pobierz demo
pobierz demo
pobierz demo
WAPRO ERP

WAPRO ERP

WAPRO ERP to rozwiązania dedykowane dla klientów z segmentu mikro, małych i średnich firm prowadzących działalność handlową lub usługową.

Oferta WAPRO ERP dostępna jest w postaci 5 linii produktów:

START - zestaw prostych aplikacji przeznaczony dla początkującej, małej firmy usługowo-handlowej; każda z aplikacji umożliwia pracę wyłącznie na pojedynczym stanowisku; w jego skład wchodzą:

BIZNES - linia produktów przeznaczona dla rozwijających się firm, zatrudniających kilku i więcej pracowników. Zawiera moduły funkcjonalne dedykowane różnym działom firmy, znakomicie wspierając i koordynując codzienną działalność całej organizacji. Dostępne moduły:

PRESTIŻ - to zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem, przeznaczony dla najbardziej wymagających klientów. Znakomicie automatyzuje codzienną pracę nawet złożonej organizacji. Wspiera również menedżerów w podejmowaniu decyzji, udostępniając nowoczesne metody wielowymiarowej analizy danych. W jego skład wchodzą następujące moduły:

BIURO - to linia produktów dedykowana dla Biur Rachunkowych. Dostępne moduły:

BUDŻET - to linia zawierająca program finansowo–księgowy WAPRO Fakir w wariancie PRESTIŻ rozbudowany o mechanizmy wspomagające zarządzanie finansami w jednostkach i zakładach budżetowych. Podstawą dla zastosowanych w programie rozwiązań są przepisy zawarte w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych do niej.

Ponadto dostępne są dedykowane rozwiązania:

 • WAPRO Mobile - Sprzedaż mobilna - rozwiązanie ułatwiające sprzedaż, zapewniające szybki, zdalny dostęp do informacji niezależnie od miejsca pobytu użytkownika, przeznaczone na urządzenia klasy PDA, urządzenia z systemem Windows lub Android --> czytaj więcej ...
 • WAPRO Aukcje - wydajny i nowoczesny system do obsługi aukcji Allegro i zarządzania procesami posprzedażowymi z poziomu WF-Mag --> czytaj więcej ...
 • WAPRO abStore - sklep internetowy i platforma B2B - nowoczesna platforma usługowa dla handlu internetowego (e-commerce), umożliwiająca szybkie uruchamianie i łatwe prowadzenie sklepów internetowych oraz sprzedaży hurtowej --> czytaj więcej ...
 • WAPRO iBusiness - Mobilna platforma analityczna - aplikacja mobilna dedykowana na personalne urządzenia z systemem iOS (iPad, iPhone) lub z systemem Android pozwalająca na ciągły dostęp do danych w trybie do odczytu; pozwala na analizowanie danych w wielu przekrojach z poziomem szczegółowości nawet do poziomu pozycji dokumentu --> czytaj więcej ...
WAPRO ERP W tej kategorii nie ma produktów.

Podkategorie

 • WAPRO Mag

  WAPRO Mag - Sprzedaż i magazyn

  WAPRO WF-Mag przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, o różnym profilu działalności. Pozwala na wspomaganie sprzedaży poprzez rozbudowany system wariantów sprzedaży, cenników, upustów, kontrolę zobowiązań i należności. Oprócz tego ułatwia analizę przepływu towarowego, poprzez możliwość tworzenia różnorodnych zestawień przychodów i rozchodów towarów w dowolnym okresie.

  WAPRO Mag dostępny jest w 4 liniach produktowych:

  • START
  • BIZNES
  • PRESTIŻ
  • PRESTIŻ PLUS

  Wbudowany moduł zamówień pozwala na sprawne zarządzanie zapasami magazynowymi, a moduł rozrachunków i dokumentów finansowych, zapewnia rozliczanie i kontrole stanu płatności w oparciu o raporty kasowe i bankowe. Program w linii PRESTIŻ przystosowany jest do obsługi transakcji wewnatrzwspólnotowych oraz transakcji walutowych (sprzedaż/zakup, cenniki walutowe). Dodatkowo w tej linii system zawiera moduł produkcji pozwalający na sprawna kompletacje produktów z użyciem zamienników oraz moduł CRM - prosty w obsłudze mechanizm umożliwiający rejestracje zadań oraz zarządzanie relacjami z klientem.

  Zakres funkcjonalny programu dostępny w wersji START:

