowadzenia towaru do magazynu na podstawie dokumentu PZ bez podania numeru faktury zakupu, która może być uzupełniona później,
  • możliwość wydania towaru na podstawie wystawionego dokumentu WZ bez podania numeru faktury VAT, która może być uzupełniona później,
  • kojarzenie dokumentów WZ z fakturami podczas wystawiania dokumentu sprzedaży,
  • możliwość kontroli przepływu towarów w ujęciu chronologicznym,
  • niezależna od magazynu kasa i oferta handlowa (ceny sprzedaży).
  • możliwość dostosowania wyglądu wyświetlanych tabel do potrzeb użytkownika (ukrywanie kolumn, zamiana kolumn miejscami, wyróżnianie kolumn poprzez przesuwanie ich w specjalne stałe miejsce, sortowanie, grupowanie, sumy wartości kolumn, sumy pośrednie), zapamiętywanie ustawień dla użytkownika,
  • proste i szybkie wyszukiwanie informacji poprzez różnego rodzaju filtry i ustawienia w programie,
  • grupowanie danych wg nagłówka wybranych kolumn,
  • eksport danych do pliku tekstowego oraz pliku XML,
  • tworzenie automatycznych wzorców księgowań oraz rozksięgowanie dokumentów,
  • możliwość prowadzenia elastycznej polityki cenowo-rabatowej.
  Zakupy

  System RAKSSQL posiada rozbudowany moduł zakupów w pełni zintegrowany z częścią sprzedażową. Użytkownik może wprowadzać do systemu wszystkie dokumenty kosztowe, zaś dzięki powiązaniu z częścią finansową możliwa jest pełna kontrola zobowiązań i należności. Wiekowanie rozrachunków, pełna historia płatności, powiązanie z wyciągiem bankowym poszczególnych dokumentów, zestawienia zakupów i kosztów upraszczają zarządzanie finansami i ułatwiają kontrole nad zachowaniem płynności finansowej. 
  Pełna integracja systemu pozwala łatwo rozliczyć fakturę zakupu z fakturą sprzedażową (kompensata, możliwość rozliczania zaliczek pracowniczych np. za pomocą przelewów) i zapewnia dostęp do pełnego obrazu firmy z jednego miejsca w programie.

  Kluczowe możliwości:

  • pełna obsługa dokumentów zakupu: faktura, korekta, zamówienie do dostawców, faktura wewnętrzna WNT,
  • wystawianie zbiorcze faktury zakupu (z wielu PZ),
  • obsługa zamówień własnych z możliwością ich częściowego rozliczania i modyfikowania,
  • rejestr zamówień do dostawców,
  • wykorzystanie w zamówieniach symboli i nazw towarów dostawcy,
  • możliwość importu pozycji z zamówienia, wystawiania dokumentu potwierdzenia zamówienia,
  • ręczna lub automatyczna blokada zamówienia,
  • kontrola rozrachunków - ostrzeżenia o zaleganiu z płatnością.
  Punkt Obsługi Sprzedaży

  RAKSSQL POS to kompletne rozwiązanie stworzone dla sklepów i sieci handlowych, w których czas obsługi klienta (sprzedaży) stanowi kluczowy problem. Prosta obsługa, łatwa i czytelna nawigacja, współpraca z drukarkami fiskalnymi, czytnikami kodów, ekranami dotykowymi - to tylko niektóre zalety programu. Każda osoba po kilku minutach szkolenia może opanować obsługę systemu. Wystawianie paragonów, faktur, udzielanie rabatów, wyszukiwanie towarów, otrzymywanie płatności i ich rejestrowanie jest wyjątkowo szybkie i łatwe.

  Program został tak zaprojektowany, aby można było łatwo i szybko zarejestrować transakcje bez użycia myszki komputerowej. Typowa sekwencja operacji potrzebnych do zarejestrowania sprzedaży:

  • na początku pracy ustalenie typu dokumentu (paragon/faktura) i innych podstawowych parametrów,
  • tworzenie listy sprzedawanych artykułów - towary można wybrać automatycznie (za pomocą czytnika kodów kreskowych) lub ręcznie, poprzez wyszukiwanie w kartotece,
   obsługa systemu
  • w razie potrzeby wykonanie dodatkowych operacji związanych z listą towarów (edycja lub usunięcie pozycji, nadanie rabatu, dopisanie uwag, wybór akcesoriów, wybór artykułów z receptury) - odbywa się to przez kliknięcie odpowiedniego przycisku na dolnym pasku narzędziowym,
   obsługa systemu
  • przejście na zakładkę "Płatności" - ręcznie zmieniamy zakładkę lub klikamy opcję "Przejdź do płatności",
   obsługa systemu
  • wpisanie ewentualnych uwag na temat kontrahenta lub transakcji - utworzenie listy płatności za towary (do wyboru m.in. gotówka, karta, czek, przelew, bon) z możliwością płatności więcej niż jednym sposobem, aż do wyczerpania należnej kwoty do zapłaty (lub jej przekroczenia - wtedy powstanie reszta do wydania).
  • zatwierdzenie transakcji - następuje wydruk potwierdzenia transakcji, po czym automatyczny powrót na zakładkę "Pozycje", w celu rejestracji kolejnej sprzedaży.
   płatności

  Pełna integracja - RAKSSQL Punkt Obsługi Sprzedaży stanowi element kompletnego systemu informatycznego. Może pracować samodzielnie jednak prawdziwe korzyści przynosi współpraca z pozostałymi modułami programu.

  Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

  Moduł współpracuje z drukarkami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych i innymi urządzeniami zewnętrznymi. Możliwość pełnej wymiany danych pozwala na współpracę z programami księgowymi, czy też sklepami internetowymi.

  System znaczników

  RAKSSQL posiada możliwość oznaczania dokumentów oraz ich pozycji. Dzięki wykorzystaniu w pełni definiowanych wzorców księgowych system oferuje możliwość elastycznego i automatycznego księgowania dokumentów. Znakomicie zwiększa to efektywność pracy i odciąża księgowych od ręcznego rejestrowania danych. np. w sytuacji, gdy na fakturze zakupu znajdują się zarówno pozycje "kosztowe", jak i towary zakupione do dalszej odsprzedaży, oznaczenie znacznikami pozycji np. kosztowych umożliwi ich odrębne zaksięgowanie na konta ewidencjonujące koszty prowadzonej działalności.

  System załączników

  W systemie RAKSSQL istnieje możliwość dołączania dokumentów w formie elektronicznej. Funkcja umożliwia stworzenie bazy wiedzy dostępnej dla użytkowników systemu i przypisanych do konkretnych kontrahentów i dokumentów.

  Rozwiązanie to eliminuje problem niedoskonałego przepływu dokumentów i informacji w przedsiębiorstwie. Teraz możliwe jest np. posiadanie w kartotece kontrahentów kompletnej informacji dotyczącej współpracy, wszystkich podpisanych umów, zdjęć projektów czy jakichkolwiek innych dokumentów. Jednocześnie każdy artykuł dostępny w kartotece towarów może posiadać łatwo dostępne z okna przeglądu takie dokumenty jak atesty, gwarancję czy też "skan" faktury zakupu czy specyfikację techniczną.