pobierz demo
pobierz demo
pobierz demo
ZASTOSOWANIE W tej kategorii nie ma produktów.

Podkategorie

 • Faktury

  Faktury

                           

  Wystawianie faktur to niebywale istotne zagadnienie w działalności każdego przedsiębiorstwa. Programy wykorzystywane do generowania dokumentów powinny m.in. odciążać użytkownika w kontroli zachowania ciągłości numeracji, umożliwiać sprawne wpisanie pozycji na dokument, poprawnie określić wartości towarów lub usług, kwoty podatku VAT, formy i terminy płatności.

  Te wszystkie działania powinny zostać wykonane szybko i sprawnie aby umożliwić użytkownikowi wystawienie w krótkim czasie wielu dokumentów.

  W naszej ofercie znajdują się programy różnych producentów ułatwiające proces wystawiania faktur. Skorzystaj z jednego z nich a fakturowanie przestanie być uciążliwe. Wybierz poniżej dowolny z nich i przekonaj się jak ułatwi Twoją pracę.

  WAPRO enova365 RAKSSQL • Sprzedaż, magazyn

  Program do obsługi magazynu i sprzedaży

  Program do obsługi sprzedaży obsługuje funkcje będące rozwinięciem procesu wystawiania faktur. Umożliwia przeprowadzenie i w efekcie zamknięcie procesu sprzedaży rozpoczętego wystawieniem oferty i przyjęciem zamówienia na towar lub produkt. Umożliwia tworzenie wszystkich dokumentów wykorzystywanych do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych - zarówno związanych ze sprzedażą, jak i zakupami. Daje możliwość obsługiwania transakcji z kontrahentami nie tylko na rynku krajowym, ale również poza granicami.

  Oprócz generowania dokumentów handlowych podstawową rolą programu do obsługi magazynu i sprzedaży jest zarządzanie zasobami towarowymi przeznaczonymi do działalności handlowej. Profesjonalne zarządzanie stanami magazynowymi i planowanymi dostawami gwarantuje terminową realizację zamówień minimalizując ryzyko nadmiernego rozbudowywania zgromadzonych zapasów.

  Program do obsługi sprzedaży i magazynu to również narzędzie do analizy danych. Dostępne w programie zestawienia przekazują informacje podsumowujące efektywność działań handlowych. To również narzędzie do wypełniania obowiązków raportowania wymaganych przez obowiązujące przepisy.

  Dlaczego warto korzystać z programu do obsługi magazynu i sprzedaży?

  Zarządzanie magazynem potrafi być procesem mocno skomplikowanym i czasochłonnym. Wybierz jeden z dostępnych w ofercie programów do obsługi magazynu! Posiadanie programu znacząco usprawni codzienne funkcjonowanie Twojego przedsiębiorstwa, a co więcej, obsługa oraz zamknięcie sprzedaży przebiegną sprawniej.

  Jesteś zainteresowany programem do obsługi magazynu oraz sprzedaży? Skontaktuj się z nami! Posiadając w ofercie różne rozwiązania możemy zaproponować program, który najlepiej spełni potrzeby i oczekiwania danego klienta. Chętnie doradzimy w sprawie wyboru programu najlepszego dla Twojej firmy.

  Wapro EROP - program Enova - program Raks - program  • CRM

  CRM

  CRM to sfera działań, która ma bardzo duży wpływ na efekty uzyskiwane przez przedsiębiorstwo. Właściwie budowane i rozwijane relacje z klientami dają gwarancję uzyskania stabilnego rozwoju organizacji.

  Systemy dostępne w tej części serwisu dają możliwość ewidencjonowania i przetwarzania zgromadzonych danych. Dane te są podstawą do analiz, których efektem są decyzje o kolejnych działaniach lub aktywnościach podejmowanych przez firmy w stosunku do swoich klientów.

  Sprawdź nasze programy i wybierz najlepszy dla siebie.

      • E-commerce

  e-commerce

  E-commerce to szeroko rozumiany obszar działań handlowych prowadzonych przez firmy z wykorzystaniem Internetu.