  • Kartoteki - kontrahenci:
   • dane teleadresowe kontrahenta (strona www z możliwością uruchomienia przeglądarki),
   • tworzenie nieograniczonej ilości typów (np. dostawcy, odbiorcy, itp.) oraz grup kontrahentów (np. podział według państw, województw),
   • dane handlowe (domyślna cena, narzut/upust, sposób zapłaty, kredyt kupiecki),
   • kod kreskowy (elektroniczna identyfikacja),
   • możliwość przypisania kilku numerów kont bankowych do jednego kontrahenta,
   • lista firm powiązanych (płatników, odbiorców),
   • tekst powiadomienia (pojawiający się przy wyborze kontrahenta),
  • Kartoteki - artykuły i usługi:
   • cztery typy asortymentów: towary, produkty, opakowania i usługi,
   • podział na dowolnie definiowane kategorie asortymentowe,
   • dwa indeksy i kody kreskowe dla każdego artykułu,
   • oddzielne stawki VAT dla zakupu i sprzedaży,
   • różne jednostki miary dla zakupu, magazynowania i sprzedaży,
   • nieograniczona ilość cen sprzedaży,
   • indywidualne cenniki dla kontrahentów,
  • Pozostałe kartoteki:
   • kategorie asortymentowe - możliwość zdefiniowania nieograniczonej ilości pozycji kategorii asortymentowych oraz podziału kategorii asortymentowych na dowolnie zdefiniowane grupy,
   • kartoteka jednostek miar stwarza możliwość przyjmowania i wydawania towaru w różnych jednostkach miary, z automatycznym przeliczaniem ilości oraz wartości według jednostki magazynowania,
   • inne kartoteki pomocnicze (Dokumenty magazynowe, Dokumenty handlowe, Dokumenty zapłat, Stawki VAT, Ceny, Klasyfikacja kontrahentów, Grupy kontrahentów),
   • dodatkowo w wersji PRESTIŻ - kartoteka kursów walut z możliwością definiowania bieżących kursów
  • Dokumenty występujące w systemie:
   • magazynowe - bilans otwarcia, remanent, PZ, WZ, MM, ZU, SU, zamówienia odbiorców i własne,
   • handlowe - faktura VAT, rachunek zwykły, paragon, faktura korygująca VAT, faktura pro forma,
   • rozrachunkowe - KP, KW, przelew, rejestracja przelewu zewnętrznego, wpłata gotówki na rachunek, kompensata, wezwanie do zapłaty, nota odsetkowa,
  • Magazyny:
   • obsługa jednego magazynu,
   • rozchodowanie towaru metodą FIFO lub LIFO, wybór z konkretnej dostawy,
   • ewidencja magazynowa prowadzona w cenach rzeczywistych netto i brutto,
   • dodatkowo w wersji BIZNES - obsługa dowolnej liczby magazynów,
  • Inwentaryzacja:
   • możliwość wprowadzenia jednego Bilansu Otwarcia (bilans można zrobić w dowolnym momencie) i wielu kolejnych remanentów, korygujących stan magazynu,
   • wydruki remanentowe w dowolnym momencie na podstawie archiwalnego zapisu wszystkich remanentów,
  • Obrót magazynowy, zakup i sprzedaż:
   • proste i szybkie wprowadzanie oraz swobodna modyfikacja lub usuwanie dokumentów magazynowych i handlowych,
   • możliwość wystawiania wielokrotnych korekt dokumentów magazynowych i handlowych w oparciu o oryginalny dokument handlowy,
   • pełna automatyzacja i kontrola poprawności całego procesu zakupu i sprzedaży z wykorzystaniem informacji zawartych w kartotekach systemu (cenniki, sposoby i terminy płatności, limity kupieckie, system ostrzeżeń),
   • możliwość dodania nowego kontrahenta, płatnika, artykułu lub usługi w trakcie wystawiania dokumentu,
   • możliwość wystawienia faktury na podstawie kilku dokumentów WZ,
   • sprzedaż asortymentu na jednym dokumencie handlowym, wybór towaru z dowolnej dostawy,
   • łatwe wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie dokumentów według różnorodnych kryteriów,
   • bogactwo różnorodnych wariantów wydruków dokumentów,
   • dodatkowo w wersji BIZNES - automatyczne tworzenie dokumentów PZ i WZ na podstawie jednego lub wielu zamówień odbiorców lub własnych,
   • dodatkowo w wersji PRESTIŻ:
    • możliwość wystawiania faktur walutowych,
    • automatyczne tworzenie dokumentów PZ i faktur zakupu na podstawie wprowadzonego dokumentu SAD,
  • Rozrachunki:
   • należności i zobowiązania generowane automatycznie przez program na podstawie dokumentów handlowych,
   • możliwość dopisania ręcznego należności i zobowiązań,
   • w pełni automatyczne rozliczanie rozrachunków poprzez kasę (wydruk KP, KW), bank (wydruk przelewu - także na oryginalnych blankietach w nowym formacie),
   • rozliczanie dokumentów poprzez kojarzenie z innymi (kompensata),
   • swoboda kojarzenia i anulowania rozrachunków,
   • rozliczenia częściowe i grupowe wielu dokumentów,
   • drukowanie wezwań do zapłaty,
   • obsługa rozrachunków wielowalutowych,
   • rejestracja noty odsetkowej z możliwością regulacji wielkości odsetek karnych,
   • możliwość dowolnej analizy stanu należności i zobowiązań według zadanych kryteriów np. daty płatności, kontrahenta, formy płatności,
  • Finanse:
   • ręczne lub automatyczne wystawianie kwitów KP i KW oraz Poleceń Przelewu,
   • rejestracja wpłat i wypłat bankowych w oparciu o wyciągi bankowe,
   • wydruk raportów kasowych,
   • możliwość rozliczenia należności lub zobowiązania w czasie wypisywania dokumentu kasowego lub bankowego,
  • Zestawienia:
   • stan magazynu, oferty, cenniki,
   • różnorodne zestawienia dokumentów magazynowych i handlowych, rejestry VAT,
   • zestawienia obrotów magazynowych,
   • analizy zakupów, sprzedaży i zysków wg różnych kryteriów,
   • analizy stanu rozrachunków,
   • rejestry dokumentów i wykaz najlepszych odbiorców,
   • dodatkowo w wersji BIZNES - sumaryczne stany zamówień i rezerwacji,

  Dodatkowe funkcje dostępne w wersjach:

  • BIZNES
   • Zamówienia - automatyczna rezerwacja towaru wg priorytetów zamówień od odbiorców,
   • Obsługa zleceń serwisowych - kartoteka urządzeń serwisowych, dodawanie zleceń serwisowych, kosztorysowanie, generowanie faktur,
  • PRESTIŻ
   • Moduł CRM - uproszczony moduł zarządzania zadaniami oraz kontaktami z klientem,
   • Produkcja - zdefiniowanie produktów, na które składają się dowolne ilości składników oraz obsługa tzw. zleceń montażu/demontażu, określających jakie produkty montujemy/demontujemy; montaż produktu powoduje, że na stanie magazynu przybywa danego produktu, a ubywa części, przy czym program tworzy jednocześnie odpowiednie dokumenty magazynowe,
  • PRESTIŻ PLUS
   • Tabele dodatkowe - pozwalają użytkownikowi gromadzić praktycznie dowolne informacje dodatkowe związane z dowolnymi obiektami systemu jak: kontrahentami, asortymentem itd. Informacje takie mogą być przetwarzane przez system, filtrowane, czy też wykorzystane w zestawieniach Crystal Reports,
   • Gniazda rozszerzeń - można je określić jako miejsca w programie, które umożliwiają automatyczne wywoływanie modułów rozszerzających standardową funkcjonalność programu; mechanizm ten umożliwia automatyczne wywoływanie własnych procedur SQL, modułów wykonywalnych, generowanie komunikatów, warunkowe wywoływanie funkcji itp.,
 • WAPRO Aukcje

  WAPRO Aukcje - aukcje internetowe

  To wydajny i nowoczesny system do obsługi aukcji Allegro i zarządzania procesami posprzedażowymi z poziomu WAPRO Mag.

  Program zapewnia:

  • pełną integrację z WAPRO Mag - dane do aukcji pobierane są z WAPRO Mag; z transakcji tworzeni są kontrahenci i zamówienia,
  • dwukierunkową synchronizację z Allegro - system pozwala na wystawianie aukcji jak również synchronizowanie ich wraz z transakcjami,
  • obsługę dowolnej liczby kont - system obsługuje wiele kont Allegro co pozwala łatwiej zarządzać sprzedażą w firmie,
  • pełną automatyzację procesu sprzedaży,
  • łatwiejsze zarządzanie procesem posprzedażnym.

  Kluczowe funkcje:

  Zarządzanie sprzedażą – wspieranie i automatyzacja procesów związanych z wystawianiem aukcji z wykorzystaniem danych z WAPRO Mag. Łatwiejsze przeglądanie aukcji i zarządzanie nimi.

