pobierz demo
pobierz demo
pobierz demo
RAKSSQL

RAKSSQL

Każda firma, która myśli o rozwoju i ekspansji dochodzi do punktu, w którym możliwości gromadzenia i przetwarzania informacji determinują jej dalszy rozwój.

RAKSSQL jest narzędziem, które rejestruje wszystkie zdarzenia gospodarcze zachodzące w firmie, pokazując pełny obraz działalności operacyjnej i finansowej przedsiębiorstwa. Wspiera przedsiębiorców w bieżącym zarządzaniu firmą oraz w podejmowaniu decyzji dotyczących jej dalszego rozwoju.

RAKSSQL to inwestycja, która zwraca się w krótkim terminie, pozwala skoncentrować się na skutecznym prowadzeniu przedsiębiorstwa, usprawniając działanie i zwiększając wydajność.

RAKSSQL jest systemem w pełni zintegrowanym, dane z każdego obszaru działalności: sprzedaży, obsługi magazynu, finansów, księgowości, kadr i płac trafiają w jedno miejsce, gdzie mogą być dowolnie przetwarzane. Dzięki integracji każdy z obszarów przedsiębiorstwa korzysta na bieżąco z potrzebnych informacji np. sprzedawca w każdej chwili może sprawdzić stan rozrachunków z klientem, księgowa automatycznie księgować dokumenty sprzedaży, magazynier monitorować stany i generować zamówienia do dostawców.

RAKSSQL oferuje pełną gamę zintegrowanych modułów, zapewniających wsparcie m.in w zakresie:

 • sprzedaży i obsługi zamówień,
 • zakupów i dostaw,
 • księgowości i środków trwałych,
 • kadr i płac,
 • zarządzania relacjami z klientem (CRM),
 • zarządzania sprzedażą,
 • magazynu i produkcji,
 • zarządzania finansami,
 • analiz finansowych i budżetowania,
 • zarządzania współpracą z kontrahentami z obszaru UE i z poza tego obszaru.

Bezpieczeństwo inwestycji - mając na uwadze optymalizację kosztów zakupu systemu wprowadzone zostały unikatowe rozwiązanie. Klient wybiera z szerokiej gamy tylko te elementy, które są dla niego niezbędne, osiągając w ten sposób najlepszy wskaźnik możliwości do ceny systemu. Dzięki pełnej integracji, rozbudowa jest szybka i bezproblemowa. Może być wykonana w dowolnym momencie, wraz ze zmianą potrzeb firmy.

Brak dodatkowych opłat licencyjnych - razem z RAKSSQL użytkownik otrzymuje nowoczesną, szybką i bezpieczną oraz całkowicie darmową bazę danych SQL dla nieograniczonej liczby użytkowników. Zapewnia ona w pełni bezobsługową pracę, eliminuje zarówno koszty szkolenia personelu jak i koszty związane z bieżącą administracją i konserwacją.

Możliwość wyboru systemu Linux - RAKSSQL daje możliwość wyboru systemu operacyjnego serwera, na którym będzie działać baza danych SQL. Wykorzystanie bezpłatnego systemu Linux zdecydowanie obniża całkowity koszt związany z zakupem i użytkowaniem oprogramowania.

RAKSSQL W tej kategorii nie ma produktów.

Podkategorie

 • Sprzedaż

  RAKSSQL Sprzedaż

  System RAKSSQL, dzięki szerokiej gamie funkcjonalności, pozwala zwiększyć efektywność codziennej pracy pracowników działów sprzedaży w firmach prowadzących działalność handlową, usługową i produkcyjną. To kompletny i zintegrowany program sprzedażowy, który zawiera wszystkie niezbędne elementy potrzebne do sprzedaży w nowoczesnej firmie.

  System RAKSSQL umożliwia automatyzację procesu obsługi sprzedaży i zamówień, a także magazynu, zakupów czy rozliczeń z kontrahentami. Oprócz wystawiania i zarządzania fakturami VAT, WDT, zaliczkowymi, pozwala na prowadzenie zarówno obsługi sprzedaży detalicznej (paragony, kody kreskowe), jak i hurtowej (rezerwacje towarów na podstawie zamówień, faktury proforma).

  System RAKSSQL gwarantuje również bardzo elastyczne zarządzanie cenami i cennikami (można utworzyć dowolną ilość cen i/lub cenników), ustalanie kryteriów mających wpływ na zastosowanie danego rodzaju ceny. Rozwiązanie to jest nieodzownym elementem polityki cenowej stosowanej zwłaszcza przez firmy prowadzące aktywne działania promocyjne. Ponadto system umożliwia tworzenie kartoteki towarów z wykorzystaniem cech artykułów. Umożliwia również utworzenie różnych warunków handlowych dla poszczególnych klientów (definiowanie dowolnej ilości grup rabatowych, różne formy płatności, itp.), obsługę płatności (kasa, bank) oraz prowadzenie wielu magazynów.

  Elastyczność systemu przejawia się również w możliwości zastosowania na dokumentach dowolnego sposobu płatności, wcześniej zdefiniowanego przez użytkownika. Nie można tutaj również nie wspomnieć o czymś tak oczywistym, jak możliwość wystawienia dokumentów w dowolnej walucie. System zdejmuje z użytkownika obowiązek kontroli numeracji dokumentów i zachowania jej ciągłości, ale pozostawia jednocześnie możliwość zastosowania dowolnego sposobu numerowania dokumentów.

  Dodatkowe możliwości to chociażby seryjne wystawianie dokumentów np. faktur, możliwość wyboru sposobu określania cen na dokumentach (od brutto, od netto) i wiele innych.

  Zamówienia stanowią uzupełnienie modułów Sprzedaż i Zakupy.

  Główne funkcje dostępne w programie:

  • rejestr zamówień na usługi i towary, które jeszcze nie są dostępne w magazynie,
  • obsługa zamówień własnych i obcych z możliwością ich częściowego rozliczania i modyfikowania,
  • rezerwacja towarów na podstawie zamówień z uwzględnieniem terminu ich realizacji,
  • zamówienia z symbolami i nazwami towarów dostawców,
  • faktury pro-forma, potwierdzenia zamówienia,
  • import zamówień na dokumenty sprzedaży,
  • rezerwacje artykułów wraz z terminem ważności (w przypadku zamawiania towarów),
  • elastyczność w wyborze sposobu liczenia pozycji dokumentów: od brutto, od netto, wyliczenie kwoty VAT od brutto, od netto, od sumy,
  • import zamówień na inne dokumenty np. zakupu, sprzedaży.
  Panel sterujący kontrahentami

  W systemie RAKSSQL dzięki połączeniu części sprzedażowej i CRM stworzony został panel, umożliwiający wygodną pracę z danymi Klienta. Z okna kontrahenta użytkownik ma pełny dostęp do informacji związanych z danym klientem, m.in. posiada dostęp i podgląd do historii zakupów i sprzedaży, operacji z kontrahentem, należności i zobowiązań, zamówień i ofert, danych kontaktowych. W ten sposób otrzymujemy centrum informacji z okna przeglądu kontrahenta.

  System RAKSSQL wyposażony jest w funkcjonalność, która umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów. Elektroniczna Wymiana Dokumentów (ang. Electronic Data Interchange - EDI) jest technologią obiegu i wymiany dokumentów w transporcie, bankowości, administracji, produkcji, handlu, usługach bezpośrednio między aplikacjami partnerów handlowych. Systemy EDI umożliwiają szybszą, tańszą i dokładniejszą elektroniczną wymianę informacji niż w przypadku systemów opartych na dokumentach papierowych.

  Magazyn

  RAKSSQL daje możliwość prowadzenia wielu magazynów, wystawiania wszystkich typów dokumentów przychodowych i rozchodowych, zarządzania zapasami (kontrola zalegania towarów i terminu przydatności, ostrzeganie o wyczerpaniu lub nadmiernych zapasach, parametryzacja towarów, obsługa kodów kreskowych), możliwość prowadzenia prostej produkcji. Dodatkowo automatycznie mogą być generowane zamówienia i uzupełniane stany magazynowe na podstawie wykonanej przez system analizy rozchodów towarów.

  W systemie można pracować na dwa sposoby: w trybie magazynowym lub w trybie bezmagazynowym. Tryb bezmagazynowy pozwala wystawiać dokumenty sprzedażowe, które nie generują konsekwencji magazynowych: np. prowadzić sprzedaż usług lub towarów, które jeszcze nie są dostępne w magazynie. Pracując w trybie magazynowym wystawienie faktury skutkuje automatycznym powstaniem dokumentu WZ. Jednocześnie, co jest bardzo przydatne przy równoczesnej pracy wielu użytkowników, dodanie pozycji na fakturze powoduje jej zarezerwowanie.