  W części tej dostępne są rozwiązania umożliwiające sprzedaż oferty firmy przez sklepy internetowe zintegrowane z głównym systemem. Programy wspomagają też obecność oferty firmy w portalach aukcyjnych oraz udostępniają narzędzia do zarządzania wieloma ofertami.

  Ostatnia grupa to rozwiązania sprzedaży mobilnej dedykowane dla rozproszonych struktur sprzedaży.

 • Produkcja

  Produkcja

  Zadaniem programów umożliwiających wspomaganie procesów produkcyjnych jest z jednej strony kalkulacja kosztu wytworzenia produktów, z drugiej zaś optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów. Technologie produkcyjne bardzo często mają postać złożonych i wzajemnie powiązanych operacji - program umożliwia bieżąca kontrolę wykonywania poszczególnych etapów/czynności.

  System ma na celu również osiągnięcie optymalizacji w zakresie zamawiania surowców niezbędnych w procesie produkcji.

  Wybierz jeden z programów z naszej oferty. • Księga Handlowa

  Programy do księgowości - Księga handlowa

  Programy księgowe nie są rzecz jasna zastępstwem dla doświadczonych pracowników - to narzędzia, które w rękach tych pracowników usprawniają rejestrację danych finansowych i księgowych w przedsiębiorstwie. Bez poprawnej ewidencji tych danych trudno byłoby podejmować właściwe decyzje o sposobie zarządzania kapitałem oraz ewentualnym przesuwaniem niektórych dostępnych środków. Ten analityczny obraz przedsiębiorstwa wpływa z kolei na dobrą ocenę kondycji finansowej oraz postrzeganie przez potencjalnych partnerów i kontrahentów. Program obejmujący księgowość jest też przydatny podczas kontroli zewnętrznych.

  Programy księgowe to rejestracja operacji finansowych

  Odpowiedni program do księgowości umożliwia między innymi klasyfikowanie: należności, zobowiązań, wydatków czy wpływów. To także systematyczna kontrola stanu zapasów oraz rezerw w pewnych obszarach. Takie oprogramowanie informatyczne spełnia również najwyższe standardy ochrony danych i zgodności z przyjętymi zapisami ustawowymi. Przejrzystość, a także transparentność są kluczowe dla zbudowania zaufania pomiędzy stronami współpracy biznesowej. Pomogą w tym powyższe programy, które znacznie usprawnią działanie każdego przedsiębiorstwa.

  Wygodna księga handlowa w programie księgowym

  Prowadzenie księgowości i rachunkowości w przedsiębiorstwie bez programów księgowych jest uciążliwe a wielu pracowników działów księgowości w firmach nie wyobraża sobie realizacji swoich zadań bez wykorzystania tych programów. Dostosowany do naszych potrzeb system ewidencji pozwala na uniknięcie nadużyć i jasne sprecyzowanie przepływu wszelkich rachunków w obszarze firmy. Chronologiczne zapisy zdarzeń w programie księgowym prowadzone są systematycznie, a tym samym w przypadku kontroli proces ich weryfikacji nie jest czasochłonny. W specyfikacji ksiąg handlowych znajdują się zapisy obrotów, sald, zestawienia, a także wykaz składników aktywów i pasywów.

  Bieżące monitorowanie finansów w programie księgowym

  Niewątpliwym ułatwieniem programów do księgowości pozostaje bieżące monitorowanie wszystkich finansów. Możliwość szerokiej analizy pozwala na weryfikację przychodów, kosztów i wydatków zgodnie ze strategią firmy oraz pozwala mieć je pod kontrolą. Atutem dostępnych w naszej ofercie rozwiązań z zakresu programów do księgowości jest ich elastyczność. W ofercie znajdują się popularne programy księgowe czołowych krajowych producentów.

    • Księga Podatkowa

  Księga podatkowa

  Programy dostepne w tym dziale umożliwiają prowadzenie rozliczeń podatkowych w oparciu o Księgę przychodów i rozchodów lub Ryczałt ewidencjonowany.

