pobierz demo
pobierz demo
pobierz demo
Analizy handlowe

RAKSSQL Analizy Handlowe

Moduł RAKSSQL Analizy Handlowe dostarcza wiele istotnych informacji na temat sprzedaży, zakupów i zamówień umożliwiając analizę i optymalizację działalności firmy w tym zakresie. Funkcje przeznaczone do prowadzenia analiz handlowych zintegrowane są w jednym systemie RAKSSQL. Dzięki temu korzystają one ze wspólnej bazy danych i są dostępne z poziomu jednej aplikacji.

Program zapewnia wszechstronną analizę danych związanych ze sprzedażą i zakupami. Wielowymiarowa prezentacja danych oparta została na tabeli przestawnej znanej z systemów raportujących i arkuszy kalkulacyjnych. Narzędzie umożliwia przeprowadzenie sprawnej i efektywnej analizy danych m.in. obliczania różnic (procentowych i bezwzględnych) w kolejnych przedziałach czasu oraz udziałów procentowych. Poza tym pozwala grupować dane w przedziałach czasowych (lata, kwartały, miesiące, tygodnie, dni).

Prezentowane dane pochodzą z następujących obszarów systemu RAKSSQL:

 • artykuły,
 • kontrahenci,
 • geolokalizacja (dotyczy kontrahentów),
 • dokumenty sprzedaży,
 • dokumenty zakupu,
 • zamówienia od odbiorców,
 • zamówienia do dostawców
 • zarządzanie sprzedażą - szanse sprzedaży.

Analiza danych pozwala na wyeksponowanie wielu cech z wyżej wymienionych obszarów.

Zestawienia

Zestawienia dostępne w ramach funkcjonalności Analizy Handlowe są podzielone według następujących zasad:

 • Sprzedaż - zbiór zestawień prezentujących dane dotyczące sprzedaży z zadanego przedziału czasu,
 • Zakupy - zbiór zestawień prezentujących dane dotyczące zakupów z zadanego przedziału czasu,
 • Zamówienia - zbiór zestawień prezentujących dane dotyczące zamówień z zadanego przedziału czasu,
 • CRM (Zarządzanie Sprzedażą) - zbiór zestawień prezentujących dane dotyczące Szans Sprzedaży z zadanego przedziału czasu.

W ramach tego podziału program oferuje gotowe zestawienia m.in.:

Dynamika sprzedaży według artykułów - zbiór zestawień obliczających wskaźniki Obrót i Zysk dla sprzedaży z zadanego przedziału czasu. Zestawienia prezentują dane identyfikacyjne, cechy i ilości artykułów sprzedanych w kolejnych okresach (lata, kwartały, miesiące) wraz z obliczonymi wskaźnikami Obrót i Zysk. Zestawienia umożliwiają zaprezentowanie n pierwszych (ostatnich) artykułów pod względem wartości obrotu, zysku oraz ilości (lista rankingowa artykułów).

Dynamika sprzedaży według kontrahentów - zbiór zestawień obliczających wskaźniki Obrót i Zysk dla sprzedaży z zadanego przedziału czasu. Zestawienia prezentują dane identyfikacyjne i geolokalizacyjne kontrahentów, do których wykonano sprzedaż w kolejnych okresach (lata, kwartały, miesiące) wraz z obliczonymi wskaźnikami Obrót i Zysk. Zestawienia umożliwiają zaprezentowanie n pierwszych(ostatnich) kontrahentów pod względem wartości obrotu, zysku oraz ilości (lista rankingowa kontrahentów).

Dynamika sprzedaży według kontrahentów i artykułów - zbiór zestawień obliczających wskaźniki Obrót i Zysk dla sprzedaży z zadanego przedziału czasu. Zestawienia prezentują dane identyfikacyjne, cechy i ilości artykułów sprzedanych w kolejnych okresach (lata, kwartały, miesiące) oraz dane kontrahentów, do których wykonano tę sprzedaż wraz z obliczonymi wskaźnikami Obrót i Zysk.

Dynamika zakupów według artykułów - zbiór zestawień obliczających wskaźnik Obrót dla zakupów z zadanego przedziału czasu. Zestawienia prezentują dane identyfikacyjne, cechy i ilości artykułów zakupionych w kolejnych okresach (lata, kwartały, miesiące) wraz z obliczonymi wskaźnikiem Obrót. Zestawienia umożliwiają zaprezentowanie n pierwszych (ostatnich) artykułów pod względem wartości obrotu, zysku oraz ilości.

Dynamika zakupów według kontrahentów - zbiór zestawień obliczających wskaźnik Obrót dla zakupów z zadanego przedziału czasu. Zestawienia prezentują dane identyfikacyjne i geolokalizacyjne kontrahentów, od których dokonano zakupów w kolejnych okresach (lata, kwartały, miesiące) wraz z obliczonym wskaźnikiem Obrót. Zestawienia umożliwiają zaprezentowanie n pierwszych (ostatnich) kontrahentów pod względem wartości obrotu, zysku oraz ilości.