  Kluczowe możliwości:

  • obsługa wielu magazynów,
  • możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku,
  • możliwość przypisania każdego magazynu do niezależnej filii przedsiębiorstwa,
  • pełna kontrola składowania towaru w poszczególnych lokalizacjach,
  • możliwość przypisania towarom cech (np. rozmiary),
  • możliwość wyboru metody rozliczania towarów w magazynach: FIFO, LIFO, według wskazanej dostawy, z dowolnej lokalizacji,
  • współpraca z kolektorami danych i czytnikami kodów,
  • kontrola zalegania towaru oraz terminów przydatności,
  • ostrzeganie o wyczerpaniu lub o nadmiernych zapasach,
  • ewidencja przychodów i rozchodów magazynowych realizowana w postaci dokumentów: PZ, WZ, przemieszczeń towarów między magazynami: MMP, MMR; przesunięć wewnętrznych: PW, RW oraz korekt magazynu,
  • pełna obsługa dokumentów magazynowych, prosty i zautomatyzowany proces ich wystawiania,
  • możliwość korygowania stanu magazynu za pomocą remanentu lub korekty remanentu,
  • możliwość wprowadzenia towaru do magazynu na podstawie dokumentu PZ bez podania numeru faktury zakupu, która może być uzupełniona później,
  • możliwość wydania towaru na podstawie wystawionego dokumentu WZ bez podania numeru faktury VAT, która może być uzupełniona później,
  • kojarzenie dokumentów WZ z fakturami podczas wystawiania dokumentu sprzedaży,
  • możliwość kontroli przepływu towarów w ujęciu chronologicznym,
  • niezależna od magazynu kasa i oferta handlowa (ceny sprzedaży).
  • możliwość dostosowania wyglądu wyświetlanych tabel do potrzeb użytkownika (ukrywanie kolumn, zamiana kolumn miejscami, wyróżnianie kolumn poprzez przesuwanie ich w specjalne stałe miejsce, sortowanie, grupowanie, sumy wartości kolumn, sumy pośrednie), zapamiętywanie ustawień dla użytkownika,
  • proste i szybkie wyszukiwanie informacji poprzez różnego rodzaju filtry i ustawienia w programie,
  • grupowanie danych wg nagłówka wybranych kolumn,
  • eksport danych do pliku tekstowego oraz pliku XML,
  • tworzenie automatycznych wzorców księgowań oraz rozksięgowanie dokumentów,
  • możliwość prowadzenia elastycznej polityki cenowo-rabatowej.
  Zakupy

  System RAKSSQL posiada rozbudowany moduł zakupów w pełni zintegrowany z częścią sprzedażową. Użytkownik może wprowadzać do systemu wszystkie dokumenty kosztowe, zaś dzięki powiązaniu z częścią finansową możliwa jest pełna kontrola zobowiązań i należności. Wiekowanie rozrachunków, pełna historia płatności, powiązanie z wyciągiem bankowym poszczególnych dokumentów, zestawienia zakupów i kosztów upraszczają zarządzanie finansami i ułatwiają kontrole nad zachowaniem płynności finansowej. 
  Pełna integracja systemu pozwala łatwo rozliczyć fakturę zakupu z fakturą sprzedażową (kompensata, możliwość rozliczania zaliczek pracowniczych np. za pomocą przelewów) i zapewnia dostęp do pełnego obrazu firmy z jednego miejsca w programie.

  Kluczowe możliwości:

  • pełna obsługa dokumentów zakupu: faktura, korekta, zamówienie do dostawców, faktura wewnętrzna WNT,
  • wystawianie zbiorcze faktury zakupu (z wielu PZ),
  • obsługa zamówień własnych z możliwością ich częściowego rozliczania i modyfikowania,
  • rejestr zamówień do dostawców,
  • wykorzystanie w zamówieniach symboli i nazw towarów dostawcy,
  • możliwość importu pozycji z zamówienia, wystawiania dokumentu potwierdzenia zamówienia,
  • ręczna lub automatyczna blokada zamówienia,
  • kontrola rozrachunków - ostrzeżenia o zaleganiu z płatnością.
  Punkt Obsługi Sprzedaży

  RAKSSQL POS to kompletne rozwiązanie stworzone dla sklepów i sieci handlowych, w których czas obsługi klienta (sprzedaży) stanowi kluczowy problem. Prosta obsługa, łatwa i czytelna nawigacja, współpraca z drukarkami fiskalnymi, czytnikami kodów, ekranami dotykowymi - to tylko niektóre zalety programu. Każda osoba po kilku minutach szkolenia może opanować obsługę systemu. Wystawianie paragonów, faktur, udzielanie rabatów, wyszukiwanie towarów, otrzymywanie płatności i ich rejestrowanie jest wyjątkowo szybkie i łatwe.

  Program został tak zaprojektowany, aby można było łatwo i szybko zarejestrować transakcje bez użycia myszki komputerowej. Typowa sekwencja operacji potrzebnych do zarejestrowania sprzedaży:

  • na początku pracy ustalenie typu dokumentu (paragon/faktura) i innych podstawowych parametrów,
  • tworzenie listy sprzedawanych artykułów - towary można wybrać automatycznie (za pomocą czytnika kodów kreskowych) lub ręcznie, poprzez wyszukiwanie w kartotece,
   obsługa systemu
  • w razie potrzeby wykonanie dodatkowych operacji związanych z listą towarów (edycja lub usunięcie pozycji, nadanie rabatu, dopisanie uwag, wybór akcesoriów, wybór artykułów z receptury) - odbywa się to przez kliknięcie odpowiedniego przycisku na dolnym pasku narzędziowym,
   obsługa systemu
  • przejście na zakładkę "Płatności" - ręcznie zmieniamy zakładkę lub klikamy opcję "Przejdź do płatności",
   obsługa systemu
  • wpisanie ewentualnych uwag na temat kontrahenta lub transakcji - utworzenie listy płatności za towary (do wyboru m.in. gotówka, karta, czek, przelew, bon) z możliwością płatności więcej niż jednym sposobem, aż do wyczerpania należnej kwoty do zapłaty (lub jej przekroczenia - wtedy powstanie reszta do wydania).
  • zatwierdzenie transakcji - następuje wydruk potwierdzenia transakcji, po czym automatyczny powrót na zakładkę "Pozycje", w celu rejestracji kolejnej sprzedaży.
   płatności

  Pełna integracja - RAKSSQL Punkt Obsługi Sprzedaży stanowi element kompletnego systemu informatycznego. Może pracować samodzielnie jednak prawdziwe korzyści przynosi współpraca z pozostałymi modułami programu.

  Zarządzanie Sprzedażą

  Efektywne zarządzanie sprzedażą jest kluczowym elementem w każdym przedsiębiorstwie. System zarządzania sprzedażą dostępny w RAKSSQL zapewnia dostęp do informacji o m.in. statusie rozmów handlowych prowadzonych z poszczególnymi klientami, a więc o etapach procesu sprzedaży, umożliwia analizę zgromadzonych danych wg dowolnych wskaźników np. prawdopodobieństwa skutecznego zakończenia transakcji, a w konsekwencji dostarcza informacji niezbędnych do wykonania analiz procesu sprzedaży (np. sprzedaż w podziale na kanały sprzedaży, handlowców czy też analiza konkretnego Klienta).

  Dzięki zarządzaniu sprzedażą na bieżąco można śledzić prawdopodobieństwo wykonania planów i precyzyjniej prognozować wyniki przychodowe firmy. 
  Wykorzystanie modułu Zarządzania Sprzedażą wymusza również systematykę w działaniach handlowych przyczyniając się do podniesienia standardu obsługi Klientów oraz pozwala w pełni wykorzystać zasoby drzemiące w firmie.

  W skład RAKSSQL Zarządzanie Sprzedażą wchodzą:

  • szanse sprzedaży,
  • oferty,
  • zamówienia od odbiorców,
  • operacje i zadania - powiązanie z częścią operacyjną,
  • zarządzanie umowami z odbiorcami/dostawcami.

  Podstawowe korzyści:

  Pełny obraz firmy - system umożliwia łatwą i szybką kontrolę działań prowadzonych przez handlowców - określa etap realizacji i szanse skutecznej sprzedaży w podziale na kanały sprzedaży, klientów i pracowników; pozwala na prognozowanie przyszłych przychodów.

  Większa efektywność sprzedaży - moduł Zarządzania sprzedażą wprowadza skrócenie cyklu sprzedaży i zwiększenie jej skuteczności - dostępne narzędzia umożliwiają między innymi zarządzanie informacjami o potencjalnych klientach i szansach sprzedaży, dostosowywanie reguł przepływu informacji w celu automatyzacji sprzedaży, tworzenia ofert, a także zarządzania zamówieniami.

  Wiedza na temat potrzeb klientów - korzystając z dostępnych raportów można prognozować przychody, oceniać działania biznesowe oraz ich wydajność, śledzić sprzedaż i efektywność obsługi klientów, a także wychwytywać i analizować trendy czy zagrożenia, jakie pojawiają się w procesie sprzedaży.

  Łatwy dostęp do informacji - zgromadzona wiedza o poszczególnych klientach lub grupach klientów umożliwia zdefiniowanie priorytetów ich obsługi; pracownicy mają wygodny dostęp do pełnej informacji o kliencie i wszystkich dokumentach związanych z procesem sprzedaży (oferty, zamówienia, itp.). Menadżerowie sprzedaży mogą dokonywać analiz tych danych w różnych przekrojach i na różne potrzeby, a także w łatwy sposób przesyłać tak otrzymane dane do innych programów np. Excela w celu dalszej obróbki.

  Zwiększenie przychodów firmy - system RAKSSQL dostarczając informacje o kliencie umożliwia oszacowanie jego wartości dla firmy; przygotowanie specjalnej oferty w zależności od rodzaju klienta i lepsze dostosowanie oferty do jego potrzeb pozwala zwiększyć sprzedaż.

  System załączników

  W systemie RAKSSQL istnieje możliwość dołączania dokumentów w formie elektronicznej. Funkcja umożliwia stworzenie bazy wiedzy dostępnej dla użytkowników systemu i przypisanych do konkretnych kontrahentów i dokumentów.

  Rozwiązanie to eliminuje problem niedoskonałego przepływu dokumentów i informacji w przedsiębiorstwie. Teraz możliwe jest np. posiadanie w kartotece kontrahentów kompletnej informacji dotyczącej współpracy, wszystkich podpisanych umów, zdjęć projektów czy jakichkolwiek innych dokumentów. Jednocześnie każdy artykuł dostępny w kartotece towarów może posiadać łatwo dostępne z okna przeglądu takie dokumenty jak atesty, gwarancję czy też "skan" faktury zakupu czy specyfikację techniczną.

  Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

  Moduł współpracuje z drukarkami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych i innymi urządzeniami zewnętrznymi. Możliwość pełnej wymiany danych pozwala na współpracę z programami księgowymi, czy też sklepami internetowymi.

