pobierz demo
pobierz demo
Sprzedaż

RAKSSQL Sprzedaż

System RAKSSQL, dzięki szerokiej gamie funkcjonalności, pozwala zwiększyć efektywność codziennej pracy pracowników działów sprzedaży w firmach prowadzących działalność handlową, usługową i produkcyjną. To kompletny i zintegrowany program sprzedażowy, który zawiera wszystkie niezbędne elementy potrzebne do sprzedaży w nowoczesnej firmie.

System RAKSSQL umożliwia automatyzację procesu obsługi sprzedaży i zamówień, a także magazynu, zakupów czy rozliczeń z kontrahentami. Oprócz wystawiania i zarządzania fakturami VAT, WDT, zaliczkowymi, pozwala na prowadzenie zarówno obsługi sprzedaży detalicznej (paragony, kody kreskowe), jak i hurtowej (rezerwacje towarów na podstawie zamówień, faktury proforma).

System RAKSSQL gwarantuje również bardzo elastyczne zarządzanie cenami i cennikami (można utworzyć dowolną ilość cen i/lub cenników), ustalanie kryteriów mających wpływ na zastosowanie danego rodzaju ceny. Rozwiązanie to jest nieodzownym elementem polityki cenowej stosowanej zwłaszcza przez firmy prowadzące aktywne działania promocyjne. Ponadto system umożliwia tworzenie kartoteki towarów z wykorzystaniem cech artykułów. Umożliwia również utworzenie różnych warunków handlowych dla poszczególnych klientów (definiowanie dowolnej ilości grup rabatowych, różne formy płatności, itp.), obsługę płatności (kasa, bank) oraz prowadzenie wielu magazynów.

Elastyczność systemu przejawia się również w możliwości zastosowania na dokumentach dowolnego sposobu płatności, wcześniej zdefiniowanego przez użytkownika. Nie można tutaj również nie wspomnieć o czymś tak oczywistym, jak możliwość wystawienia dokumentów w dowolnej walucie. System zdejmuje z użytkownika obowiązek kontroli numeracji dokumentów i zachowania jej ciągłości, ale pozostawia jednocześnie możliwość zastosowania dowolnego sposobu numerowania dokumentów.

Dodatkowe możliwości to chociażby seryjne wystawianie dokumentów np. faktur, możliwość wyboru sposobu określania cen na dokumentach (od brutto, od netto) i wiele innych.

Zamówienia stanowią uzupełnienie modułów Sprzedaż i Zakupy.

Główne funkcje dostępne w programie:

 • rejestr zamówień na usługi i towary, które jeszcze nie są dostępne w magazynie,
 • obsługa zamówień własnych i obcych z możliwością ich częściowego rozliczania i modyfikowania,
 • rezerwacja towarów na podstawie zamówień z uwzględnieniem terminu ich realizacji,
 • zamówienia z symbolami i nazwami towarów dostawców,
 • faktury pro-forma, potwierdzenia zamówienia,
 • import zamówień na dokumenty sprzedaży,
 • rezerwacje artykułów wraz z terminem ważności (w przypadku zamawiania towarów),
 • elastyczność w wyborze sposobu liczenia pozycji dokumentów: od brutto, od netto, wyliczenie kwoty VAT od brutto, od netto, od sumy,
 • import zamówień na inne dokumenty np. zakupu, sprzedaży.
Panel sterujący kontrahentami

W systemie RAKSSQL dzięki połączeniu części sprzedażowej i CRM stworzony został panel, umożliwiający wygodną pracę z danymi Klienta. Z okna kontrahenta użytkownik ma pełny dostęp do informacji związanych z danym klientem, m.in. posiada dostęp i podgląd do historii zakupów i sprzedaży, operacji z kontrahentem, należności i zobowiązań, zamówień i ofert, danych kontaktowych. W ten sposób otrzymujemy centrum informacji z okna przeglądu kontrahenta.

System RAKSSQL wyposażony jest w funkcjonalność, która umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów. Elektroniczna Wymiana Dokumentów (ang. Electronic Data Interchange - EDI) jest technologią obiegu i wymiany dokumentów w transporcie, bankowości, administracji, produkcji, handlu, usługach bezpośrednio między aplikacjami partnerów handlowych. Systemy EDI umożliwiają szybszą, tańszą i dokładniejszą elektroniczną wymianę informacji niż w przypadku systemów opartych na dokumentach papierowych.