  Zarządzanie transakcjami – synchronizacja transakcji z wypełnionymi formularzami pozakupowymi pozwala szybko realizować proces posprzedażowy poprzez tworzenie zamówień w WAPRO Mag co pozwala obsłużyć proces sprzedaży.

  Komentarze – synchronizacja komentarzy oczekujących pozwala grupowo wystawiać komentarze zwrotne dla klientów realizujących zakupy w Twoich aukcjach. 

  Licencjonowanie na ilość produktów – wygodny model licencjonowania na ilość produktów (liczba aktywnych produktów w WAPRO Aukcje lub ilość unikalnych produktów w aukcjach trwających) pozwala efektywnie wystawiać aukcje na wielu kontach jednocześnie i zmieniać je sezonowo.

  Obsługa motywów - użytkownik może tworzyć wygodne motywy HTML, które może personalizować podczas wystawiania danymi z WAPRO Mag.

  Komunikacja z klientem - dzięki możliwości wysyłania wiadomości można obsługiwać komunikację z klientem w jednym programie

  Szablony treści - dzięki szablonom można szybko realizować komunikację z klientami bez zbędnego ciągłego wpisywania tej samej treści

  Pobieranie aukcji aktualnie wystawionych - rozpoczęcie pracy z programem jest bardzo łatwe ponieważ pobiera on aktualnie wystawione aukcje w Allegro

  Produkt licencjonowany w modelu rocznym, wymaga do działania WAPRO Mag (do odnowienia licencji wymagana najnowsza wersja WAPRO Mag).

 • WAPRO B2C

  WAPRO B2C - sklep internetowy

  WAPRO B2C to platforma handlu internetowego, umożliwiająca tworzenie sklepów internetowych. To rozwiązanie dla użytkowników systemu WAPRO Mag, chcących rozszerzyć swoją dotychczasową działalność handlową, przygotowane tak aby ułatwić proces zakładania sklepu oraz w pełni wykorzystać integrację rozwiązań.

  Kluczowe funkcje:

  Pełna integracja z WAPRO Mag - dwukierunkowa wymiana danych pozwala na zarządzanie sklepem w całości z poziomu programu magazynowo-sprzedażowego.

  Moduł zarządzania wyglądem - WAPRO B2C posiada unikalny, bardzo zaawansowany a zarazem przyjazny i prosty w obsłudze moduł zarządzania wyglądem sklepu - w swoim sklepie internetowym to Ty jesteś projektantem planującym jego estetykę i układ od ogółu do szczegółu.

  Inteligentne wyszukiwanie - wysokiej klasy wyszukiwarka oferuje funkcje wyszukiwania pełnotekstowego i wielofrazowego, obsługę pomyłek i wyszukiwanie po wielu polach związanych z produktem. Dzięki temu zapewnia najszybsze i najbardziej efektywne wyszukiwanie produktów.

  Bezpieczeństwo transakcji - WAPRO B2C to bezpłatny certyfikat SSL lub możliwość instalacji dostarczanego przez Ciebie certyfikatu na platformie WAPRO B2C. Twoim Klientom zapewniamy też bezpieczne formy płatności online a dzięki integracji z serwisami płatności powierzamy wszystkie transakcje w ręce ekspertów.

  Transakcje międzynarodowe - system umożliwia wielojęzyczną obsługę sklepu, zarówno w obszarze interfejsu użytkownika, jak i na płaszczyźnie samych danych, może obsługiwać dowolną ilość walut obcych z ręcznym bądź automatycznym zarządzaniem kursami.

  WAPRO B2C jako usługa - sklep jest utrzymywany w infrastrukturze własnej (Data Center) Asseco Business Solutions i rozliczany miesięcznie w modelu abonamentowym.

 • WAPRO B2B

  WAPRO B2B - platforma biznesowa

  WAPRO B2B to nowoczesna platforma współpracy biznesowej, umożliwiająca szybkie uruchomienie i łatwe prowadzenie zarówno handlu hurtowego jak i sklepu internetowego.

  Kluczowe funkcje:

  Pełna integracja z WAPRO Mag - Pełna integracja daje gwarancję zgodności obu rozwiązań. Wykorzystanie możliwości WAPRO Mag pozwala na sprawnie i efektywnie zarządzania sprzedażą z wykorzystaniem WAPRO B2B.

  Wielomagazynowość - centralne zarządzanie ofertą z wielu magazynów pozwala na lepszą kontrola nad stanami i rezerwacjami towarów a w konsekwencji na sprawniejszą współpracę z partnerami biznesowymi.

  Oferty i cenniki indywidualne - możliwość przygotowania dla wybranych kontrahentów i grup dedykowanych ofert i indywidualnych cenników, nałożenie ograniczeń ilościowo oraz personalizacja promocji.

  Obsługa wielu jednostek - dzięki obsłudze wielu jednostek w procesie zamówień Twoi dostawcy będą mogli łatwiej składać zamówienia a Ty unikniesz pomyłek w ich realizacji.

  Faktury i rozrachunki - możliwość przeglądania historii zakupów, pobierania faktur w formacie PDF oraz prezentacja informacji o rozrachunkach zapewnia lepszą współpracę z kontrahentami.

  Moduł zarządzania wyglądem - WAPRO B2B posiada unikalny, bardzo zaawansowany a zarazem przyjazny i prosty w obsłudze moduł zarządzania wyglądem sklepu - w swoim sklepie internetowym to Ty jesteś projektantem planującym jego estetykę i układ od ogółu do szczegółu.

  Inteligentne wyszukiwanie - Wysokiej klasy wyszukiwarka oferuje funkcje wyszukiwania pełnotekstowego i wielofrazowego, obsługę pomyłek i wyszukiwanie po wielu polach związanych z produktem. Dzięki temu zapewnia najszybsze i najbardziej efektywne wyszukiwanie produktów.

  Bezpieczeństwo transakcji - WAPRO B2B to bezpłatny certyfikat SSL lub możliwość instalacji dostarczanego przez Ciebie certyfikatu na platformie WAPRO B2B. Twoim Klientom zapewniamy też bezpieczne formy płatności online a dzięki integracji z serwisami płatności powierzamy wszystkie transakcje w ręce ekspertów.

  Transakcje międzynarodowe - System umożliwia wielojęzyczną obsługę sklepu, zarówno w obszarze interfejsu użytkownika, jak i na płaszczyźnie samych danych, może obsługiwać dowolną ilość walut obcych z ręcznym bądź automatycznym zarządzaniem kursami.

  WAPRO B2B jako usługa - sklep jest utrzymywany w infrastrukturze własnej (Data Center) Asseco Business Solutions i rozliczany miesięcznie w modelu abonamentowym.

