pobierz demo
pobierz demo
pobierz demo
CRM

RAKSSQL CRM

RAKSSQL CRM stanowi nowe podejście w dziedzinie zarządzania, które integrując działania w zakresie sprzedaży, realizacji zamówień oraz oferowania usług koordynuje i jednoczy wszystkie etapy interakcji z konsumentem. Celem CRM jest zbudowanie lojalności oraz zdefiniowanie "wartości" każdego klienta za pomocą ciągłego pozyskiwania i odpowiedniego wykorzystania dostępnych informacji. CRM to stały proces otwierania się firmy na swoich klientów, proces, którego celem jest zwiększanie zysku firmy.

RAKSSQL CRM to dopasowany do potrzeb i w pełni zintegrowany moduł zarządzania relacjami z klientem. CRM pozwala zapewnić najwyższy poziom obsługi klienta, zwiększyć skuteczność działania i rentowność przedsiębiorstwa.

Wzrost wydajności pracy

Zautomatyzowane i elastyczne zasady przepływu informacji w procesach sprzedaży i obsługi klienta odciążają pracowników od czasochłonnych czynności. Odpowiednie narzędzia i pełna informacja pozwala skoncentrować się na efektywnej sprzedaży oraz dostarczaniu wysokiej jakości obsługi klienta.

Skuteczniejsze zarządzanie

Planowanie oraz pełna kontrola realizacji planowanych działań i wykonanych operacji związanych zarówno ze sprzedażą i obsługą klienta, jak i wewnętrznymi projektami prowadzonymi w firmie, pozwalają na szybkie i trafne podejmowanie decyzji.

Kontakty

System umożliwia niezależną obsługę danych kontaktowych dotyczących firm (kontrahentów) oraz osób (kontaktów personalnych) rozszerzając jakość i ilość informacji jakie możemy dla nich zarejestrować.

Operacje

Wszystkie czynności wykonywane przez pracowników w firmie mogą zostać zarejestrowane. Możemy mieć pełną kontrolę nad czasem i ilością rozmów telefonicznych przeprowadzonych dla każdego klienta, ilością przesyłek pocztowych, ilością usług serwisowych bądź dowolnych kontaktów z naszymi klientami.

Zadania

Zadania pozwalają efektywnie planować i kontrolować przebieg bieżących prac czy postęp długoterminowych projektów prowadzonych w firmie. Dzięki możliwościom przypisania zadań osób oraz osób odpowiedzialnych za ich realizację, mamy gwarancję że, wszystkie prowadzone projekty będą pod naszą pełną kontrolą.

Schemat organizacyjny

Dzięki schematom organizacyjnym możemy przedstawić strukturę organizacyjną firmy. Możliwe jest tworzenie dowolnych, między-działowych zespołów, które możemy wykorzystywać m.in. podczas harmonogramowania zadań bądź tworzenia terminarzy.

Terminarze

Zarządzają spotkaniami, wydarzeniami, terminami cyklicznymi. Dzięki możliwościom zaawansowanej graficznej prezentacji oraz wykrywaniu konfliktów czasowych zarządzanie własnymi terminami jak i kontrola nad terminami wszystkich osób w firmie staje się prosta i efektywna.

Alarmy

Funkcjonalność umożliwia przekazywanie innym użytkownikom systemu informacji ważnych, które mogą być związane z kontrahentem, artykułem, dokumentem (sprzedaży/zakupu), zamówieniem lub dokumentem magazynowym

Zarządzanie Sprzedażą

Efektywne zarządzanie sprzedażą jest kluczowym elementem w każdym przedsiębiorstwie. System zarządzania sprzedażą dostępny w RAKSSQL zapewnia dostęp do informacji o m.in. statusie rozmów handlowych prowadzonych z poszczególnymi klientami, a więc o etapach procesu sprzedaży, umożliwia analizę zgromadzonych danych wg dowolnych wskaźników np. prawdopodobieństwa skutecznego zakończenia transakcji, a w konsekwencji dostarcza informacji niezbędnych do wykonania analiz procesu sprzedaży (np. sprzedaż w podziale na kanały sprzedaży, handlowców czy też analiza konkretnego Klienta).

Dzięki zarządzaniu sprzedażą na bieżąco można śledzić prawdopodobieństwo wykonania planów i precyzyjniej prognozować wyniki przychodowe firmy. 
Wykorzystanie modułu Zarządzania Sprzedażą wymusza również systematykę w działaniach handlowych przyczyniając się do podniesienia standardu obsługi Klientów oraz pozwala w pełni wykorzystać zasoby drzemiące w firmie.

W skład Zarządzanie Sprzedażą wchodzą:

  • szanse sprzedaży,
  • oferty,
  • zamówienia od odbiorców,
  • operacje i zadania - powiązanie z częścią operacyjną,
  • zarządzanie umowami z odbiorcami/dostawcami.

Podstawowe korzyści:

Pełny obraz firmy - system umożliwia łatwą i szybką kontrolę działań prowadzonych przez handlowców - określa etap realizacji i szanse skutecznej sprzedaży w podziale na kanały sprzedaży, klientów i pracowników; pozwala na prognozowanie przyszłych przychodów.

Większa efektywność sprzedaży - moduł Zarządzania sprzedażą wprowadza skrócenie cyklu sprzedaży i zwiększenie jej skuteczności - dostępne narzędzia umożliwiają między innymi zarządzanie informacjami o potencjalnych klientach i szansach sprzedaży, dostosowywanie reguł przepływu informacji w celu automatyzacji sprzedaży, tworzenia ofert, a także zarządzania zamówieniami.

Wiedza na temat potrzeb klientów - korzystając z dostępnych raportów można prognozować przychody, oceniać działania biznesowe oraz ich wydajność, śledzić sprzedaż i efektywność obsługi klientów, a także wychwytywać i analizować trendy czy zagrożenia, jakie pojawiają się w procesie sprzedaży.

Łatwy dostęp do informacji - zgromadzona wiedza o poszczególnych klientach lub grupach klientów umożliwia zdefiniowanie priorytetów ich obsługi; pracownicy mają wygodny dostęp do pełnej informacji o kliencie i wszystkich dokumentach związanych z procesem sprzedaży (oferty, zamówienia, itp.). Menadżerowie sprzedaży mogą dokonywać analiz tych danych w różnych przekrojach i na różne potrzeby, a także w łatwy sposób przesyłać tak otrzymane dane do innych programów np. Excela w celu dalszej obróbki.

Zwiększenie przychodów firmy - system RAKSSQL dostarczając informacje o kliencie umożliwia oszacowanie jego wartości dla firmy; przygotowanie specjalnej oferty w zależności od rodzaju klienta i lepsze dostosowanie oferty do jego potrzeb pozwala zwiększyć sprzedaż.

CRM W tej kategorii nie ma produktów.