  System znaczników

  RAKSSQL posiada możliwość oznaczania dokumentów oraz ich pozycji. Dzięki wykorzystaniu w pełni definiowanych wzorców księgowych system oferuje możliwość elastycznego i automatycznego księgowania dokumentów. Znakomicie zwiększa to efektywność pracy i odciąża księgowych od ręcznego rejestrowania danych. np. w sytuacji, gdy na fakturze zakupu znajdują się zarówno pozycje "kosztowe", jak i towary zakupione do dalszej odsprzedaży, oznaczenie znacznikami pozycji np. kosztowych umożliwi ich odrębne zaksięgowanie na konta ewidencjonujące koszty prowadzonej działalności.

 • Analizy handlowe

  RAKSSQL Analizy Handlowe

  Moduł RAKSSQL Analizy Handlowe dostarcza wiele istotnych informacji na temat sprzedaży, zakupów i zamówień umożliwiając analizę i optymalizację działalności firmy w tym zakresie. Funkcje przeznaczone do prowadzenia analiz handlowych zintegrowane są w jednym systemie RAKSSQL. Dzięki temu korzystają one ze wspólnej bazy danych i są dostępne z poziomu jednej aplikacji.

  Program zapewnia wszechstronną analizę danych związanych ze sprzedażą i zakupami. Wielowymiarowa prezentacja danych oparta została na tabeli przestawnej znanej z systemów raportujących i arkuszy kalkulacyjnych. Narzędzie umożliwia przeprowadzenie sprawnej i efektywnej analizy danych m.in. obliczania różnic (procentowych i bezwzględnych) w kolejnych przedziałach czasu oraz udziałów procentowych. Poza tym pozwala grupować dane w przedziałach czasowych (lata, kwartały, miesiące, tygodnie, dni).

  Prezentowane dane pochodzą z następujących obszarów systemu RAKSSQL:

  • artykuły,
  • kontrahenci,
  • geolokalizacja (dotyczy kontrahentów),
  • dokumenty sprzedaży,
  • dokumenty zakupu,
  • zamówienia od odbiorców,
  • zamówienia do dostawców
  • zarządzanie sprzedażą - szanse sprzedaży.

  Analiza danych pozwala na wyeksponowanie wielu cech z wyżej wymienionych obszarów.

  Zestawienia

  Zestawienia dostępne w ramach funkcjonalności Analizy Handlowe są podzielone według następujących zasad:

  • Sprzedaż - zbiór zestawień prezentujących dane dotyczące sprzedaży z zadanego przedziału czasu,
  • Zakupy - zbiór zestawień prezentujących dane dotyczące zakupów z zadanego przedziału czasu,
  • Zamówienia - zbiór zestawień prezentujących dane dotyczące zamówień z zadanego przedziału czasu,
  • CRM (Zarządzanie Sprzedażą) - zbiór zestawień prezentujących dane dotyczące Szans Sprzedaży z zadanego przedziału czasu.

  W ramach tego podziału program oferuje gotowe zestawienia m.in.:

  Dynamika sprzedaży według artykułów - zbiór zestawień obliczających wskaźniki Obrót i Zysk dla sprzedaży z zadanego przedziału czasu. Zestawienia prezentują dane identyfikacyjne, cechy i ilości artykułów sprzedanych w kolejnych okresach (lata, kwartały, miesiące) wraz z obliczonymi wskaźnikami Obrót i Zysk. Zestawienia umożliwiają zaprezentowanie n pierwszych (ostatnich) artykułów pod względem wartości obrotu, zysku oraz ilości (lista rankingowa artykułów).

  Dynamika sprzedaży według kontrahentów - zbiór zestawień obliczających wskaźniki Obrót i Zysk dla sprzedaży z zadanego przedziału czasu. Zestawienia prezentują dane identyfikacyjne i geolokalizacyjne kontrahentów, do których wykonano sprzedaż w kolejnych okresach (lata, kwartały, miesiące) wraz z obliczonymi wskaźnikami Obrót i Zysk. Zestawienia umożliwiają zaprezentowanie n pierwszych(ostatnich) kontrahentów pod względem wartości obrotu, zysku oraz ilości (lista rankingowa kontrahentów).

  Dynamika sprzedaży według kontrahentów i artykułów - zbiór zestawień obliczających wskaźniki Obrót i Zysk dla sprzedaży z zadanego przedziału czasu. Zestawienia prezentują dane identyfikacyjne, cechy i ilości artykułów sprzedanych w kolejnych okresach (lata, kwartały, miesiące) oraz dane kontrahentów, do których wykonano tę sprzedaż wraz z obliczonymi wskaźnikami Obrót i Zysk.

  Dynamika zakupów według artykułów - zbiór zestawień obliczających wskaźnik Obrót dla zakupów z zadanego przedziału czasu. Zestawienia prezentują dane identyfikacyjne, cechy i ilości artykułów zakupionych w kolejnych okresach (lata, kwartały, miesiące) wraz z obliczonymi wskaźnikiem Obrót. Zestawienia umożliwiają zaprezentowanie n pierwszych (ostatnich) artykułów pod względem wartości obrotu, zysku oraz ilości.

  Dynamika zakupów według kontrahentów - zbiór zestawień obliczających wskaźnik Obrót dla zakupów z zadanego przedziału czasu. Zestawienia prezentują dane identyfikacyjne i geolokalizacyjne kontrahentów, od których dokonano zakupów w kolejnych okresach (lata, kwartały, miesiące) wraz z obliczonym wskaźnikiem Obrót. Zestawienia umożliwiają zaprezentowanie n pierwszych (ostatnich) kontrahentów pod względem wartości obrotu, zysku oraz ilości.

  Dynamika zakupów według kontrahentów i artykułów - zbiór zestawień obliczających wskaźnik Obrót dla zakupów z zadanego przedziału czasu. Zestawienia prezentują dane identyfikacyjne, cechy i ilości artykułów zakupionych w kolejnych okresach (lata, kwartały, miesiące) oraz dane kontrahentów, od których dokonano tych zakupów wraz z obliczonymi wskaźnikiem Obrót.

  Dynamika zamówień według artykułów - zbiór zestawień obliczających wskaźnik Obrót dla zamówień z zadanego przedziału czasu. Zestawienia prezentują dane identyfikacyjne, cechy i ilości artykułów widniejących na zamówieniach w kolejnych okresach (lata, kwartały, miesiące) wraz z obliczonymi wskaźnikiem Obrót. Zestawienia umożliwiają zaprezentowanie n pierwszych (ostatnich) artykułów pod względem wartości obrotu, zysku oraz ilości.

  Dynamika zamówień według kontrahentów - zbiór zestawień obliczających wskaźnik Obrót dla zamówień z zadanego przedziału czasu. Zestawienia prezentują dane identyfikacyjne i geolokalizacyjne kontrahentów, od/do których dokonano zamówień w kolejnych okresach (lata, kwartały, miesiące) wraz z obliczonym wskaźnikiem Obrót. Zestawienia umożliwiają zaprezentowanie n pierwszych (ostatnich) kontrahentów pod względem wartości obrotu, zysku oraz ilości.

  Dynamika zamówień według kontrahentów i artykułów - zbiór zestawień obliczających wskaźnik Obrót dla zamówień z zadanego przedziału czasu. Zestawienia prezentują dane identyfikacyjne, cechy i ilości artykułów widniejących na zamówieniach w kolejnych okresach (lata. kwartały, miesiące) oraz dane kontrahentów, od/do których dokonano tych zamówień wraz z obliczonymi wskaźnikiem Obrót.

  Szanse Sprzedaży zakończone sukcesem - zbiór zestawień prezentujących wartość i ilość Szans Sprzedaży, które zostały zamknięte w zadanym przedziale czasu. Powód zamknięcia szans jest sterowany parametrem zestawienia. W tym przypadku ma on mieć wartość "Sukces". Zestawienia umożliwiają m. in. analizę źródeł szans (wraz z prezentacją n pierwszych/ostatnich), analizę wyników osób odpowiedzialnych za dane szanse (wraz z rankingiem) oraz prezentację danych identyfikacyjnych i geolokalizacyjnych kontrahentów, dla których utworzono szanse.

  Szanse Sprzedaży zakończone porażką - zbiór zestawień prezentujących wartość i ilość Szans Sprzedaży, które zostały zamknięte w zadanym przedziale czasu. Powód zamknięcia szans jest sterowany parametrem zestawienia. W tym przypadku ma on mieć wartość "Porażka". Zestawienia umożliwiają m. in. analizę źródeł szans (wraz z prezentacją n pierwszych/ostatnich), analizę wyników osób odpowiedzialnych za dane szanse (wraz z rankingiem) oraz prezentację danych identyfikacyjnych i geolokalizacyjnych kontrahentów, dla których utworzono szanse.

  Szanse Sprzedaży - pozyskanie klienta - zbiór zestawień prezentujących wartość i ilość Szans Sprzedaży, które zostały zamknięte w zadanym przedziale czasu wraz z pozyskaniem klienta. Powód zamknięcia szans jest sterowany parametrem zestawienia. W tym przypadku analiza może obejmować zarówno wartość "Sukces", jak i "Porażka". Zestawienia umożliwiają m. in. analizę źródeł szans (wraz z prezentacją n pierwszych/ostatnich), analizę wyników osób odpowiedzialnych za dane szanse (wraz z rankingiem) oraz prezentację danych identyfikacyjnych i geolokalizacyjnych kontrahentów, dla których utworzono szanse.

  Szanse Sprzedaży (dane operacyjne) - zbiór zestawień umożliwiających analizę ilościową i wartościową otwartych Szans Sprzedaży. Zestawienia umożliwiają m. in. analizę źródeł szans (wraz z prezentacją n pierwszych/ostatnich), analizę wyników pracowników, rozpiętości etapów szans, pozyskania klienta oraz uszeregowanie etapów szans (wg ilości lub wartości).