  Wszystkie dostępne w tej części produkty spełniają wymogi zgodności z Ustawą dotyczącą prowadzenia ksiąg przy użyciu komputera.    • Kadry i Płace

  Program kadrowo płacowy

  Niezależnie od skali prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalne administrowanie dostępnymi zasobami wymaga odpowiedniego wyposażenia technologicznego. Oczywiście, za samo zarządzanie będą odpowiadać wykwalifikowani pracownicy, ale w obecnych czasach trudno sobie wyobrazić administrowanie zasobami personalnymi firmy bez programu kadrowo-płacowego. Stanie się on wsparciem w procesie planowania i realizacji wielu firmowych zagadnień oraz inwestycji w kapitał ludzki. Bez pomocy nowoczesnego oprogramowania byłoby to zdecydowanie trudniejsze. Wykorzystanie takich modułów ogranicza również ryzyko popełnienia błędu.

  Korzyści z wyboru profesjonalnego programu kadrowo-płacowego

  Decyzja o skorzystaniu z programu kadrowo-płacowego oznacza wymierne korzyści związane z: ewidencjonowaniem czasu pracy, planowaniem i rozliczaniem urlopów, obsługą umów, dostępnymi możliwościami płacowymi, bieżącymi wypłatami czy dodatkowymi benefitami. Ułatwia również wymianę informacji z ZUS, GUS i PFRON. Taka inwestycja może też oznaczać wymierne oszczędności w kosztach obsługi zasobów kadrowych. Zakup programu kadrowo-płacowego zwróci się zatem w postaci wzrostu efektywności działania. Zapewnia on równocześnie pełne bezpieczeństwo zgromadzonych danych wrażliwych.

  Program kadrowo płacowy sposobem na uporządkowane funkcjonowanie przedsiębiorstwa

  Każdy oferowany przez nas program kadrowo płacowy to odpowiedź na potrzeby współczesnych firm, dążących do profesjonalnego, uporządkowanego działania. Dzięki nim, zarządzanie zespołem pracowników, rejestrowanie czasu pracy oraz wyliczanie wynagrodzenia, stanie się o wiele prostsze i bardziej komfortowe. Program kadrowo płacowy umożliwi prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej obejmującej również historię zatrudnienia każdego pracownika czyniąc ją jasną i klarowną. Jego zaawansowana formuła pozwoli również całkowicie wyeliminować błędy w naliczaniu różnego rodzaju elementów wynagrodzenia. Jeden system sprawi, że zyskasz wyjątkowy porządek w funkcjonowaniu własnej firmy.

  W naszej ofercie uwzględniliśmy programy płacowe, które umożliwiają wybór ich kilku wariantów i funkcji najbardziej odpowiednich dla danego biznesu. Proponujemy też rozwiązania dedykowane m.in. firmom zatrudniającym szeroką kadrę pracowników (aż do kilkunastu tysięcy). Programy kadrowo płacowe, które oferujemy naszym klientom, to zaawansowana technologia zapewniająca precyzyjną dokumentację i dokładne wyliczenia.

  Program kadrowo-płacowy - zalety

  Program kadrowo-płacowy jest niezbędnym w codziennej pracy narzędziem informatycznym wykorzystywanym przez wiele współczesnych przedsiębiorstw. Dzięki swojej specyfikacji znajduje zastosowanie w małych, średnich i dużych firmach. Wprowadzenie go do użytku w przedsiębiorstwie wiąże się z licznymi korzyściami w segmencie kadr i płac, jakimi są przede wszystkim:

  • łatwiejszy i szybszy dostęp do danych kadrowych i płacowych;

  • możliwość generowania elektronicznie raportów, podsumowań, pasków wynagrodzeń i innych dokumentów kadrowo-płacowych;

  • spadek liczby błędów wynikających z czynnika ludzkiego w zakresie kadr i płac;

  • spadek liczby błędów związanych z brakiem zgodności z aktualnymi przepisami;

  • zwiększenie wydajności działów kadr i płac wynikające z automatyzacji niektórych procesów;

  • prowadzenie elektronicznych baz danych przekładający się na niższy wolumen pracy papierkowej.