 • WAPRO Mobile

  WAPRO Mobile

  WAPRO Mobile to system przeznaczony dla przedsiębiorstw posiadających przedstawicieli handlowych w terenie. Aplikacja zapewnia zdalny i szybki dostęp do informacji niezależnie od miejsca, w którym znajduje się użytkownik. Stanowi też doskonałe narzędzie dla osób zarządzających, umożliwiając lepszy nadzór nad pracownikami.

  Dzięki WAPRO Mobile przebywający poza siedzibą firmy handlowiec może m.in. zrealizować zamówienie, wystawić dokument magazynowy, zrealizować fakturę sprzedaży lub dokonać windykacji należności od klienta.

  Aplikacja mobilna występuje w trzech wariantach:

  • dla urządzeń typu smartfon lub tablet z systemem Android od wersji 2.3.5,
  • dla urządzeń PDA z systemem Windows Mobile 2003, 5.0, 6.x
  • dla komputerów z systemem Windows 7/Windows 8/Windows 10.

  WAPRO Mobile został wykonany w oparciu o nowoczesną technologię firmy Microsoft - .NET, C++ zapewniającą dużą stabilność i bezpieczeństwo.

  Zakres funkcjonalny programu:

  • pełna oferta towarów i usług - szczegółowe informacje o asortymencie,
  • współpraca z wieloma magazynami,
  • aktualne cenniki - praktycznie dowolna ilość cen, łącznie z cenami dedykowanymi dla konkretnych grup kontrahentów na wybrane kategorie asortymentowe,
  • bieżące stany magazynowe,
  • pełne dane o kontrahentach wraz z kontaktami,
  • kontrola zaległości kontrahentów wraz ze szczegółami zaległych, nierozliczonych dokumentów,
  • wystawianie zamówień (pre-selling),
  • sprzedaż (van-selling) - faktury, paragony,
  • pełna kontrola pracy handlowca, trasówki, kilometrówki, przegląd wizyt,
  • wydruki na drukarki graficzne, termiczne i igłowe,
  • kopiowanie dokumentów,
  • szybka i wygodna praca dzięki bardzo efektywnemu mechanizmowi sortowania i wyszukiwania,
  • dokumenty magazynowe,
  • dokumenty finansowe - prowadzenie kasy,
  • windykacja należności,
  • drukowanie dokumentów zamówień, faktur, dokumentów kasowych i magazynowych na drukarkach mobilnych.

  WAPRO Mobile - zalety i korzyści:

  Istotną zaletą programu jest bardzo atrakcyjny i intuicyjny interfejs. Znane z programu WF-Mag mechanizmy wyszukiwania danych (szukanie intuicyjne) bardzo ułatwiają pracę. Zastosowanie serwera bazy danych SQL Server powoduje, że aplikacja może swobodnie zarządzać nawet dużą ilością danych. Praca z kartoteką liczącą ponad 30.000 pozycji asortymentowych nie powodowała żadnych problemów wydajnościowych.

  • natychmiastowy dostęp do wszystkich informacji bez potrzeby komunikowania się z firmą,
  • znaczące skrócenie czasu obsługi zamówienia - zamówienie po zarejestrowaniu od razu może zostać przesłane do firmy,
  • wyeliminowanie papierowego bałaganu i możliwości pomyłek - wszystko odbywa się w sposób elektroniczny,
  • redukcja kosztów - nikt nie musi odbierać telefonów i faksów oraz powtórnie rejestrować dokumentów do systemu w firmie - dokument po wprowadzeniu przez handlowca lub sprzedawcę w terenie automatycznie trafia do systemu w centrali,
  • efektywniejsze wykorzystanie handlowców w terenie - informacje o zaległościach czy obrotach pozwalają na jednoczesną sprzedaż, windykację należności, negocjacje, itd.,
  • możliwość obsługi większej ilości kontrahentów - warsztat pracy jest w kieszeni i nie zależymy od innych pracowników w centrali,
  • większa kontrola nad pracownikami mobilnymi dzięki zastosowaniu Konsoli zarządzającej.

  WAPRO Mobile - wymagania techniczne:

  • Wymagania sprzętowe dla PC:
   • komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
   • 4 GB RAM,
   • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
   • napęd DVD,
   • karta graficzna XGA/XVGA (1024x768),
   • zalecany system: Windows 2012 Server,
   • MS SQL Server 2008 R2 lub nowszy,
   • karta sieciowa i port USB,
  • Urządzenie mobilne typu smartfon z systemem Android:
   • Smartfon lub tablet GSM/UMTS z systemem Android,
   • Procesor: min. 800Mhz (optymalnie min. 1GHz najlepiej wielordzeniowy),
   • Pamięć RAM: 512MB (optymalnie min. 1GB),
   • Pamięć wbudowana: 200MB dostępne dla aplikacji (optymalnie 500MB lub więcej),
   • Parametr systemu: minimalna pamięć dla aplikacji: 128MB,
   • Wyposażenie: BT 2.0 lub nowszy, A-GPS, aparat tylny 3.0 MP,
   • Ekran 3,5 cala 320x480 (optymalnie 4,0 cala 480x800),
   • System Android 2.2.x (optymalnie Android 4.0 lub nowszy),
  • Urządzenie mobilne typu Netbook / PC (wymagania minimalne):
   • komputer z procesorem 1 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
   • minimum 1 GB RAM,
   • minimum 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
   • system operacyjny Windows 7/Windows 8/Windows 10,
   • karta sieciowa lub modem,
  • Urządzenie mobilne typu PDA (wymagania minimalne):
   • Procesor typu ARM (Intel XScale, Samsung, TI) 400 MHz
   • Pamięć 128 MB
   • Bluetooth do komunikacji z innymi urządzeniami (telefon, drukarka),
   • System operacyjny Windows Mobile 2003, 5.0, 6.x
   • Ekran dotykowy 320x240 pikseli
  • Telefon komórkowy:
   • GPRS
   • Bluetooth bądź inna możliwość połączenia telefonu z Pocket PC

  Ponadto program wymaga zainstalowanego programu WAPRO Mag BIZNES lub PRESTIŻ w wersji 7.80 lub wyższej.

 • WAPRO Fakturka

  WAPRO Fakturka

  Program WAPRO Fakturka został zaprojektowany dla małych firm wystawiających maksymalnie kilkaset faktur (paragonów) miesięcznie. Nie zarządza on stanem magazynu, dlatego przeznaczony jest dla firm, które nie prowadzą gospodarki magazynowej. Może być też wykorzystany do obsługi punktów sprzedaży, w których stan magazynu nie odgrywa istotnego znaczenia.

  Bardzo przydatny będzie zarówno w sklepach, zakładach usługowych, jak i w jednoosobowych firmach wystawiających po kilka faktur miesięcznie.