  Szanse Sprzedaży (prognozowanie) - zbiór zestawień umożliwiających analizę ilościową i wartościową otwartych Szans Sprzedaży z terminem zamknięcia należącym do zadanego przedziału czasu. Zestawienia umożliwiają m. in. analizę źródeł szans (wraz z prezentacją n pierwszych/ostatnich), analizę potencjalnych wyników pracowników, rozpiętości etapów szans, pozyskania klienta oraz uszeregowanie etapów szans (wg ilości lub wartości). Zestawienia są przygotowywane na podstawie zbioru parametrów umożliwiających precyzyjne określenie danych podlegających przetworzeniu. Parametry zestawień są pogrupowane tematycznie. W zależności od zestawienia, lista parametrów może być różna.

 • Produkcja

  RAKSSQL Produkcja

  Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcji. Program dostarcza szczegółowych informacji dotyczących produkcji planowanej, produkcji w toku i produkcji wykonanej. System wspiera użytkowników w procesie wyceny produkcji oraz prowadzenia gospodarki magazynowej. Integracja z pozostałymi elementami systemu RAKSSQL Produkcja zapewnia optymalne zarządzanie całym przedsiębiorstwem dostarczając na bieżąco aktualnych informacji np. z zakresu gospodarki materiałowej czy finansów.

  Moduł umożliwia:

  • zarządzanie produkcją poprzez kontrolę wykorzystanych zasobów,
  • nadawanie numerów serii oraz terminów przydatności dla partii produkcyjnych,
  • identyfikację użytych zasobów przy powstawaniu wyrobów,
  • pełną integrację z pozostałymi modułami systemu.

  Program podzielony jest na cztery powiązane ze sobą części:

  • zasoby produkcyjne (ludzie, maszyny),
  • techniczne przygotowanie produkcji (technologie),
  • planowanie produkcji (zlecenia i zadania produkcyjne),
  • realizacja produkcji (wyliczanie produkcji, gospodarka magazynowa, rejestracja kart pracy).

  Wprowadzenie zasobów oraz technologii jest opcjonalne, dzięki czemu użytkownik może obsłużyć również produkcję pod zlecenie wg indywidualnych potrzeb odbiorców.

  ZASOBY

  Słownik zasobów umożliwia wprowadzenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w podziale na wydziały, określenie listy pracowników zatrudnionych lub zaangażowanych w procesie produkcji, wykazu stanowisk pracy, na których odbywają się czynności związane z produkcją, oraz zbioru składników wykorzystywanych w procesie wytwarzania produktów.

  Składnikami mogą być towary lub usługi. Mogą pochodzić z kartoteki towarów lub z poprzedniej operacji - gdy edytowana operacja jest kolejną operacją wchodzącą w skład technologii.

  TECHNOLOGIE

  Moduł zawiera słownik technologii, który może być wykorzystywany w zleceniach produkcyjnych. Każdy produkt może posiadać wiele technologii wytwarzania, może również mieć jedną domyślną technologię.

  W ramach technologii mogą być realizowane operacje procesu technologicznego, które możemy podzielić na:

  • Operacje - typy
   • Produkcja - system nie kontroluje proporcji pobranych składników do ilości otrzymanych wyrobów np. produkcja spożywcza - ciasto,
   • Montaż - system kontroluje proporcje pobranych składników do ilości otrzymanych wyrobów np. kompletacja - produkcja krzeseł,
   • Kontrola jakości - czynności kontrolne w dowolnym miejscu technologii (etapie produkcji).
  • Operacje - maszyny, gdzie użytkownik może wskazać:
   • Gniazdo - rodzaj gniazda produkcyjnego jaki będzie wykorzystywany przy operacji,
   • Narzut - dodatkowy procentowy narzut do kosztów związanych z czasem pracy; wykorzystywany w trakcie wstępnej wyceny, gdy nie określono konkretnego stanowiska,
   • Stanowisko - konkretne stanowisko, na którym będzie wykonywana operacja,
   • Narzut - procentowy dodatkowy narzut do kosztów związanych z czasem pracy,
   • TJ stanowiska na partię - czas jednostkowy zasobu produkcyjnego potrzeby do wykonania partii produktu,
   • TPZ stanowiska - czas przygotowawczo-zakończeniowy związany z wykonywaniem operacji.
  • Operacje - ludzie, gdzie użytkownik może wskazać:
   • Grupę zawodową - rodzaj grupy zawodowej jaka będzie wykorzystywana przy operacji,
   • Narzut - procentowy dodatkowy narzut do kosztów związanych z czasem pracy. Wykorzystywany w trakcie wstępnej wyceny, gdy nie określono konkretnego wykonawcy-pracownika,
   • Pracownika - konkretnego pracownika, który będzie wykonywał operacje,
   • Narzut - procentowy dodatkowy narzut do kosztów związanych z czasem pracy,
   • TJ stanowiska na partię - czas jednostkowy zasobu produkcyjnego potrzeby do wykonania partii produktu,
   • TPZ stanowiska - czas przygotowawczo-zakończeniowy związany z wykonywaniem operacji.
  • Operacje - Zależności - gdzie użytkownik może zdefiniować listę zależności występujących pomiędzy operacjami z możliwością określenia czasu przesunięcia pomiędzy nimi.

  W ramach technologii możliwe jest również określenie dodatkowych kosztów ogólnozakładowych (zarządu), które będą wliczane do kosztu wytworzenia partii produktu.

  ZLECENIA PRODUKCYJNE

  Podstawowym dokumentem modułu produkcji jest zlecenie produkcyjne.

  Główne cechy, jakie przypisane są do zlecenia produkcyjnego zostały zamieszczone poniżej:

  • numeracja - dokumenty są numerowane wg definicji kodu dokumentów,
  • etapy - określane słownikowo dla użytkownika,
  • planowana data rozpoczęcia - określenie daty i godziny planowanego rozpoczęcia całego zlecenia,
  • planowana data zakończenia - określenie daty i godziny planowanego zakończenia całego zlecenia
  • produkt - przedmiot zlecenia
  • technologia - opcjonalnie wskazana technologia, na podstawie której system uzupełni szereg informacji w zleceniu produkcyjnym
  • domyślne kody RW i PW - miejsce w którym można wskazać jakie kody dokumentów mają zostać użyte podczas generowania dokumentów magazynowych
  • status zlecenia produkcyjnego - pole określające status zlecenia produkcyjnego

  W systemie RAKSSQL Produkcja dostępne są predefiniowane raporty obrazujące produkcję i zdarzenia zachodzące w jej trakcie:

  • Technologia jako spis składników oraz czynności - użytkownik otrzymuje w postaci wydruku wprowadzoną technologię wraz z listą operacji, wykonawców, składników i produktów.
  • Technologia jako symulacja kosztów wytworzenia produktu - wydruk technologii poszerzony o dane związane z kosztami wykonania operacji i składników; raport podaje szacunkowy koszt wytworzenia produktu w danej technologii.
  • Zadania produkcyjne - jako zlecenie na produkcję - wydruk w postaci karty pracy dla wykonawcy czynności zawierający m.in. listę z ilością potrzebnych składników.
  • Zadanie produkcyjne - jako rozliczenie ilościowe zadania - raport przedstawia zakończone zadanie, przekazując informacje o normatywnych ilościach składników oraz ich faktycznym zużyciu.
  • Zadania produkcyjne - jako rozliczenie ilościowo-wartościowe zadania - rozszerzona wersja raportu zwierająca informacje o kosztach składników oraz wartości powstałego produktu.
 • CRM

  RAKSSQL CRM

  RAKSSQL CRM stanowi nowe podejście w dziedzinie zarządzania, które integrując działania w zakresie sprzedaży, realizacji zamówień oraz oferowania usług koordynuje i jednoczy wszystkie etapy interakcji z konsumentem. Celem CRM jest zbudowanie lojalności oraz zdefiniowanie "wartości" każdego klienta za pomocą ciągłego pozyskiwania i odpowiedniego wykorzystania dostępnych informacji. CRM to stały proces otwierania się firmy na swoich klientów, proces, którego celem jest zwiększanie zysku firmy.

  RAKSSQL CRM to dopasowany do potrzeb i w pełni zintegrowany moduł zarządzania relacjami z klientem. CRM pozwala zapewnić najwyższy poziom obsługi klienta, zwiększyć skuteczność działania i rentowność przedsiębiorstwa.

  Wzrost wydajności pracy

  Zautomatyzowane i elastyczne zasady przepływu informacji w procesach sprzedaży i obsługi klienta odciążają pracowników od czasochłonnych czynności. Odpowiednie narzędzia i pełna informacja pozwala skoncentrować się na efektywnej sprzedaży oraz dostarczaniu wysokiej jakości obsługi klienta.

  Skuteczniejsze zarządzanie

  Planowanie oraz pełna kontrola realizacji planowanych działań i wykonanych operacji związanych zarówno ze sprzedażą i obsługą klienta, jak i wewnętrznymi projektami prowadzonymi w firmie, pozwalają na szybkie i trafne podejmowanie decyzji.

  Kontakty

  System umożliwia niezależną obsługę danych kontaktowych dotyczących firm (kontrahentów) oraz osób (kontaktów personalnych) rozszerzając jakość i ilość informacji jakie możemy dla nich zarejestrować.

  Operacje

  Wszystkie czynności wykonywane przez pracowników w firmie mogą zostać zarejestrowane. Możemy mieć pełną kontrolę nad czasem i ilością rozmów telefonicznych przeprowadzonych dla każdego klienta, ilością przesyłek pocztowych, ilością usług serwisowych bądź dowolnych kontaktów z naszymi klientami.

  Zadania

  Zadania pozwalają efektywnie planować i kontrolować przebieg bieżących prac czy postęp długoterminowych projektów prowadzonych w firmie. Dzięki możliwościom przypisania zadań osób oraz osób odpowiedzialnych za ich realizację, mamy gwarancję że, wszystkie prowadzone projekty będą pod naszą pełną kontrolą.