Magazyn

RAKSSQL daje możliwość prowadzenia wielu magazynów, wystawiania wszystkich typów dokumentów przychodowych i rozchodowych, zarządzania zapasami (kontrola zalegania towarów i terminu przydatności, ostrzeganie o wyczerpaniu lub nadmiernych zapasach, parametryzacja towarów, obsługa kodów kreskowych), możliwość prowadzenia prostej produkcji. Dodatkowo automatycznie mogą być generowane zamówienia i uzupełniane stany magazynowe na podstawie wykonanej przez system analizy rozchodów towarów.

W systemie można pracować na dwa sposoby: w trybie magazynowym lub w trybie bezmagazynowym. Tryb bezmagazynowy pozwala wystawiać dokumenty sprzedażowe, które nie generują konsekwencji magazynowych: np. prowadzić sprzedaż usług lub towarów, które jeszcze nie są dostępne w magazynie. Pracując w trybie magazynowym wystawienie faktury skutkuje automatycznym powstaniem dokumentu WZ. Jednocześnie, co jest bardzo przydatne przy równoczesnej pracy wielu użytkowników, dodanie pozycji na fakturze powoduje jej zarezerwowanie.

Kluczowe możliwości:

 • obsługa wielu magazynów,
 • możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku,
 • możliwość przypisania każdego magazynu do niezależnej filii przedsiębiorstwa,
 • pełna kontrola składowania towaru w poszczególnych lokalizacjach,
 • możliwość przypisania towarom cech (np. rozmiary),
 • możliwość wyboru metody rozliczania towarów w magazynach: FIFO, LIFO, według wskazanej dostawy, z dowolnej lokalizacji,
 • współpraca z kolektorami danych i czytnikami kodów,
 • kontrola zalegania towaru oraz terminów przydatności,
 • ostrzeganie o wyczerpaniu lub o nadmiernych zapasach,
 • ewidencja przychodów i rozchodów magazynowych realizowana w postaci dokumentów: PZ, WZ, przemieszczeń towarów między magazynami: MMP, MMR; przesunięć wewnętrznych: PW, RW oraz korekt magazynu,
 • pełna obsługa dokumentów magazynowych, prosty i zautomatyzowany proces ich wystawiania,
 • możliwość korygowania stanu magazynu za pomocą remanentu lub korekty remanentu,
 • możliwość wprowadzenia towaru do magazynu na podstawie dokumentu PZ bez podania numeru faktury zakupu, która może być uzupełniona później,
 • możliwość wydania towaru na podstawie wystawionego dokumentu WZ bez podania numeru faktury VAT, która może być uzupełniona później,
 • kojarzenie dokumentów WZ z fakturami podczas wystawiania dokumentu sprzedaży,
 • możliwość kontroli przepływu towarów w ujęciu chronologicznym,
 • niezależna od magazynu kasa i oferta handlowa (ceny sprzedaży).
 • możliwość dostosowania wyglądu wyświetlanych tabel do potrzeb użytkownika (ukrywanie kolumn, zamiana kolumn miejscami, wyróżnianie kolumn poprzez przesuwanie ich w specjalne stałe miejsce, sortowanie, grupowanie, sumy wartości kolumn, sumy pośrednie), zapamiętywanie ustawień dla użytkownika,
 • proste i szybkie wyszukiwanie informacji poprzez różnego rodzaju filtry i ustawienia w programie,
 • grupowanie danych wg nagłówka wybranych kolumn,
 • eksport danych do pliku tekstowego oraz pliku XML,
 • tworzenie automatycznych wzorców księgowań oraz rozksięgowanie dokumentów,
 • możliwość prowadzenia elastycznej polityki cenowo-rabatowej.
Zakupy

System RAKSSQL posiada rozbudowany moduł zakupów w pełni zintegrowany z częścią sprzedażową. Użytkownik może wprowadzać do systemu wszystkie dokumenty kosztowe, zaś dzięki powiązaniu z częścią finansową możliwa jest pełna kontrola zobowiązań i należności. Wiekowanie rozrachunków, pełna historia płatności, powiązanie z wyciągiem bankowym poszczególnych dokumentów, zestawienia zakupów i kosztów upraszczają zarządzanie finansami i ułatwiają kontrole nad zachowaniem płynności finansowej. 
Pełna integracja systemu pozwala łatwo rozliczyć fakturę zakupu z fakturą sprzedażową (kompensata, możliwość rozliczania zaliczek pracowniczych np. za pomocą przelewów) i zapewnia dostęp do pełnego obrazu firmy z jednego miejsca w programie.

