pobierz demo
pobierz demo
pobierz demo
Członkowie

enova365 Członkowie

Moduł enova365 Członkowie obejmuje ewidencję członków oraz naliczanie i rejestrację wpłat składek. Obsługiwane są dwa rodzaje kartotek członków:

 • członkowie zwyczajni - osoby fizyczne będące członkami danej organizacji,
 • członkowie wspierający - osoby i instytucje deklarujące wsparcie finansowe dla organizacji.

Ewidencja członków obejmuje:

 • rejestrację danych członka lub kandydata na członka,
 • powiązanie ewidencji członków z ewidencją kontrahentów,
 • procesy nadania statusu oczekującego na przyjęcie, przyjęcia w poczet członków oraz skreślenia z listy członków.

Funkcjonalność składek członkowskich obejmuje:

 • definiowanie zasad naliczania składek, z możliwością określania indywidualnych składek dla poszczególnych członków,
 • okresowe naliczanie składek członkowskich,
 • rejestrację wpłacanych składek,
 • kontrolę stanu opłacenia składek(ściągalności składek),
 • ustalanie sald wpłaconych,
 • składek dla poszczególnych członków za poszczególne okresy i narastająco,
 • umarzanie składek członkowskich.

Ewidencja składek zintegrowana jest z modułem Ewidencji Środków Pieniężnych, co zapewnia wspólne dla całego systemu enova365 zarządzanie płatnościami, a także z modułem Księga Handlowa oraz modułem Handel.

Korzyści z wykorzystania modułu:
 • kompleksowa ewidencja członków i wpłacanych składek,
 • automatyzacja procesu naliczania i kontroli wpływu składek członkowskich,
 • pełna informacja o aktualnej liczbie członków i ich wpłatach,
 • mniejsza pracochłonność związana z uzyskaniem danych analitycznych,
 • zarządzanie należnościami z tytułu składek.
Członkowie W tej kategorii nie ma produktów.