  Schemat organizacyjny

  Dzięki schematom organizacyjnym możemy przedstawić strukturę organizacyjną firmy. Możliwe jest tworzenie dowolnych, między-działowych zespołów, które możemy wykorzystywać m.in. podczas harmonogramowania zadań bądź tworzenia terminarzy.

  Terminarze

  Zarządzają spotkaniami, wydarzeniami, terminami cyklicznymi. Dzięki możliwościom zaawansowanej graficznej prezentacji oraz wykrywaniu konfliktów czasowych zarządzanie własnymi terminami jak i kontrola nad terminami wszystkich osób w firmie staje się prosta i efektywna.

  Alarmy

  Funkcjonalność umożliwia przekazywanie innym użytkownikom systemu informacji ważnych, które mogą być związane z kontrahentem, artykułem, dokumentem (sprzedaży/zakupu), zamówieniem lub dokumentem magazynowym

  Zarządzanie Sprzedażą

  Efektywne zarządzanie sprzedażą jest kluczowym elementem w każdym przedsiębiorstwie. System zarządzania sprzedażą dostępny w RAKSSQL zapewnia dostęp do informacji o m.in. statusie rozmów handlowych prowadzonych z poszczególnymi klientami, a więc o etapach procesu sprzedaży, umożliwia analizę zgromadzonych danych wg dowolnych wskaźników np. prawdopodobieństwa skutecznego zakończenia transakcji, a w konsekwencji dostarcza informacji niezbędnych do wykonania analiz procesu sprzedaży (np. sprzedaż w podziale na kanały sprzedaży, handlowców czy też analiza konkretnego Klienta).

  Dzięki zarządzaniu sprzedażą na bieżąco można śledzić prawdopodobieństwo wykonania planów i precyzyjniej prognozować wyniki przychodowe firmy. 
  Wykorzystanie modułu Zarządzania Sprzedażą wymusza również systematykę w działaniach handlowych przyczyniając się do podniesienia standardu obsługi Klientów oraz pozwala w pełni wykorzystać zasoby drzemiące w firmie.

  W skład Zarządzanie Sprzedażą wchodzą:

  • szanse sprzedaży,
  • oferty,
  • zamówienia od odbiorców,
  • operacje i zadania - powiązanie z częścią operacyjną,
  • zarządzanie umowami z odbiorcami/dostawcami.

  Podstawowe korzyści:

  Pełny obraz firmy - system umożliwia łatwą i szybką kontrolę działań prowadzonych przez handlowców - określa etap realizacji i szanse skutecznej sprzedaży w podziale na kanały sprzedaży, klientów i pracowników; pozwala na prognozowanie przyszłych przychodów.

  Większa efektywność sprzedaży - moduł Zarządzania sprzedażą wprowadza skrócenie cyklu sprzedaży i zwiększenie jej skuteczności - dostępne narzędzia umożliwiają między innymi zarządzanie informacjami o potencjalnych klientach i szansach sprzedaży, dostosowywanie reguł przepływu informacji w celu automatyzacji sprzedaży, tworzenia ofert, a także zarządzania zamówieniami.

  Wiedza na temat potrzeb klientów - korzystając z dostępnych raportów można prognozować przychody, oceniać działania biznesowe oraz ich wydajność, śledzić sprzedaż i efektywność obsługi klientów, a także wychwytywać i analizować trendy czy zagrożenia, jakie pojawiają się w procesie sprzedaży.

  Łatwy dostęp do informacji - zgromadzona wiedza o poszczególnych klientach lub grupach klientów umożliwia zdefiniowanie priorytetów ich obsługi; pracownicy mają wygodny dostęp do pełnej informacji o kliencie i wszystkich dokumentach związanych z procesem sprzedaży (oferty, zamówienia, itp.). Menadżerowie sprzedaży mogą dokonywać analiz tych danych w różnych przekrojach i na różne potrzeby, a także w łatwy sposób przesyłać tak otrzymane dane do innych programów np. Excela w celu dalszej obróbki.

  Zwiększenie przychodów firmy - system RAKSSQL dostarczając informacje o kliencie umożliwia oszacowanie jego wartości dla firmy; przygotowanie specjalnej oferty w zależności od rodzaju klienta i lepsze dostosowanie oferty do jego potrzeb pozwala zwiększyć sprzedaż.

 • Księga Handlowa

  RAKSSQL Księga Handlowa

  RAKSSQL Księga Handlowa to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy składający się ze wszystkich niezbędnych elementów do sprawnego prowadzenia pełnej księgowości w firmach prywatnych, państwowych, fundacjach i organizacjach non profit.
  Program jest przejrzysty i łatwy do opanowania w krótkim czasie. Realizuje niezbędne operacje księgowe począwszy od tworzenia planu kont i łatwego księgowania dokumentów, poprzez pełne rozrachunki i rozliczenia, aż po automatyczne sporządzanie pełnej tabeli bilansowej i rachunku wyników, deklaracji oraz różnego rodzaju zestawień i raportów.

  Kluczowe możliwości:

  Pełna obsługa Finansów:
  • obsługa kasy: raporty kasowe, dokumenty kasowe, zaliczki pracownicze,
  • obsługa banku: wyciągi bankowe, przelewy, systemy bankowości elektronicznej (eksport/import, obsługa płatności masowych),
  • obsługa rozrachunków: pełna ewidencja należności i zobowiązań, dowolne rozliczenia, kompensaty, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty, wiekowania należności.
  Pełna integracja i ciągłość ewidencji

  Dzięki pełnej integracji system eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych:

  • z modułu Sprzedaż i Magazyn księgowane mogą być zarówno dokumenty sprzedaży jak i zakupu,
  • z moduły Kadry i Płace rejestrowane są listy płac, rachunki do umów zleceń i umów o dzieło oraz składki ZUS, FP i FGŚP,
  • współpraca z modułem Środki Trwałe zapewnia możliwość księgowania wszystkich wydarzeń związanych ze środkami trwałymi w szczególności odpisów amortyzacyjnych
  • z modułu Finanse pochodzą dokumenty powstałe po utworzeniu raportu kasowego, wprowadzeniu wyciągu bankowego.

  Wprowadzenie tych dokumentów powoduje automatyczne utworzenie dokumentów księgowych z możliwością kontroli automatycznego rozksięgowania. W przypadku bezpośredniej współpracy program zapewnia pełną kontrolę nad księgowanymi dokumentami. Dokumenty sprzedaży i zakupu mogą być wprowadzone również poprzez import z pliku, w przypadku, gdy księga i magazyn działają w różnych sieciach komputerowych.

  Wszystkie zgromadzone dane: kartoteki, słowniki, dokumenty, rozrachunki, deklaracje dostępne są kontekstowo w całym systemie i kontrolowane za pomocą uprawnień.

  Dodatkową przewagą systemu RAKSSQL jest możliwość zachowania ciągłości pracy i wszystkich wprowadzonych danych niezależnie od rodzaju prowadzonej w danym roku ewidencji księgowej. Dla każdego roku obrachunkowego możliwa jest zmiana formy prowadzonej ewidencji/działalności. Nie jest konieczna zmiana programu. Cała historia i wszystkie wprowadzone dane m.in.: dokumenty, deklaracje, rozrachunki, kontrahenci będą dalej dostępne, zarówno do modyfikacji jak i wprowadzania nowych danych.

  System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe

  RAKSSQL Księga Handlowa posiada możliwość oznaczania dokumentów oraz ich pozycji. Dzięki wykorzystaniu w pełni definiowanych wzorców księgowych system oferuje możliwość elastycznego i automatycznego księgowania dokumentów. Znakomicie zwiększa to efektywność pracy i odciąża księgowych od ręcznego rejestrowania danych. np. w sytuacji, gdy na fakturze zakupu znajdują się zarówno pozycje "kosztowe", jak i towary zakupione do dalszej odsprzedaży, oznaczenie znacznikami pozycji np. kosztowych umożliwi ich odrębne zaksięgowanie na konta ewidencjonujące koszty prowadzonej działalności.

  Rozszerzony system rejestracji i ewidencji dokumentów księgowych

  Typy dokumentów: podział na dzienniki księgowe został rozszerzony o możliwość rejestracji charakteru dokumentu księgowego takiego m.in. jak: faktura sprzedaży, zakupu, dokument magazynowy, dowód wewnętrzny etc. Dzięki temu podziałowi łatwiejsze jest zarządzanie i zautomatyzowane wprowadzanie dokumentów księgowych.

  Stan dokumentów to naturalne rozszerzenie dostosowujące system do faktycznego stanu, w jakim może znajdować się dokument w rzeczywistości:

  • niezarejestrowany określa dokument, który dopiero pojawił się w firmie/systemie księgowym i nie są jeszcze znane jego wszystkich cechy charakterystyczne - został odebrany i w systemie księgowym zaznaczono jego pojawienie się,
  • w buforze określa dokument, który jest wprowadzany do systemu w całości lub częściowo, ale nie została zweryfikowana poprawność jego wprowadzenia; dokument ten nie jest uwzględniany w zestawieniach i raportach,
  • zarejestrowany to dokument, który został całkowicie wprowadzony i poddany pełnej kontroli zgodności zapisów kont, rozrachunków i rejestru VAT; uwzględniany jest we wszystkich zestawieniach i raportach, jednakże daje możliwość wprowadzania modyfikacji/zmian,
  • zaksięgowany to dokument zgodnie z Ustawą o Rachunkowości zamknięty, niedający już możliwości zmian i modyfikacji, uwzględniany we wszystkich zestawieniach i raportach.

  Kosz dokumentów to zabezpieczenie przed przypadkowym bądź niepowołanym usunięciem dokumentu księgowego z systemu. Kosz działa analogicznie do kosza w systemie Windows jednakże do definitywnego usunięcia dokumentów z kosza wymagana jest akceptacja osób upoważnionych posiadających stosowne uprawnienia.