Dynamika zakupów według kontrahentów i artykułów - zbiór zestawień obliczających wskaźnik Obrót dla zakupów z zadanego przedziału czasu. Zestawienia prezentują dane identyfikacyjne, cechy i ilości artykułów zakupionych w kolejnych okresach (lata, kwartały, miesiące) oraz dane kontrahentów, od których dokonano tych zakupów wraz z obliczonymi wskaźnikiem Obrót.

Dynamika zamówień według artykułów - zbiór zestawień obliczających wskaźnik Obrót dla zamówień z zadanego przedziału czasu. Zestawienia prezentują dane identyfikacyjne, cechy i ilości artykułów widniejących na zamówieniach w kolejnych okresach (lata, kwartały, miesiące) wraz z obliczonymi wskaźnikiem Obrót. Zestawienia umożliwiają zaprezentowanie n pierwszych (ostatnich) artykułów pod względem wartości obrotu, zysku oraz ilości.

Dynamika zamówień według kontrahentów - zbiór zestawień obliczających wskaźnik Obrót dla zamówień z zadanego przedziału czasu. Zestawienia prezentują dane identyfikacyjne i geolokalizacyjne kontrahentów, od/do których dokonano zamówień w kolejnych okresach (lata, kwartały, miesiące) wraz z obliczonym wskaźnikiem Obrót. Zestawienia umożliwiają zaprezentowanie n pierwszych (ostatnich) kontrahentów pod względem wartości obrotu, zysku oraz ilości.

Dynamika zamówień według kontrahentów i artykułów - zbiór zestawień obliczających wskaźnik Obrót dla zamówień z zadanego przedziału czasu. Zestawienia prezentują dane identyfikacyjne, cechy i ilości artykułów widniejących na zamówieniach w kolejnych okresach (lata. kwartały, miesiące) oraz dane kontrahentów, od/do których dokonano tych zamówień wraz z obliczonymi wskaźnikiem Obrót.

Szanse Sprzedaży zakończone sukcesem - zbiór zestawień prezentujących wartość i ilość Szans Sprzedaży, które zostały zamknięte w zadanym przedziale czasu. Powód zamknięcia szans jest sterowany parametrem zestawienia. W tym przypadku ma on mieć wartość "Sukces". Zestawienia umożliwiają m. in. analizę źródeł szans (wraz z prezentacją n pierwszych/ostatnich), analizę wyników osób odpowiedzialnych za dane szanse (wraz z rankingiem) oraz prezentację danych identyfikacyjnych i geolokalizacyjnych kontrahentów, dla których utworzono szanse.

Szanse Sprzedaży zakończone porażką - zbiór zestawień prezentujących wartość i ilość Szans Sprzedaży, które zostały zamknięte w zadanym przedziale czasu. Powód zamknięcia szans jest sterowany parametrem zestawienia. W tym przypadku ma on mieć wartość "Porażka". Zestawienia umożliwiają m. in. analizę źródeł szans (wraz z prezentacją n pierwszych/ostatnich), analizę wyników osób odpowiedzialnych za dane szanse (wraz z rankingiem) oraz prezentację danych identyfikacyjnych i geolokalizacyjnych kontrahentów, dla których utworzono szanse.

Szanse Sprzedaży - pozyskanie klienta - zbiór zestawień prezentujących wartość i ilość Szans Sprzedaży, które zostały zamknięte w zadanym przedziale czasu wraz z pozyskaniem klienta. Powód zamknięcia szans jest sterowany parametrem zestawienia. W tym przypadku analiza może obejmować zarówno wartość "Sukces", jak i "Porażka". Zestawienia umożliwiają m. in. analizę źródeł szans (wraz z prezentacją n pierwszych/ostatnich), analizę wyników osób odpowiedzialnych za dane szanse (wraz z rankingiem) oraz prezentację danych identyfikacyjnych i geolokalizacyjnych kontrahentów, dla których utworzono szanse.

Szanse Sprzedaży (dane operacyjne) - zbiór zestawień umożliwiających analizę ilościową i wartościową otwartych Szans Sprzedaży. Zestawienia umożliwiają m. in. analizę źródeł szans (wraz z prezentacją n pierwszych/ostatnich), analizę wyników pracowników, rozpiętości etapów szans, pozyskania klienta oraz uszeregowanie etapów szans (wg ilości lub wartości).

Szanse Sprzedaży (prognozowanie) - zbiór zestawień umożliwiających analizę ilościową i wartościową otwartych Szans Sprzedaży z terminem zamknięcia należącym do zadanego przedziału czasu. Zestawienia umożliwiają m. in. analizę źródeł szans (wraz z prezentacją n pierwszych/ostatnich), analizę potencjalnych wyników pracowników, rozpiętości etapów szans, pozyskania klienta oraz uszeregowanie etapów szans (wg ilości lub wartości). Zestawienia są przygotowywane na podstawie zbioru parametrów umożliwiających precyzyjne określenie danych podlegających przetworzeniu. Parametry zestawień są pogrupowane tematycznie. W zależności od zestawienia, lista parametrów może być różna.

Analizy handlowe W tej kategorii nie ma produktów.