pobierz demo
pobierz demo
pobierz demo
Analizy Wielowymiarowe

enova365 Analizy wielowymiarowe

Moduł enova365 Analizy wielowymiarowe udostępnia zaawansowane możliwości analizy danych znajdujących się w bazie danych. Funkcje modułu pozwalają na wygodne przetwarzanie dużej ilości danych bez obciążania głównego serwera bazy danych. Narzędzia analityczne programu Microsoft Excel zintegrowanego z systemem enova365 pozwalają na wszechstronne, wygodne prezentowanie różnego rodzaju przekrojów danych.

Moduł składa się z dwóch podstawowych elementów:

  • mechanizmu tworzenia zdjęć danych bazy danych operacyjnej, który tworzy kopię danych roboczych do osobnej bazy "analitycznej" przeznaczonej do późniejszej analizy,
  • narzędzia kostki analitycznej (cube) pozwalającego na wygodne przetwarzanie danych zgromadzonych w bazie analitycznej z udziałem programu Microsoft Excel 2007/2010.

Możliwości modułu przeznaczone są dla dwojakiego rodzaju użytkowników.

Podstawowym są pracownicy analityczni, których zadaniem jest wszechstronne analizowanie danych firmy i przygotowywanie wszelkiego rodzaju zestawień czy raportów dla kadry zarządczej firmy. Są oni w stanie stworzyć raporty zawierające informacje łączące unikalne informacje z różnych modułów systemu oraz przygotowywać przekrojowe zestawienia danych prezentujące np. trendy sprzedaży, krytyczne miejsca powstawania kosztów, analizy wydajności pracy, itp. Przy tym, korzystając z narzędzi Microsoft Excel raporty te mogą przyjmować ciekawy wizualnie kształt i dzięki temu być bardzo czytelne. Jest to zatem znakomite narzędzie do budowania systemu kontrolingowego w firmie.

Drugi rodzaj użytkowników modułu, to osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami firmy tj. magazynierzy, księgowi, payrol, itp. Ci pracownicy mogą w wygodny sposób analizować zasoby, za które są odpowiedzialni poprawiając ich wykorzystanie, czy też znajdując niebezpieczne lub kosztowne dla firmy ścieżki krytyczne. Przykładem może być znajdowanie zalegających towarów w magazynie, weryfikacja wydajności pracowników w stosunku do płac, niestandardowe ujęcia danych księgowych wykraczające, elastyczna analiza płatności znajdująca kontrahentów, którzy powinni być nagrodzeni za wzorowe rozliczenia z firmą, itp.

Analizy Wielowymiarowe W tej kategorii nie ma produktów.