  Dedykowany system obsługi deklaracji podatkowych - RAKSSQL Księga Handlowa wyposażony jest w system obsługi wszystkich deklaracji podatkowych. Wykorzystanie pełnej integracji oraz ciągłości ewidencji księgowej pozwala m.in. na tworzenie dla jednego właściciela deklaracji obejmującej przychody uzyskiwane z kilku różnych źródeł działalności, niezależnie od formy prowadzonej ewidencji (księga handlowa, księga podatkowa, ryczałt). Ponadto w systemie zapewniona jest pełna kontrola i historia kolejnych publikowanych przez ministerstwo wersji. System umożliwia edycję i wydruk w ramach każdej z wersji deklaracji zarówno tych historycznych jak i obowiązującej. Dodatkowo w wersji systemu dla biur rachunkowych istnieje możliwość jednoczesnej obsługi deklaracji dla wszystkich firm prowadzonych w systemie.

  Rejestry VAT i rozliczenia z tytułu VAT - program umożliwia prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu towarów handlowych, środków trwałych i innych artykułów i usług. Zapisu do rejestru możemy dokonywać bezpośrednio lub wraz z rejestrowaniem dokumentów w księdze. Program umożliwia sporządzenie rejestru za dowolny okres, dla dowolnie wybranego kontrahenta i/lub wybranych grup operacji. Zestawienia VAT są dostępne w dowolnym momencie pracy z programem, co pozwala na uzyskiwanie natychmiastowej informacji o kwotach podatku po wprowadzeniu każdego dokumentu źródłowego. Na podstawie rejestrów program tworzy deklarację VAT z możliwością wydruku formularza deklaracji i przelewu do urzędu skarbowego.

  Monitor pracy księgowych - RAKSSQL rejestruje czas pracy, ilość i wartość wprowadzonych i zaksięgowanych dokumentów i dekretów w rozbiciu na każdą prowadzoną firmę i każdego użytkownika. Dzięki tym informacjom można dokładnie określić zarówno ilość, jak i efektywność wykonanej pracy w zadanym okresie. Te dane pozwalają lepiej ocenić zakres i czasochłonność wykonywanej pracy.

  System załączników - w systemie RAKSSQL istnieje możliwość dołączania dokumentów w formie elektronicznej. Funkcja umożliwia stworzenie bazy wiedzy dostępnej dla użytkowników systemu i przypisanych do konkretnych kontrahentów i dokumentów.

  Rozwiązanie to eliminuje problem niedoskonałego przepływu dokumentów i informacji w przedsiębiorstwie. Teraz możliwe jest np. posiadanie w kartotece kontrahentów kompletnej informacji dotyczącej współpracy, wszystkich podpisanych umów, zdjęć projektów czy jakichkolwiek innych dokumentów. Jednocześnie każdy artykuł dostępny w kartotece towarów może posiadać łatwo dostępne z okna przeglądu takie dokumenty jak atesty, gwarancję czy też "skan" faktury zakupu czy specyfikację techniczną.

  Zarządzanie dokumentami to narzędzie, które ma nieograniczoną liczbę zastosowań zależnych jedynie od potrzeb i specyfiki prowadzonej działalności.

 • Księga Podatkowa

  RAKSSQL Księga Podatkowa

  Ta część systemu RAKSSQL jest niezwykle prostym i przyjaznym rozwiązaniem dedykowanym dla firm rozliczających się z urzędem skarbowym na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Aplikacja jest prosta w obsłudze, intuicyjna, zgodna z przepisami i bogata w liczne możliwości usprawniające pracę.

  Rejestrowanie dokumentów w księdze następuje szybko i wygodnie. Użytkownik może korzystać z gotowych wzorców księgowań oraz kartotek kontrahentów i grup operacji (odpowiednik kont w pełnej księgowości). Możliwe jest także wprowadzenie nowego dokumentu poprzez skopiowanie dokumentu wprowadzonego wcześniej. Program umożliwia jednoczesne wprowadzenie dokumentu do księgi, odpowiedniego rejestru VAT, ewidencji wyposażenia oraz ewidencji kosztów przebiegu pojazdów. W programie RAKSSQL Księga Przychodów i Rozchodów możliwe jest tworzenie spisu z natury i jego automatyczne zaksięgowanie w dowolnym momencie - na koniec wybranego miesiąca lub na koniec roku. Program umożliwia rozliczenia pojazdów w oparciu o prowadzone ewidencje przejazdów i kosztów, a także automatyczne księgowania korekt kosztów związanych z eksploatacją pojazdów. W równie prosty sposób księgowane są dowody wewnętrzne. Wprowadzone dokumenty mogą być przeglądane w obrębie bieżącego miesiąca oraz za dowolny okres w obrębie bieżącego roku obrachunkowego.

  Grupy operacji - program umożliwia wprowadzanie dokumentów w oparciu o zdefiniowane grupy operacji. Są one odpowiednikiem kont w pełnej księgowości i znacznie skracają czas wprowadzania danych. Inną ich zaletą jest możliwość tworzenia w oparciu o nie zestawień oraz szybkiego sumowania obrotów dla jednej lub kilku wybranych operacji. Istnieje możliwość zdefiniowania różnych grup operacji dla poszczególnych lat obrachunkowych, jak również przeniesienia ich definicji z roku poprzedniego.

  Aplikacja oblicza deklaracje PIT dla każdego podatnika zarejestrowanego w systemie. Program sumuje przychody podatnika z różnych źródeł, m.in. z udziałów w firmach zarejestrowanych w RAKSSQL KPiR oraz innych, a także z tytułu najmu i dzierżawy. Wydruki deklaracji są zgodne z aktualnymi drukami oryginalnymi i mogą być składane bezpośrednio do urzędu skarbowego. Do deklaracji można również wydrukować przelewy. Program każdorazowo podczas obliczania deklaracji pobiera aktualne dane z zapisów księgowych. W każdym momencie istnieje możliwość ręcznego skorygowania deklaracji.

  Rejestry VAT i rozliczenia z tytułu VAT - program umożliwia prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu towarów handlowych, środków trwałych i innych artykułów i usług. Zapisu do rejestru możemy dokonywać bezpośrednio lub wraz z rejestrowaniem dokumentów w księdze. Program umożliwia sporządzenie rejestru za dowolny okres, dla dowolnie wybranego kontrahenta i/lub wybranych grup operacji. Zestawienia VAT są dostępne w dowolnym momencie pracy z programem, co pozwala na uzyskiwanie natychmiastowej informacji o kwotach podatku po wprowadzeniu każdego dokumentu źródłowego. Na podstawie rejestrów program tworzy deklarację VAT z możliwością wydruku formularza deklaracji i przelewu do urzędu skarbowego.

  Kartoteki i ich podział na globalne (np. właściciele i źródła przychodów) i lokalne (np. kontrahenci) eliminuje konieczność uzupełniania tych samych danych w każdej z zakładanych firm. Zaletą jest również to, że każdy z zarejestrowanych właścicieli może mieć zdefiniowane udziały w każdym z zarejestrowanych źródeł przychodów. W takim przypadku program automatycznie pobiera dane z odpowiednich firm w celu obliczenia całkowitego dochodu. Podział na kartoteki lokalne, a w powyższej sytuacji na odrębne lata obrachunkowe wcale nie oznacza, że zakładając nowy rok obrachunkowy trzeba na nowo uzupełniać wszystkie kartoteki. Mogą być one przeniesione z roku poprzedniego.

  Zestawienia dostępne w RAKSSQL Księga Podatkowa i Ryczałt mogą zawierać informacje o zapisach w księdze i rejestrach za wybrany okres, dla dowolnego kontrahenta i dowolnej kolumny księgi. Zapisy w księdze mogą być przypisane do dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika grup operacji. W oparciu o te grupy użytkownik może generować zestawienia zgodne ze swoimi potrzebami. Dla zarejestrowanych w firmie pojazdów prowadzone są ewidencje przebiegów i kosztów związanych z ich eksploatacją.

  Rozrachunki z kontrahentami i możliwość ich bieżącego śledzenia to jedna z kluczowych funkcji dostępnych w programie. Rozliczanie operacji odbywa się w module Kasa, Bank, Rozrachunki, a informacje o rozliczeniach automatycznie są przekazywane do księgi. Istnieje również możliwość rozliczania dokumentów bezpośrednio w module Księga Podatkowa, bez rejestracji dokumentów kasowych. Szybkie podliczanie umożliwia podejrzenie aktualnego stanu należności i zobowiązań. Możliwe jest również utworzenie rozbudowanego zestawienia.

  Automatyczne księgowanie dokumentów uzyskiwane jest za sprawą współpracy z pozostałymi częściami systemu RAKSSQL. Pełna integracja systemu sprawia, że z modułu Sprzedaż i Magazyn księgowane mogą być zarówno dokumenty sprzedaży jak i zakupu, listy płac, rachunki do umów zleceń i umów o dzieło oraz składki ZUS, FP i FGŚP rejestrowane są z modułu Kadry i Płace zaś współpraca z modułem Środki Trwałe zapewnia możliwość księgowania wszystkich wydarzeń związanych ze środkami trwałymi w szczególności odpisów amortyzacyjnych. W przypadku bezpośredniej współpracy program zapewnia pełną kontrolę nad księgowanymi dokumentami.

 • Środki Trwałe

  RAKSSQL Środki Trwałe

  Moduł RAKSSQL Środki Trwałe ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację i umarzanie środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Moduł pozwala na wprowadzenie do ewidencji zarówno nowych, jak i częściowo zamortyzowanych środków trwałych wraz z historią ich umorzeń, zmian wartości oraz wykonywanych przeszacowań. Naliczanie amortyzacji odbywa się metodą liniową lub metodą degresywną, w oparciu o definiowalne stawki amortyzacyjne. Wykorzystanie programu RAKSSQL Środki Trwałe wraz z programem finansowo-księgowym w pełni rozwiązuje zagadnienia ewidencji i ruchu środków trwałych w przedsiębiorstwie.