  Ilość funkcji programu ograniczona została świadomie do niezbędnego minimum, tak aby program był maksymalnie prosty w obsłudze i przejrzysty, a przyswojenie jego funkcji przez użytkownika szybkie i naturalne. 

  Podstawowe funkcje programu:

  • wystawianie i ewidencja dokumentów sprzedaży - Faktur VAT, Rachunków, Paragonów, Faktur Korygujących; dostępne są różne wzorce wydruku pozwalające dopasować wygląd dokumentu do upodobań użytkownika,
  • obsługa większości dostępnych na rynku drukarek fiskalnych,
  • seryjne drukowanie dokumentów handlowych,
  • kontrola zobowiązań i uproszczone mechanizmy rozliczeń z klientami,
  • drukowanie i ewidencja przelewów - dostępnych jest kilka wzorców wydruku,
  • WAPRO Fakturka posiada szereg kartotek, pozwalających na tworzenie list ułatwiających prowadzenie Twojej firmy:wiele zestawień ułatwiających prowadzenie księgowości oraz analizę sprzedaży,
   • kartoteka towarów i usług - pozwala na stworzenie listy towarów handlowych lub usług, które oferuje firma, wraz z informacjami dodatkowymi oraz cennikiem; program nie prowadzi stanu magazynowego w przypadku towarów,
   • kartoteka klientów - gromadzi podstawowe dane o naszych odbiorcach,
   • rejestr dokumentów handlowych (faktur, rachunków, paragonów, korekt) - zawiera listę wystawionych dokumentów handlowych wraz z informacjami o stanie ich rozliczenia,
   • rejestr przelewów - zawiera listę wystawionych przelewów bankowych,
  • wiele zestawień ułatwiających prowadzenie księgowości oraz analizę sprzedaży,
  • współpraca z programem WAPRO Kaper.
 • WAPRO Fakir

  WAPRO Fakir - Finanse i księgowość 

  WAPRO Fakir jest programem przeznaczonym do prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych lub usługowych. Może być również z powodzeniem stosowany w jednostkach budżetowych. Charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania. Skutecznie wspomaga prowadzenie ewidencji dokumentów oraz ułatwia analizę wyników finansowych firmy.

  WAPRO Fakir to program przeznaczony do prowadzenia księgowości - umożliwiający m.in. dekretację i księgowanie dokumentów, ewidencję VAT oraz rozrachunków, a także tworzenie zestawień, analiz i wydruków. W każdym momencie program umożliwia wygodny i szybki dostęp do wszelkich zgromadzonych informacji, przy czym zakres i układ wyświetlanych danych może być precyzyjnie określony przez użytkownika, a w razie potrzeby także zapisany w postaci definiowalnych filtrów i ustawień własnych. Użytkownik może ponadto określić i zapamiętać szereg parametrów związanych z pracą samej aplikacji. WAPRO Fakir jest pod tym względem bardzo elastyczny - użytkownik ma wpływ na szereg opcji związanych zarówno ze stroną merytoryczną działania programu (algorytmy) jak i jego wyglądem. Pozwala to na dostosowanie programu do specyfiki działania firmy jak i osobistych preferencji. Dostęp do wspomnianych wyżej opcji, jak również do danych gromadzonych w systemie jest precyzyjnie kontrolowany przy pomocy wielowymiarowego systemu uprawnień.

  WAPRO Fakir dostępny jest w 4 liniach produktowych:

   • BIZNES
   • PRESTIŻ
   • BIURO
   • BUDŻET

  Zakres funkcjonalny programu dostępny w linii BIZNES:

  • Ewidencja dokumentów:
   • rejestrowanie wszystkich typów dokumentów, w tym dokumentów walutowych i złożonych,
   • automatyzacja procesu rejestracji dokumentów poprzez zastosowanie formuł automatycznego dekretowania,
   • możliwość rejestrowania i automatycznego rozliczania rozrachunków już na etapie rejestrowania dokumentów
   • przeglądanie i analiza dokumentów w dowolnych układach
   • możliwość tworzenia własnych klasyfikacji dokumentów lub zapisów
  • Rozrachunki:
   • automatyczne, półautomatyczne i ręczne rozliczanie lub kompensacja należności i zobowiązań,
   • rozliczanie rozrachunków walutowych wraz z automatycznym tworzeniem dokumentów różnic kursowych,
   • automatyczne tworzenie dokumentów przelewu, wezwań do zapłaty, czy not odsetkowych oraz naliczanie odsetek,
   • komplet zestawień umożliwiających pełną analizę stanu należności i zobowiązań, także w ujęciu historycznym i prognostycznym,
  • Księga główna:
   • szybkie i wygodne przeglądanie zapisów, obrotów i sald na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
   • generowanie kompletu wydruków urzędowych i statystycznych, w tym bilansu, rachunku wyników, dzienników księgowań i innych,
   • automatyczne zamykanie okresów i lat obrachunkowych wraz ze stosownymi przeksięgowaniami, przeszacowaniami i generowaniem bilansu otwarcia,
  • Ewidencja VAT:
   • powiązanie procesu dekretacji dokumentów z ewidencją VAT umożliwiające jednokrotne wprowadzanie informacji oraz kontrolę zgodności kont księgi głównej z rejestrami VAT,
   • możliwość tworzenia dowolnych zestawień w oparciu o rejestry VAT oraz automatyczne generowanie i drukowanie deklaracji VAT-7,
   • możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych klasyfikacji zapisów w rejestrze VAT,
   • pełna obsługa dokumentów importowych i eksportowych oraz dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych,
  • e-deklaracje
   • automatyczne tworzenie i obliczanie dekaracji VAT i podatkowych (VAT-7, VAT-7K,VAT-7D, VAT-UE, VAT-UEK, CIT-8 z załącznikami),
  • e-Archiwum (Moduł Zarządzania Dokumentami)
   • przechowywanie w bazie danych programu e-Dokumentów w kontekstach: firmy, kontrahentów, pracowników oraz księgowanych dokumentów,
   • podgląd zarchiwizowanych e-Dokumentów w trakcie pracy księgowego, bezpośrednio z interfejsu programu,
  • e-Korespondencja
   • e-Poczta – wewnętrzny klient pocztowy Asseco WAPRO umożliwiający prowadzenie korespondencji z kontrahentami firmy bezpośrednio z programu.
   • Powiadomienia SMS – moduł umożliwia wysyłanie spersonalizowanych, seryjnych wiadomości SMS z programu do kontrahentów firmy w oparciu o dynamicznie tworzone szablony. Wiadomości mogą być wysyłane z kartoteki kontrahentów oraz rozrachunków

  Dodatkowo w wariancie PRESTIŻ:

  • Elementy Controllingu:
   • definiowanie, obsługa i rozliczanie centrów kosztowych (MPK) wraz z ich zaawansowaną analizą
   • planowanie rocznych i częściowych budżetów oraz kontrola ich realizacji
   • analiza wskaźnikowa - obsługa podstawowych wskaźników odpowiedzialnych za kondycję firmy (wskaźniki rentowności, płynności, aktywności, wydajności i wiele innych) wraz z możliwością śledzenia ich zmian w czasie
   • zaawansowane raportowanie, w tym integracja z narzędziami zewnętrznymi takimi jak Crystal Raports,
   • wykorzystanie technologii OLAP oraz współpraca z generatorem raportów wielowymiarowych WAPRO Analizy.