Kluczowe możliwości:

 • pełna obsługa dokumentów zakupu: faktura, korekta, zamówienie do dostawców, faktura wewnętrzna WNT,
 • wystawianie zbiorcze faktury zakupu (z wielu PZ),
 • obsługa zamówień własnych z możliwością ich częściowego rozliczania i modyfikowania,
 • rejestr zamówień do dostawców,
 • wykorzystanie w zamówieniach symboli i nazw towarów dostawcy,
 • możliwość importu pozycji z zamówienia, wystawiania dokumentu potwierdzenia zamówienia,
 • ręczna lub automatyczna blokada zamówienia,
 • kontrola rozrachunków - ostrzeżenia o zaleganiu z płatnością.
Punkt Obsługi Sprzedaży

RAKSSQL POS to kompletne rozwiązanie stworzone dla sklepów i sieci handlowych, w których czas obsługi klienta (sprzedaży) stanowi kluczowy problem. Prosta obsługa, łatwa i czytelna nawigacja, współpraca z drukarkami fiskalnymi, czytnikami kodów, ekranami dotykowymi - to tylko niektóre zalety programu. Każda osoba po kilku minutach szkolenia może opanować obsługę systemu. Wystawianie paragonów, faktur, udzielanie rabatów, wyszukiwanie towarów, otrzymywanie płatności i ich rejestrowanie jest wyjątkowo szybkie i łatwe.

Program został tak zaprojektowany, aby można było łatwo i szybko zarejestrować transakcje bez użycia myszki komputerowej. Typowa sekwencja operacji potrzebnych do zarejestrowania sprzedaży:

 • na początku pracy ustalenie typu dokumentu (paragon/faktura) i innych podstawowych parametrów,
 • tworzenie listy sprzedawanych artykułów - towary można wybrać automatycznie (za pomocą czytnika kodów kreskowych) lub ręcznie, poprzez wyszukiwanie w kartotece,
  obsługa systemu
 • w razie potrzeby wykonanie dodatkowych operacji związanych z listą towarów (edycja lub usunięcie pozycji, nadanie rabatu, dopisanie uwag, wybór akcesoriów, wybór artykułów z receptury) - odbywa się to przez kliknięcie odpowiedniego przycisku na dolnym pasku narzędziowym,
  obsługa systemu
 • przejście na zakładkę "Płatności" - ręcznie zmieniamy zakładkę lub klikamy opcję "Przejdź do płatności",
  obsługa systemu
 • wpisanie ewentualnych uwag na temat kontrahenta lub transakcji - utworzenie listy płatności za towary (do wyboru m.in. gotówka, karta, czek, przelew, bon) z możliwością płatności więcej niż jednym sposobem, aż do wyczerpania należnej kwoty do zapłaty (lub jej przekroczenia - wtedy powstanie reszta do wydania).
 • zatwierdzenie transakcji - następuje wydruk potwierdzenia transakcji, po czym automatyczny powrót na zakładkę "Pozycje", w celu rejestracji kolejnej sprzedaży.
  płatności

Pełna integracja - RAKSSQL Punkt Obsługi Sprzedaży stanowi element kompletnego systemu informatycznego. Może pracować samodzielnie jednak prawdziwe korzyści przynosi współpraca z pozostałymi modułami programu.

Zarządzanie Sprzedażą

Efektywne zarządzanie sprzedażą jest kluczowym elementem w każdym przedsiębiorstwie. System zarządzania sprzedażą dostępny w RAKSSQL zapewnia dostęp do informacji o m.in. statusie rozmów handlowych prowadzonych z poszczególnymi klientami, a więc o etapach procesu sprzedaży, umożliwia analizę zgromadzonych danych wg dowolnych wskaźników np. prawdopodobieństwa skutecznego zakończenia transakcji, a w konsekwencji dostarcza informacji niezbędnych do wykonania analiz procesu sprzedaży (np. sprzedaż w podziale na kanały sprzedaży, handlowców czy też analiza konkretnego Klienta).