  W SOFTTRADE oferujemy sprawdzone rozwiązania w postaci programów kadrowo-płacowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność usługową bądź handlową. Programy te mogą działać niezależnie lub być elementem systemu ERP złożonego ze zintegrowanych ze sobą modułów do zarządzania m.in. sprzedażą i magazynem, finansami, księgowością oraz kadr-płac.

  Wapro ERP - program Enova - program Raks - program  • Środki Trwałe

  Środki trwałe

  W części tej dostępne są programy umożliwiające prowadzenie ewidencji wyposażenia i środków trwałych.

  Programy wspomagają użytkowników w określaniu planów amortyzacji poszczególnych elementów wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa, jak i obsługują wszystkie wydarzenia, jakim mogą podlegać środki trwałe.

  W przypadku niektórych programów moduł odpowiedzialny za obsługę Środków Trwałych jest nierozerwalnie związany z systemem/programem księgowym.

      • Biura rachunkowe

  Program księgowy dla biur rachunkowych - dlaczego warto z niego korzystać?

  Pozyskując dowolny program księgowy dla biur rachunkowych z przygotowanej przez nas oferty, zyskujesz narzędzie ułatwiające obsługę księgową klientów. Dzięki niemu wszystkie dane klientów pozostają odpowiednio zabezpieczone, a wykonywanie poszczególnych czynności, w tym m.in. księgowanie dokumentów, generowanie deklaracji rozliczeniowych czy też analiz finansowych, zajmuje mniej czasu i minimalizuje praktycznie do zera ryzyko popełnienia jakiegokolwiek błędu. Programy księgowe dla biur rachunkowych z naszej oferty pozwalają ich właścicielom na stały rozwój swoich firm oraz sprawną obsługę coraz większej liczby klientów.

  Przyjazne w obsłudze programy księgowe dla biura rachunkowego

  Proponowane programy księgowe dla biura rachunkowego tworzone są w taki sposób, aby z ich obsługą był w stanie poradzić sobie dosłownie każdy. Rozpoznanie wszystkich ich funkcji nie zajmuje zbyt dużo czasu, a korzystanie z nich szybko staje się intuicyjne. Programy księgowe dla biur rachunkowych są nieodzownym narzędziem do wykorzystania przez nowoczesne biura rachunkowe.

  Programy księgowe dla biur rachunkowych - różne potrzeby, wiele rozwiązań

  Wspomagamy naszych klientów w usprawnianiu procesów biznesowych oraz optymalizacji codziennej pracy. Przygotowaliśmy więc kilka programów księgowych dla biur rachunkowych, które pozwalają na efektywną pracę biura niezależnie od jego wielkości, planów rozwojowych oraz liczby obsługiwanych klientów, a także umożliwiają dobór najlepszego programu do indywidualnych potrzeb. Znajdziesz tutaj rozwiązania dla biur rachunkowych obsługujących klientów, którym zależy na uproszczonej obsłudze księgowej, jak i tych, którym zależy na bardziej rozbudowanych funkcjach programu księgowego. Oferowane programy pozwolą na m.in. księgowanie dokumentów sprzedaży i dokumentów magazynowych, a także rejestrację VAT. Umożliwiają również ewidencjonowanie pozostałych kosztów ponoszonych przez firmy i przedsiębiorstwa np. kosztów zatrudnienia pracowników czy też amortyzacji środków trwałych, dostarczając danych do analizowania opłacalności lub rentowności projektów. Warto dodać, że są to rozwiązania wykorzystywane w pracy biur rachunkowych, ale również wielu przedsiębiorstw. Jeśli jednak nie wiesz, który program będzie dla Ciebie najbardziej odpowiedni, skontaktuj się z nami.

  Program dla biur rachunkowych WAPRO ERP Program dla biur rachunkowych - ENOVA Program dla biur rachunkowych - RAKS