  Dodatkowo w wariancie BUDŻET:

  • Analityka budżetowa:
   • tworzenie planu wydatków budżetowych i kontrola jego realizacji,
   • obsługa budżetowego plan finansowego według klasyfikacji tradycyjnej – w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz dodatkową, własną analitykę definiowaną przez użytkownika,
   • obsługa budżetowego plan finansowego według klasyfikacji zadaniowej – w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (opcjonalnie),
   • sprawozdawczość budżetowa.
 • WAPRO Kaper

  WAPRO Kaper - Księga podatkowa

  WAPRO Kaper jest systemem przeznaczonym do prowadzenia księgowości opartej na księdze przychodów i rozchodów lub ryczałtowej ewidencji sprzedaży. Program umożliwia obliczanie i drukowanie deklaracji podatkowych, rozliczanie prywatnych samochodów, emisję dokumentów księgowych i wiele innych.

  WAPRO Kaper zawiera mechanizm ewidencjonowania środków trwałych oraz odliczania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Umożliwia ewidencję wyposażenia zakupionego dla potrzeb firmy nie sklasyfikowanego jako środki trwałe. Program pozwala także na obsługę wynagrodzeń oraz tworzenia deklaracji dla ZUS i Urzędu Skarbowego.

  WAPRO Kaper dostępny jest w 3 liniach produktowych:

  • START
  • BIZNES
  • BIURO

  Zakres funkcjonalny programu dostępny w wersji START:

  • Kartoteki:
   • odbiorców, dostawców, innych kontrahentów,
   • urzędów skarbowych z adresami i numerami kont bankowych,
   • pracowników,
   • stawek podatkowych i ubezpieczeniowych,
  • Deklaracje podatkowe:
   • rozliczanie podatku VAT w obrocie krajowym, zagranicznym i wewnątrz UE,
   • wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UE/K, VAT-Z na formularzach lub na czystych kartkach,
   • rozliczanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych oraz zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych,
   • przyporządkowanie do firmy dowolnej ilości właścicieli/wspólników i dowolny podział dochodu,
   • możliwość uwzględniania udziałów zmiennych w czasie, a także dowolnej ilości spisów z natury,
   • emisja własnych dokumentów księgowych: dowody wewnętrzne, przelewy bankowe, bankowe dowody wpłat gotówkowych do każdej deklaracji, kontrahenta lub pracownika,
   • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-40,
  • Ewidencje księgowe - Rejestry VAT:
   • użytkownik ma możliwość zarówno określenia ilości rejestrów podatku VAT należnego i naliczonego, a także w każdym z rejestrów możliwość określenia powiązań danych w rejestrze z danymi w podstawowej księdze przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej,
   • możliwość dokonywania w jednym oknie wpisów do księgi z równoległym umieszczaniem zapisów w odpowiednich rejestrach zakupu i sprzedaży VAT, co znakomicie skraca czas potrzebny na zaksięgowanie dużej liczby dokumentów,
   • chronologiczne uporządkowanie wpisów - możliwość księgowania przed skompletowaniem wszystkich dokumentów,
   • sumowanie wpisów za dowolny okres z jednoczesnym porównaniem sum narastających od początku roku,
  • Ewidencje dodatkowe:
   • możliwość prowadzenia ewidencji do pięciu środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami, automatyczne tworzenie planów amortyzacji, drukowanie tabel amortyzacyjnych za poszczególne miesiące oraz uzyskiwanie dodatkowych danych takich jak np.: ilość miesięcy, jaka pozostała do końca amortyzacji danego środka,
   • ewidencja przebiegu jednego pojazdu dla potrzeb obliczania kosztów eksploatacji; słownik stałych tras i odległości pozwala na zautomatyzowanie i przyśpieszenie wypełniana i ewidencji przebiegu oraz pozwoli uniknąć błędów; Przedstawienie wyników obliczeń w formie tabeli daje możliwość optymalizacji własnych działań pod względem zaliczenia jak największej kwoty w koszty uzyskania przychodu,
  • e-Archiwum (Moduł Zarządzania Dokumentami):
   • przechowywanie w bazie danych programu e-Dokumentów w kontekstach: firmy, kontrahentów, pracowników oraz księgowanych dokumentów,
   • podgląd zarchiwizowanych e-Dokumentów w trakcie pracy księgowego, bezpośrednio z interfejsu programu,
  • e-Korespondencja
   • e-Poczta – wewnętrzny klient pocztowy umożliwiający prowadzenie korespondencji z kontrahentami firmy bezpośrednio z programu.
   • Powiadomienia SMS – moduł umożliwia wysyłanie spersonalizowanych, seryjnych wiadomości SMS z programu do kontrahentów firmy w oparciu o dynamicznie tworzone szablony. Wiadomości mogą być wysyłane z kartoteki kontrahentów, udziałowców oraz rozrachunków

  Dodatkowo w wersji BIZNES i BIURO

  • prowadzenie ewidencji nieograniczonej ilości środków trwałych,
  • prowadzenie ewidencji nieograniczonej ilości pojazdów,
  • obsługa wynagrodzeń:
   • kartoteka pracowników umożliwiająca również generowanie dokumentów rejestracyjnych dla ZUS,
   • możliwość tworzenia list płac - program automatycznie wylicza zaliczki na podatek dochodowy oraz składki ZUS,
   • obsługa umów zlecenia i o dzieło - dla umów trwających powyżej jednego miesiąca możliwe jest stworzenie harmonogramu zapłat, a na jego podstawie generowanie kolejnych rachunków,
   • rozliczenie podatku dochodowego pracowników (deklaracje PIT-4R, PIT11, PIT-40, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R)
   • generowanie dokumentów rozliczeniowych dla ZUS,
   • przelewy do list płac oraz do umów zlecenia i o dzieło,
 • WAPRO Best

  WAPRO Best - Środki trwałe

  Program WAPRO Best przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia, naliczania odpisów amortyzacyjnych oraz generowania not księgowych do programu finansowo księgowego. Wiele opcji konfiguracyjnych pozwala na przystosowanie aplikacji do specyficznych wymagań użytkownika oraz zapamiętanie takiego układu jako prywatną, domyślną konfigurację. Zadbano przy tym o prostotę i ergonomię obsługi programu, szybki i wygodny dostęp do najczęściej używanych funkcji.

