pobierz demo
pobierz demo
pobierz demo
Wypożyczalnia

enova365 Wypożyczalnia

Moduł enova365 Wypożyczalnia udostępnia funkcje wspomagające prowadzenie obsługi związanej z rejestracją wypożyczeń. Dzięki elastycznej konfiguracji może być wykorzystany zarówno w bibliotece, jak i firmach budowlanych rozdysponywujących maszyny na place budów.

Obsługa wypożyczeń zorganizowana jest wokół urządzeń. Oznacza to, że dla każdego wypożyczenia musi być określone urządzenie. Dzięki temu możliwe jest śledzenie informacji o ich aktualnym stanie (np. zarezerwowane, wypożyczone, zwrócone) oraz rejestrowanie wszystkich związanych z urządzeniami aktywności. Tak powstała historia wypożyczeń daje użytkownikowi szczegółową informację o tym, co działo się w danym momencie z konkretnym urządzeniem.

Możliwość przypisania poszczególnych urządzeń do zdefiniowanych wcześniej modeli ułatwia operatorowi dostęp do informacji, ile egzemplarzy wybranego modelu jest dostępnych do wypożyczenia w żądanym terminie. Wypożyczenie może być wprowadzone dla jednego przedmiotu, ale również na jednym wypożyczeniu można uwzględnić wiele obiektów.

Moduł enova365 Wypożyczalnia wyposażony jest w mechanizmy, które łączą się z pozostałymi modułami i bezpośrednio z poziomu wypożyczenia pozwalają rozliczać wypożyczenie oraz wystawiać dokumenty handlowe, podpowiadając kwoty należne za każde wypożyczane urządzenie.

Korzyści z wykorzystania modułu:
  • umożliwienie obsługi wypożyczeń za pośrednictwem jednego narzędzia,
  • ułatwienie i przyspieszenie ewidencjonowania realizowanych wypożyczeń,
  • możliwość wystawienia dokumentów (w tym handlowych i księgowych) z poziomu wypożyczenia czyli np. potwierdzenie przyjęcia kaucji, wydania urządzenia lub rozliczenie wypożyczenia.
  • powiązanie urządzeń z kontrahentami,
  • korzyści wynikające z integracji - pełna współpraca z modułami CRM i Serwis – dla każdego urządzenia dostępna jest pełna historia jego napraw oraz przeglądów i na podstawie częstotliwości przeglądów można zaplanować przyszłe przeglądy i naprawy serwisowe dla każdego urządzenia; w chwili przyjęcia urządzenia do naprawy lub przeglądu tworzone jest zlecenie serwisowe, które automatycznie może trafiać na listę zadań do wykonania przez danego operatora.
Wypożyczalnia W tej kategorii nie ma produktów.