pobierz demo
pobierz demo
pobierz demo
Serwis

enova365 Serwis

Moduł enova365 Serwis oferuje funkcje wspomagające prowadzenie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Obsługa zleceń serwisowych opiera się na wyborze urządzenia dla którego otwierane jest zlecenie serwisowe. Taki sposób postępowania umożliwia szczegółowe śledzenie historii napraw i przeglądów. Jest również podstawą do planowania napraw i przyszłych przeglądów serwisowych.

Zlecenia serwisowe

... tworzone w chwili przyjęcia urządzenia do naprawy lub przeglądu. Zlecenie to może automatycznie trafiać na listę zadań do wykonania przez danego operatora (serwisanta).

Przeglądy

... mogą być planowane dla każdego urządzenia na podstawie określonych częstotliwości przeglądów i okresu gwarancyjnego. Program enova automatycznie informuje o konieczności wykonania przeglądu serwisowego.

Funkcja automatycznych powiadomień

... zapamiętuje i łączy urządzenie oddane do naprawy lub przeglądu z kontrahentem (osoba, która zleciła naprawę, może otrzymywać pocztą elektroniczną informację o zmianie statusu lub etapie realizacji prowadzonego zlecenia).
Moduł enova365 Workflow wyposażony jest w mechanizmy, które łączą się z pozostałymi modułami, w związku z czym istnieje możliwość wystawiania dokumentów handlowych i księgowych bezpośrednio z poziomu zlecenia serwisowego oraz rejestrowania towarów pobranych z magazynu w celu przeprowadzenia naprawy:

Korzyści z wykorzystania modułu
  • kompleksowa obsługa zleceń serwisowych za pośrednictwem jednego narzędzia,
  • automatyzacja procesu informowania klienta o etapie realizacji zlecenia (powiadomienia e-mail lub SMS),
  • zmniejszenie pracochłonności obsługi ewidencji przyjmowanych zleceń,
  • możliwość generowania dokumentów handlowych i księgowych z poziomu modułu enova Serwis.
Serwis W tej kategorii nie ma produktów.