  WAPRO Best dostępny jest w 2 liniach produktowych:

  • BIZNES
  • BIURO

  Zakres funkcjonalny programu dostępny w linii BIZNES:

  • Kartoteki i słowniki:
   • klasyfikacja rodzajowa środków trwałych z możliwością jej uzupełniania,
   • miejsca użytkowania, przechowywane w strukturze drzewiastej,
   • ewidencja stanowisk kosztowych,
   • rozbudowana ewidencja kontrahentów/dostawców wraz z informacjami kontaktowymi,
   • kartoteka pracowników (osób odpowiedzialnych),
   • własne grupy (kategorie) środków trwałych i wyposażenia,
   • rozbudowana ewidencja firm obsługiwanych przez system, zawierająca takie informacje, jak nazwa, adres, NIP, rachunki bankowe itp.,
  • Składniki majątku trwałego oraz wartości niematerialne i prawne:
   • podstawowe dane zawierające informacje o środku trwałym, miejscu użytkowania, osobach odpowiedzialnych, historii przydziałów, itp.,
   • możliwość wprowadzenia do programu środka trwałego częściowo zamortyzowanego lub z historią odpisów amortyzacyjnych , która zostanie wygenerowana w momencie jego przyjęcia do użytkowania,
   • możliwość zdefiniowania wielu ponadpodstawowych informacji za pomocą mechanizmu pól dodatkowych,
   • ewidencja operacji wykonanych na danym środku,
   • spis dokumentów danego środka trwałego,
   • możliwość przypisania środka do zdefiniowanej grupy/kategorii,
   • rozbudowane filtrowanie po nazwie, nr inwentarzowym, miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, polach dodatkowych, statusach, grupach/kategoriach i innych,
  • Wyposażenie:
   • podstawowe dane: nr inwentarzowy, miejsce użytkowania, osoba odpowiedzialna, cena, ilość, charakterystyka,
   • możliwość zdefiniowania wielu ponadpodstawowych informacji za pomocą mechanizmu pól dodatkowych,
   • możliwość przypisania elementu wyposażenia do zdefiniowanej grupy/kategorii,
   • rozbudowane filtrowanie po nazwie, nr inwentarzowym, miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, polach dodatkowych, grupach/kategoriach i innych,
  • Amortyzacja:
   • możliwość prowadzenia niezależnej amortyzacji bilansowej i podatkowej,
   • dostępne rodzaje amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, indywidualna (wartości odpisów w poszczególnych miesiącach zdefiniowane przez użytkownika),
   • częstotliwość generowania odpisów: miesięcznie, kwartalnie, rocznie,
   • dla amortyzacji podatkowej możliwość wprowadzenia odpisu 30% w pierwszym roku użytkowania (wartości można rozdzielić na miesiące w dowolny sposób),
   • możliwość wyłączenia środka z amortyzacji na zadany okres lub sezonowo,
  • Operacje systemowe:
   • Likwidacja, Częściowa likwidacja (także o wybrany składnik), Sprzedaż, Częściowa sprzedaż (także o wybrany składnik),
   • Ulepszenie środka, Przeszacowanie środka, Przekazanie nieodpłatne środka
   • Zmiana osoby odpowiedzialnej, Zmiana miejsca użytkowania środka
   • Korekta amortyzacji wykonanej, Korekta planu amortyzacji
   • prowadzona jest ewidencja wszystkich wykonanych operacji oraz możliwość filtrowania/wyboru operacji po zadanych warunkach i wykonanych na określonych środkach trwałych,
  • Dokumenty systemu:
   • operacje systemowe generują dokumenty standardowe, które są przez system ewidencjonowane (OT, LT, LC, PK, PT, ZT, MT),
   • możliwość filtrowania dokumentów po artykułach, datach wystawienia, numerach,
   • możliwość nadania maski na dowolny rodzaj dokumentu,
  • Dokumenty zakupu:
   • każdy środek trwały, element wyposażenia i element składowy środka trwałego może wystąpić na dokumencie zakupu,
   • dowolny środek trwały i element wyposażenia może być wprowadzany do ewidencji od strony pozycji dokumentu zakupu,
   • możliwość filtrowania dokumentów po datach wystawienia, numerach, numerach wewnętrznych, kontrahencie/dostawcy,
  • Dekrety/Rejestry not księgowych:
   • ewidencja wygenerowanych dekretów/rejestrów not księgowych oraz ich filtrowanie po typach wpisu, rodzajach operacji, środkach trwałych i cechach dekretów,
   • możliwość wygenerowania eksportu dekretów do programu finansowo księgowego, którym w ogólnym przypadku może być WAPRO Fakir, ale także każdy inny program, którego plan kont zostanie zaimplementowany za pomocą metajęzyka dekretów,
  • Pozostałe funkcje:
   • moduł uprawnień definiujący dostęp do poszczególnych modułów/operacji/ekranów/raportów programu,
   • mechanizm pól dodatkowych,
   • moduł raportów tworzonych w narzędziu Crystal Reports, z możliwością przekazywania do tychże raportów parametrów, wyrażeń i filtrów SQL,
   • export do programu Excel z głównych ekranów programu.
 • WAPRO Gang

  WAPRO Gang - Kadry i płace

  System przeznaczony do prowadzenia ewidencji kadrowej, naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenia związanych z zatrudnieniem pracowników, rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS.

  WAPRO Gang dostępny jest w 3 liniach produktowych:

  • BIZNES
  • PRESTIŻ
  • BIURO

  Zakres funkcjonalny programu dostępny w linii BIZNES:

  • Zarządzanie pracownikami:
   • przyjmowanie pracowników,
   • gromadzenie dużej ilości danych o pracownikach (np. adresy, ukończone szkoły, historia zawodowa, dane ubezpieczeniowe i inne),
   • rejestrowanie historii zmian danych w trakcie zatrudnienia (np. przeszeregowania), zapamiętanie pełnej historii zmian danych,
   • zwalnianie pracowników, łącznie z emitowaniem stosownych dokumentów (umowy o pracę, świadectwa pracy, przeszeregowania , zaświadczenia itd.),
  • Ewidencja nieobecności:
   • prowadzenie ewidencji nieobecności z dokładną specyfikacją powodów nieobecności takich jak na przykład: nieobecności spowodowane chorobą lub macierzyństwem, urlopem wypoczynkowym i innymi przyczynami,
   • szczegółowe rozliczanie urlopów wypoczynkowych w dniach i godzinach,
  • Zarządzanie listami płac:
   • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednym z pięciu systemów wynagradzania: miesięcznym, godzinowym, akordowym, godzinowo-akordowym i prowizyjnym,
   • rozliczanie nieobecności na listach płac uwzględniające między innymi takie elementy listy płac jak wynagrodzenie za czas urlopu, wynagrodzenie chorobowe, zasiłki ZUS,
  • Obsługa umów cywilno-prawnych:
   • obsługa umów zlecenia i o dzieło, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki umów długookresowych, kontraktów menedżerskich i wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych,
   • rozliczanie stypendiów uczniów i studentów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych kierowanych przez podmioty inne niż powiatowe urzędy pracy,
   • możliwość drukowania umów i rachunków,
   • możliwość drukowania list wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych,
   • możliwość drukowania deklaracji PIT-11/8B i PIT-8A,
  • Łącze do systemów finansowo-księgowych:
   • wbudowane połączenie z programem finansowo-księgowym WAPRO Fakir,
   • możliwość utworzenia połączenia z dowolnym programem finansowo-księgowym, który może wczytać dane z pliku tekstowego,
  • Współpraca z innymi systemami:
   • przesyłanie do Płatnika danych niezbędnych do wygenerowania wszelkich deklaracji ZUS w tym również raportów miesięcznych za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych,
   • eksport danych do programów ePFRON i SOD,
   • współpraca z rejestratorami czasu pracy Bartex, KID, PControl, HSK Data, UNICARD S.A.,
  • Home Banking:
   • gotowe szablony plików transferowych do większości banków,
   • możliwość stworzenia transferu w dowolnym niemal formacie,
  • Wydruki:
   • gotowe wydruki list płac, kartotek zarobkowych, podatkowych, zasiłkowych, przelewów wynagrodzenia, rozdzielnika kosztów,
   • wydruki miesięcznej i rocznej ewidencji czasu pracy,
   • deklaracje PIT, DEK-I/II, meldunek DG-1, sprawozdanie Z-06
  • Elastyczność:
   • łatwość dokonywania zmian struktur danych umożliwiająca rozwijanie systemu,
   • możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych raportów za pomocą kreatorów i generatora raportów,
   • pełna dowolność konstruowania algorytmów,
   • import z Excela danych do kartotek systemowych, firmowych, pracowniczych oraz składników płacowych,
   • Możliwość gromadzenia w systemie dokumentów z plików zewnętrznych w formatach takich jak .xls, .doc, ".pdf, .jpg, .bmp i innych.

  Dodatkowo w wariancie PRESTIŻ

  • rozbudowany i konfigurowalny mechanizm rejestracji operacji użytkowników,
  • edytor szablonów wydruków w postaci graficznej współpracujący z edytorem MS WORD (daje to możliwość definiowania własnych raportów w formacie WORD oraz redefiniowania raportów istniejących),
 • WAPRO Analizy

  WAPRO Analizy - Analizy wielowymiarowe

  Program WAPRO Analizy to zaawansowany system wspomagania decyzji, którego zadaniem jest dostarczanie kadrze menadżerskiej przedsiębiorstwa wyczerpujących danych niezbędnych do sprawnego zarządzania firmą. Program przetwarza dane zgromadzone w bazach innych programów WAPRO ERP i na ich podstawie tworzy zaawansowane, wielowymiarowe analizy, w dynamicznie definiowanych przez użytkownika przekrojach.

  Program WAPRO Analizy dostępny jest w 2 liniach produktowych:

   • BIZNES
   • PRESTIŻ

  Program WAPRO Analizy wykorzystuje technologię klient-serwer w oparciu o Microsoft SQL Server, jak również najnowsze technologie z zakresu hurtowni danych (OLAP), co gwarantuje jego wysoką jakość, wydajność i elastyczność.

  System WAPRO Analizy współpracuje z pozostałymi programami Wapro ERP, tj. WAPRO Mag, WAPRO Fakir, a w wersji PRESTIŻ również z WAPRO Kaper, WAPRO Best, WAPRO Gang.

  Program WAPRO Analizy umożliwia tworzenie zaawansowanych, wielowymiarowych analiz danych zgromadzonych w bazach systemów WAPRO ERP. Przy pomocy intuicyjnych kreatorów użytkownik może w prosty sposób zdefiniować zakres danych oraz przekroje, w jakich zamierza je analizować. Na tej podstawie system tworzy wielowymiarowe struktury OLAP, w których następuje wstępne przetwarzanie danych i na podstawie których tworzone są automatycznie zaawansowane raporty, analizy czy wykresy.

  Dane prezentowane są w postaci tabel przestawnych oferujących liczne mechanizmy filtrujące, sortujące czy grupujące wskazane informacje, które zapewniają czytelność prezentacji. Użytkownik także na tym etapie ma szerokie możliwości konfiguracyjne - zmiany układu prezentowanych danych, poziomu ich grupowania i agregacji czy też hierarchii poszczególnych wymiarów. Dzięki temu te same dane mogą być w wygodny sposób analizowane w różnych wariantach - wg klientów, towarów, handlowców, czy miejsc powstawania przychodów lub kosztów - co daje kadrze menadżerskiej pełny, szczegółowy obraz funkcjonowania firmy i umożliwia podjęcie właściwych decyzji zarządczych.

  Dodatkowo w wersji PRESTIŻ

   • pełna współpraca z pozostałymi produktami z linii PRESTIŻ,
   • obsługa pól dodatkowych - dla programu WAPRO Mag PRESTIŻ,
   • obsługa struktur MPK - dla programu WAPRO Fakir PRESTIŻ,
   • możliwość tworzenia widoków analitycznych.
 • WAPRO iBusiness

  WAPRO iBusiness – Mobilne analizy

  Aplikacja mobilna WAPRO iBusiness  dedykowana na personalne urządzenia z systemem iOS (iPad, iPhone) lub z systemem Android, pozwala na ciągły dostęp do danych w trybie do odczytu. Dzięki temu wszędzie, gdzie istnieje połączenie z siecią Internet, można w swoim personalnym urządzeniu podejrzeć aktualne dane handlowe i finansowe a zatem efektywniej i skuteczniej podejmować decyzje kluczowe firmy.

  Program umożliwia dostęp on-line do danych zapisanych w firmowej bazie danych co pozwala zachować lepszą kontrolę nad biznesem.

  Dostępność wszystkich podstawowych informacji umożliwia wydajny monitoring sprzedaży i zamówień, zakupów, marży i zysków oraz danych finansowych i rozrachunków i na lepszy nadzór nad biznesem.

  Analizy oparte o aktualne dane ułatwiają kontrolowanie bieżącego działania i kondycji firmy.

  Aplikacja daje możliwość prezentacji trendów i porównanie z danymi historycznymi pozwala na szersze spojrzenie na działanie firmy w aspekcie danych z poprzednich okresów.