  Kluczowe możliwości:

  Rodzaje amortyzacji - program umożliwia niezależne prowadzenie amortyzacji księgowej i podatkowej. Kartoteki zawierają pełne informacje o środku trwałym: dane ewidencyjne, parametry amortyzacji, plany amortyzacji, wszystkie operacje dokonane w programie oraz polecenia księgowania. Użytkownik programu ma możliwość wielopoziomowego grupowania środków trwałych według trzech kryteriów: rodzajów księgowania, miejsc użytkowania oraz dowolnie zdefiniowanych grup.

  Metody amortyzacji dostępne w programie RAKSSQL Środki Trwałe to metody: liniowa, degresywna oraz jednorazowa. Program dokonuje automatycznego przejścia na metodę liniową, gdy w danym roku obrachunkowym kwota rocznego odpisu amortyzacyjnego będzie mniejsza bądź równa kwocie rocznego odpisu dla metody liniowej.

  Częstotliwość odpisów amortyzacyjnych - odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane z częstotliwością miesięczną, kwartalną lub roczną. Dla częstotliwości miesięcznej program umożliwia dowolny wybór miesięcy przeznaczonych do amortyzacji, realizację amortyzacji sezonowej. W przypadku częstotliwości kwartalnej odpisy dokonywane są w miesiącach kończących kwartały kalendarzowe. Wybór częstotliwości rocznej oznacza dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w miesiącach kończących lata obrachunkowe.

  Stawka amortyzacji - program RAKSSQL Środki Trwałe umożliwia wybór stawki amortyzacji zgodnie z Klasyfikacją Rodzajową Środków Trwałych (KRŚT) obowiązującą od 1 stycznia 2000 roku lub poprzez wprowadzenie dowolnej wartości stawki. Tabela KRŚT zawarta w programie może podlegać modyfikacji (edycja, dodawanie oraz usuwanie pozycji).

  Bilans otwarcia - w przypadku wprowadzania do ewidencji środka trwałego amortyzowanego uprzednio w innym systemie program umożliwia kontynuację amortyzacji bez konieczności wprowadzania dotychczasowych operacji. Uwzględnienie tych operacji polega na wprowadzeniu kwoty bilansu otwarcia, w skład której wchodzi kwota umorzenia dokonanego do pierwszego dnia bieżącego roku obrachunkowego oraz kwota ulgi inwestycyjnej.

  Globalny plan amortyzacji - program został wyposażony w funkcję wyznaczania globalnego planu amortyzacji. Umożliwia ona zaplanowanie przebiegu amortyzacji poprzez ustalenie optymalnych parametrów amortyzacji (metoda, stawka, współczynnik, częstotliwość odpisów). Plan amortyzacji zawiera kwoty odpisów amortyzacyjnych oraz wartości środka w kolejnych miesiącach lub latach (kalendarzowych i obrachunkowych) prezentowane w postaci tabeli lub w postaci graficznej (wykres).

  Operacje grupowe - większość operacji dostępnych w programie RAKSSQL Środki Trwałe (np. wyznaczenie planu amortyzacji, umorzenie miesięczne) można dokonywać dla grupy środków trwałych. Funkcja ta znacznie podwyższa efektywność pracy z programem.

  Chronologia operacji - proces amortyzacji środka trwałego musi odbywać się zgodnie z zachowaniem reguł chronologii operacji. Przykładem może być dokonanie umorzenia miesięcznego. Dokonanie umorzenia w kolejnym miesiącu jest możliwe tylko wtedy gdy dokonano umorzenia w miesiącu poprzednim. W celu odciążenia użytkownika od samodzielnego kontrolowania reguł chronologii program został wyposażony w rozbudowany system podpowiedzi i kontroli, którego działanie polega na automatycznym podpowiadaniu prawidłowych dat wszystkich operacji i niedopuszczaniu do wprowadzania niepoprawnych wartości.

  Zestawienia i dokumenty - program generuje dokumenty niezbędne do prawidłowego gospodarowania środkami trwałymi (m. in. polecenia księgowania, dokument przyjęcia, likwidacji, protokół zdawczo-odbiorczy, karta środka) oraz zestawienia ewidencyjne zgodne z wymaganiami Ustawy o rachunkowości i przepisami dotyczącymi prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Dodatkowo program umożliwia stworzenie zestawień zawierających kwoty umorzenia za okres, plany amortyzacji (roczny, globalny) oraz historię środka trwałego.

 • Kadry i Płace

  RAKSSQL Kadry Płace

  Moduł RAKSSQL Kadry i Płace stanowi kompletny i w pełni zintegrowany system składający się ze wszystkich niezbędnych elementów oraz z efektywnych rozszerzeń wspomagających i usprawniających codzienną pracę pracowników działów kadr i rachuby płac. Gwarantuje dowolność w tworzeniu składników płacowych wynagrodzenia. Pozwala na wprowadzanie własnych formuł wyliczania składników płac. Zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS w pełni współpracując z najnowszą wersją programu Płatnik.

  RAKSSQL Kadry i Płace jako element systemu do zarządzania przedsiębiorstwem jest z nim w pełni zintegrowany eliminując konieczność wielokrotnego wprowadzania danych. Przykładowo lista płatnicza wystawiona w module Płace jest natychmiast widoczna dla modułu Finanse czy Księgowość. Z kolei naliczając listę można korzystać z informacji wprowadzonych w innych modułach: potrącić nierozliczone zaliczki, wyliczyć premię od obrotu itp. 

  Program współpracuje z elektronicznymi systemami rejestracji czasu pracy (RCP), z których dane są automatycznie pobierane i przetwarzane.

  Podstawowe możliwości:

  Kartoteka pracowników
  • kartoteka przechowuje dane osobowe, dane służbowe oraz dane adresowe pracowników,
  • na potrzeby wyliczeń płacowych przechowywane są informacje o kosztach uzyskania, danych urlopowych, wspólnym opodatkowaniu,
  • pozwala gromadzić wymaganą prawem dokumentację o pracowniku (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne),
  • zgodnie z wymogami ustawy o danych osobowych w kartotece znajduje się miejsce na odnotowanie udostępnienia danych pracownika,
  • umożliwia uzupełnianie danych naliczonych już w poprzednich miesiącach w innych systemach płacowych lub z ewidencji papierowej (bilans otwarcia),
  • w kartotece znajduje się kalendarz pracownika w którym odnotowywane są zdarzenia dotyczące nieobecności i obecności pracownika typu choroba, urlop, zasiłek, nadgodziny do zapłacenia itp.,
  • obsługa załączników (możliwość podłączenia elektronicznych dokumentów, plików graficznych ze skanowanych dokumentów).
  Struktura organizacyjna

  Program umożliwia tworzenie struktury organizacyjnej firmy: struktura kadrowa, grupa płacowa, pracownicy:

  • struktura kadrowa odwzorowuje działy w przedsiębiorstwie/firmie,
  • grupy płacowe mogą tworzyć pracownicy różnych działów np. grupa specjalistów, grupa kierowników, grupa remontowo-montażowa itp.,
  • do struktury organizacyjnej można przypisywać składniki wynagrodzenia takie jak np. bony dla firmy, premia dla działu handlowego.
  Kadry

  System RAKSSQL zapewnia pełną obsługę umów o pracę i umów cywilnoprawnych takich jak: umowa o dzieło, umowy zlecenia, prawa autorskie, kontrakt menedżerski, dywidendy, czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, świadczenia emerytów - byłych pracowników, udział w organach stanowiących osób prawnych, itp. Dotyczy to zarówno nowo podpisywanych umów, jaki i zmian w nich dokonywanych w postaci aneksów, wypowiedzeń warunków umowy lub wypowiedzenia umowy.

  Bilans otwarcia - pozwala na wprowadzenie informacji potrzebnych do pełnego i prawidłowego wyliczenia wynagrodzenia pracownikom takich, jak:

  • liczba godzin wykorzystanego urlopu wypoczynkowego,
  • kwota podstawy do średniej urlopowej,
  • liczba miesięcy do nagrody jubileuszowej,
  • kwota podstawy do średniej chorobowej,
  • liczba godzin przysługującego urlopu wypoczynkowego,
  • dochód ze stosunku pracy,
  • kwota podstawy "oskładkowanej" poza systemem,
  • inne.

  W systemie możliwe jest również samodzielne zdefiniowanie bilansu otwarcia lub dodania składników użytkownika do istniejącego już bilansu otwarcia.

  Kalendarze - program pozwala na efektywne tworzenie i zarządzanie kalendarzami. Kalendarz można definiować dla firmy i działów oraz tworzyć na ich podstawie indywidualne kalendarze pracownicze. W kalendarzu szczegółowo określane są takie dane, jak dni pracy, dni wolne od pracy, godziny pracy, itp.

  Elektroniczna rejestracja czasu pracy (RCP) - to automatyczna i precyzyjna kontrola czasu pracy z wykorzystaniem kart zbliżeniowych. Poza ewidencją czasu pracy umożliwia łatwe rozliczanie nieobecności i godzin nadliczbowych. System może obsłużyć do 1.100 kart zbliżeniowych dla pracowników, daje również duże możliwości rozbudowy infrastruktury (obsługa do 256 punktów kontroli czasu pracy) oraz funkcjonalności m.in. o system kontroli dostępu. System współpracuje z urządzeniami wielu producentów, m.in. PC Therm, BiBi.

  Płace

  System RAKSSQL Kadry i Płace, poza ewidencją kadrową, umożliwia również pełną obsługę płac w przedsiębiorstwie. Użytkownik otrzymuje możliwość wystawienia dowolnej ilości list płatniczych w miesiącu, a w celu weryfikacji lub skorygowania archiwalnych realizacji jest w stanie ponownie je wyliczyć za pomocą tych samych algorytmów, którymi zostały utworzone.

