pobierz demo
pobierz demo
pobierz demo
Szkolenia

enova365 Szkolenia

Moduł enova365 Szkolenia dedykowany jest do wykorzystania w ośrodkach szkoleniowych działających zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Jest w pełni zintegrowany z modułami: księgowym, handlowym, kadrowo-płacowym oraz CRM.

Podstawowa funkcjonalność modułu enova365 Szkolenia:

 • ewidencja szkoleń,
 • ewidencja uczestników szkoleń,
 • planowanie i obsługa grup szkoleniowych,
 • rozliczanie grup szkoleniowych,
 • sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna.

Moduł umożliwia realizację następujących zadań:

 • obsługa kartoteki szkoleń,
 • obsługa kartoteki wykładowców,
 • obsługa kalendarza wykorzystania sal wykładowych (planowanie) z możliwością zaznaczenia wykorzystania sali na cele inne niż szkolenia,
 • ewidencja (rejestracja) zgłoszeń uczestników na poszczególne szkolenia,
 • obsługa kartoteki grup szkoleniowych czyli m.in.:fakturowanie wraz z korektami (w tym faktury zaliczkowe, pro-forma, z odroczonym terminem płatności, gotówkowe, uwzględniające różne sposoby płatności, w tym ratalne),
  • tworzenie grupy poprzez przypisanie określonych osób do grup szkoleniowych na podstawie zebranych zgłoszeń,
  • edytowanie list uczestników (dowolne, z możliwością zmiany przypisania w trakcie szkolenia),
  • harmonogramowanie zajęć grupy z uwzględnieniem:
   • przypisywania sal do poszczególnych zajęć grupy szkoleniowej wraz z kontrolą kolizji dostępności sal i uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych przedmiotów,
   • przypisywania wykładowców do zajęć wraz z kontrolą kolizji dostępności i uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych przedmiotów,
 • końcowe rozliczenie zakończonych grup szkoleniowych - wystawienie faktur końcowych, wydruk rozliczenia kosztów i przychodów,
 • e-mail grupowy do uczestników grupy szkoleniowej,
 • kontrola wpłat za szkolenie w układzie płatnik/uczestnik (konieczne powiązanie słuchacza z płatnikiem), windykacja należności z tytułu szkoleń,
 • tworzenie umów (zlecenie, o dzieło) z wykładowcami, prowadzenie ewidencji płac dla poszczególnych wykładowców,

W programie dostępne są też przygotowane standardowe wydruki:

 • harmonogram zajęć dla grupy, zespołu, wykładowcy,
 • lista obecności uczestników na zajęciach,
 • zaświadczenia o ukończeniu (edytowalne),
 • zawiadomienie (zaproszenie na zajęcia),
 • dziennik zajęć,
 • etykiety adresowe,
 • protokół z egzaminu,
 • wydruk zajętości sal za wybrany okres,
 • wydruk obciążeń wykładowców za wybrany okres,
 • możliwość eksportu danych do narzędzi zewnętrznych (np. Word, Excel),
 • obsługa szkoleń dofinansowanych przez UE.
Szkolenia W tej kategorii nie ma produktów.