Dzięki zarządzaniu sprzedażą na bieżąco można śledzić prawdopodobieństwo wykonania planów i precyzyjniej prognozować wyniki przychodowe firmy. 
Wykorzystanie modułu Zarządzania Sprzedażą wymusza również systematykę w działaniach handlowych przyczyniając się do podniesienia standardu obsługi Klientów oraz pozwala w pełni wykorzystać zasoby drzemiące w firmie.

W skład RAKSSQL Zarządzanie Sprzedażą wchodzą:

 • szanse sprzedaży,
 • oferty,
 • zamówienia od odbiorców,
 • operacje i zadania - powiązanie z częścią operacyjną,
 • zarządzanie umowami z odbiorcami/dostawcami.

Podstawowe korzyści:

Pełny obraz firmy - system umożliwia łatwą i szybką kontrolę działań prowadzonych przez handlowców - określa etap realizacji i szanse skutecznej sprzedaży w podziale na kanały sprzedaży, klientów i pracowników; pozwala na prognozowanie przyszłych przychodów.

Większa efektywność sprzedaży - moduł Zarządzania sprzedażą wprowadza skrócenie cyklu sprzedaży i zwiększenie jej skuteczności - dostępne narzędzia umożliwiają między innymi zarządzanie informacjami o potencjalnych klientach i szansach sprzedaży, dostosowywanie reguł przepływu informacji w celu automatyzacji sprzedaży, tworzenia ofert, a także zarządzania zamówieniami.

Wiedza na temat potrzeb klientów - korzystając z dostępnych raportów można prognozować przychody, oceniać działania biznesowe oraz ich wydajność, śledzić sprzedaż i efektywność obsługi klientów, a także wychwytywać i analizować trendy czy zagrożenia, jakie pojawiają się w procesie sprzedaży.

Łatwy dostęp do informacji - zgromadzona wiedza o poszczególnych klientach lub grupach klientów umożliwia zdefiniowanie priorytetów ich obsługi; pracownicy mają wygodny dostęp do pełnej informacji o kliencie i wszystkich dokumentach związanych z procesem sprzedaży (oferty, zamówienia, itp.). Menadżerowie sprzedaży mogą dokonywać analiz tych danych w różnych przekrojach i na różne potrzeby, a także w łatwy sposób przesyłać tak otrzymane dane do innych programów np. Excela w celu dalszej obróbki.

Zwiększenie przychodów firmy - system RAKSSQL dostarczając informacje o kliencie umożliwia oszacowanie jego wartości dla firmy; przygotowanie specjalnej oferty w zależności od rodzaju klienta i lepsze dostosowanie oferty do jego potrzeb pozwala zwiększyć sprzedaż.

System załączników

W systemie RAKSSQL istnieje możliwość dołączania dokumentów w formie elektronicznej. Funkcja umożliwia stworzenie bazy wiedzy dostępnej dla użytkowników systemu i przypisanych do konkretnych kontrahentów i dokumentów.

Rozwiązanie to eliminuje problem niedoskonałego przepływu dokumentów i informacji w przedsiębiorstwie. Teraz możliwe jest np. posiadanie w kartotece kontrahentów kompletnej informacji dotyczącej współpracy, wszystkich podpisanych umów, zdjęć projektów czy jakichkolwiek innych dokumentów. Jednocześnie każdy artykuł dostępny w kartotece towarów może posiadać łatwo dostępne z okna przeglądu takie dokumenty jak atesty, gwarancję czy też "skan" faktury zakupu czy specyfikację techniczną.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

Moduł współpracuje z drukarkami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych i innymi urządzeniami zewnętrznymi. Możliwość pełnej wymiany danych pozwala na współpracę z programami księgowymi, czy też sklepami internetowymi.

System znaczników

RAKSSQL posiada możliwość oznaczania dokumentów oraz ich pozycji. Dzięki wykorzystaniu w pełni definiowanych wzorców księgowych system oferuje możliwość elastycznego i automatycznego księgowania dokumentów. Znakomicie zwiększa to efektywność pracy i odciąża księgowych od ręcznego rejestrowania danych. np. w sytuacji, gdy na fakturze zakupu znajdują się zarówno pozycje "kosztowe", jak i towary zakupione do dalszej odsprzedaży, oznaczenie znacznikami pozycji np. kosztowych umożliwi ich odrębne zaksięgowanie na konta ewidencjonujące koszty prowadzonej działalności.

Sprzedaż W tej kategorii nie ma produktów.