  Listy płatnicze dla umów o pracę

  • możliwość definiowania rodzajów list płatniczych przez użytkownika,
  • tworzenie list płatniczych za pomocą wcześniej przygotowanego harmonogramu wypłat,
  • możliwość automatycznego lub ręcznego dodawania list płatniczych,
  • możliwość umieszczania pracowników na wielu listach płatniczych,
  • możliwość realizacji różnych składników wynagrodzenia na różnych listach płatniczych np. płaca zasadnicza na liście podstawowej, premia na liście dodatkowej,
  • kontrola i możliwość modyfikacji parametrów naliczeń składników wynagrodzenia w trakcie realizacji każdej listy płatniczej,
  • możliwość ręcznego dodawania składników wynagrodzenia dla pojedynczej umowy w trakcie obliczeń,
  • możliwość realizacji tych samych składników wynagrodzenia na różnych listach płatniczych,
  • możliwość ograniczenia kwotowego lub procentowego wysokości składników wynagrodzenia np. wypłata pracownikom połowy ich wynagrodzenia podstawowego lub dodatku,
  • możliwość edycji i ponownego przeliczenia realizacji umowy.

  Listy płatnicze dla umów cywilnoprawnych

  • możliwość definiowania rodzajów list płatniczych przez użytkownika,
  • tworzenie list płatniczych za pomocą wcześniej przygotowanego harmonogramu wypłat,
  • możliwość automatycznego i ręcznego dodawania list płatniczych,
  • możliwość umieszczania pracowników na wielu listach płatniczych,
  • kontrola i możliwość modyfikacji parametrów naliczeń składników wynagrodzenia w trakcie realizacji każdej listy płatniczej,
  • możliwość ręcznego dodawania składników wynagrodzenia dla pojedynczej umowy w trakcie obliczeń,
  • możliwość realizacji tych samych składników wynagrodzenia na różnych listach płatniczych,
  • możliwość ograniczenia kwotowego lub procentowego wysokości składników wynagrodzenia np. wypłata połowy wynagrodzenia podstawowego lub dodatku,
  • możliwość edycji i ponownego przeliczenia rachunku do umowy.

  Harmonogram wypłat (list płatniczych) - program umożliwia tworzenie dowolnej ilości harmonogramów dla umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, które automatyzują tworzenie miesięcznych list płac. W harmonogramach użytkownik może określić rodzaj listy płac, sposób, w jaki wyznaczona zostanie data wypłaty z uwzględnieniem np. dni wolnych od pracy oraz dodać dowolnie wybrane umowy. Harmonogram przejmuje kontrolę nad ewentualnymi zmianami umów - automatycznie uwzględnia je podczas tworzenia listy płatniczej.

  Składniki wynagrodzenia - system RAKSSQL umożliwia w pełni elastyczną obsługę dowolnego schematu wynagrodzenia w firmie - użytkownik otrzymuje do wykorzystania zbiór predefiniowanych, najczęściej wykorzystywanych w firmach składników, umożliwia również definiowanie własnych, unikalnych.

  Program umożliwia również przypisywanie utworzonych składników w sposób bardzo elastyczny - mogą być przypisane do danego pracownika (konkretnej umowy) lub do grupy pracowników np. grupy płacowej, działu, lub do całej firmy. Mogą być również przypisywane do określonego rodzaju listy płatniczej np. płaca zasadnicza do listy podstawowej, premia do listy dodatkowe.

  Składniki mogą posiadać konkretną wartość bądź mieć przypisaną formułę określającą sposób ich wyliczania.

  Schematy obliczeń płacowych - a więc algorytm naliczania wynagrodzeń w oparciu o zadeklarowane w systemie składniki wynagrodzeń. W systemie RAKSSQL dostępne są gotowe schematy do obliczeń wynagrodzenia dla umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej i dla bilansu otwarcia. W przypadku, gdy zawarty w systemie algorytm wyliczeń nie spełnia oczekiwań użytkownika, możliwa jest modyfikacja schematów istniejących lub utworzenie własnego schematu.

  Rozliczenia z ZUS - system RAKSSQL współpracuje z programem Płatnik w zakresie sporządzania i przesyłania miesięcznych raportów rozliczeniowych oraz importu danych zgłoszeniowych ZUA, ZZA.

  Zestawienia - program korzysta z dostępnego w systemie RAKSSQL generatora raportów, który umożliwia tworzenie nowych i dostosowanie istniejących zestawień i deklaracji i późniejsze ich wydrukowanie.

  System załączników - w systemie RAKSSQL istnieje możliwość dołączania dokumentów w formie elektronicznej. Funkcja umożliwia stworzenie bazy wiedzy dostępnej dla użytkowników systemu i przypisanych do konkretnych kontrahentów i dokumentów.

  Rozwiązanie to eliminuje problem niedoskonałego przepływu dokumentów i informacji w przedsiębiorstwie. Teraz możliwe jest np. posiadanie w kartotece kontrahentów kompletnej informacji dotyczącej współpracy, wszystkich podpisanych umów, zdjęć projektów czy jakichkolwiek innych dokumentów. Jednocześnie każdy artykuł dostępny w kartotece towarów może posiadać łatwo dostępne z okna przeglądu takie dokumenty jak atesty, gwarancję czy też "skan" faktury zakupu czy specyfikację techniczną.

  Zarządzanie dokumentami to narzędzie, które ma nieograniczoną liczbę zastosowań zależnych jedynie od potrzeb i specyfiki prowadzonej działalności.

 • Analizy Finansowe

  RAKSSQL Analizy Finansowe

  Osiąganie wysokiej rentowności firmy jest praktycznie niemożliwe bez wykorzystywania nowoczesnego systemu informacji finansowej i bez stosowania skutecznych systemów planowania.

  RAKSSQL Analizy Finansowe to zaawansowane narzędzie wspomagające pracę działów kontrolingu, księgowości i finansów we wszystkich podmiotach gospodarczych, niezależnie od branży, formy własności bądź formy prawnej. Program powstał we współpracy z najlepszymi w Polsce specjalistami od finansów i rachunkowości, audytorami i biegłymi rewidentami. Pozwala na łatwe i szybkie tworzenie różnego typu analiz, zestawień i raportów w oparciu o gotowe wzorce. System daje możliwość tworzenia budżetów, planowania długookresowego i bieżącej kontroli realizacji budżetów. Jednocześnie moduł jest narzędziem, które daje użytkownikowi możliwość sporządzania indywidualnych specjalizowanych analiz finansowych opartych o dane zarejestrowane w części księgowej systemu RAKSSQL.

  Podstawowe korzyści biznesowe:

  • zaawansowane planowanie i budżetowanie w celu optymalizacji zarządzania finansowego,
  • zapewnienie optymalnej kondycji finansowej poprzez zarządzanie aktywami firmy oraz źródłami finansowania działalności,
  • rozwijanie i wykorzystywanie najnowszych technik inżynierii finansowej w celu osiągnięcia operacyjnych i strategicznych celów przedsiębiorstwa,
  • analizowanie bieżących informacji dotyczących wyników przedsiębiorstwa w celu podjęcia niezbędnych korekt,
  • budowanie strategii organizacji, zadań ogólnych i szczegółowych odnoszących się do kontaktów z klientami oraz dostawcami,
  • identyfikowanie i monitorowanie nowych możliwości, trendów oraz zagrożeń,
  • definiowanie jasnych możliwości wzrostu wartości firmy.
  • analiza specjalizowanych danych na indywidualne potrzeby firmy.

  Zakres funkcjonalny modułu RAKSSQL Analizy Finansowe obejmuje:

  • narzędzia do planowania, budżetowania i kontrolingu finansowego,
  • rachunek przepływów w/g wzoru ustawy o rachunkowości,
  • zestawienie zmian w kapitale własnym w/g ustawy o rachunkowości,
  • analizy dynamiki i struktury:
   • bilansu,
   • rachunku zysków i strat,
   • rachunku przepływów pieniężnych,
   • zestawienia zmian w kapitałach,
  • analizy wskaźnikowe:
   • rentowności
   • struktury finansowania,
   • efektywności wykorzystania majątku,
   • płynności finansowej,
   • kapitału ludzkiego

  Moduł RAKSSQL Analizy Finansowe wyposażony jest również w zaawansowany Generator Raportów i Analiz, który oferuje szeroką gamę gotowych zestawień, a także możliwość projektowania od podstaw własnych raportów. Przyjęty sposób organizacji i dostępu do danych sprawia, że ten sam zestaw informacji może posłużyć do sporządzenia wielu zestawień, różniących się nie tylko pod względem zawartości merytorycznej, lecz także formą wizualnej prezentacji. Dzięki temu możliwe jest optymalne dopasowanie metody prezentacji danych do aktualnych potrzeb użytkownika. Cechą wyróżniającą system raportowania jest uniwersalny mechanizm dostarczania danych potrzebnych do sporządzenia analiz i zestawień. Sprawia on, że źródłem danych nie muszą być wyłącznie informacje zarejestrowane w systemie RAKSSQL. Użytkownik może uzyskać dostęp do danych pochodzących spoza systemu (np. danych zapisanych w plikach dyskowych bądź systemach baz danych), a także tworzyć i edytować własne zbiory danych.

  Przygotowany na potrzeby określonego raportu zestaw danych jest całkowicie niezależny od sposobu ich późniejszej prezentacji. Raz zdefiniowany zestaw danych może zostać wykorzystany zamiennie m.in. do:

  • przeprowadzenia obliczeń za pomocą arkusza kalkulacyjnego,
  • prezentacji danych w Microsoft Excel realizowanych przez bezpośrednie połączenie,
  • sporządzania raportu w formie wydruku (w trybie graficznym i tekstowym),
  • dynamicznego utworzenia dokumentu tekstowego, którego treść jest automatycznie wypełniana w oparciu o dostarczone dane (korespondencja seryjna),
  • przeglądu i analizy danych (filtracja, grupowanie, tworzenie podsumowań) w gridzie,
  • eksportu danych do plików w typowych formatach (np. .txt, .xls, .xml, .html).