pobierz demo
pobierz demo
RAKSSQL

RAKSSQL dla Biur Rachunkowych

RAKSSQL dla Biur Rachunkowych to kompletne i profesjonalne rozwiązanie stworzone specjalnie dla biur rachunkowych, wspomagające wszystkie obszary działalności: ewidencję księgową, ewidencję środków trwałych i wyposażenia, operacje kasowe i bankowe, rozrachunki, analizy finansowe i budżetowanie oraz kadry i płace - bez względu na liczbę klientów. Umożliwia monitorowanie prac wykonywanych dla poszczególnych klientów biura  wspomagając sprawne zarządzanie biurem rachunkowym.

Specyfika pracy nowoczesnego biura rachunkowego polegająca na świadczeniu usług w zakresie księgowości, analiz finansowych, kadr i płac, wymaga w dobie rynkowej konkurencji i rosnących potrzeb Klientów zastosowania elastycznego, funkcjonalnego i efektywnego kosztowo systemu informatycznego. Program RAKSSQL wymiernie usprawnia pracę biura wprowadzając automatyzację procesów księgowych przy jednoczesnym wykorzystaniu instrumentów kontroli działań. Pozwala na skuteczne zarządzanie biurem dostarczając informacji o stanie finansów firmy oraz należnościach i zobowiązaniach klientów.

System RAKSSQL oferuje pełną gamę zintegrowanych modułów, zapewniających wsparcie w podstawowej działalności biura w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg handlowych, podatkowych i ryczałtu,
 • ewidencji i amortyzacji środków trwałych,
 • kadr i płac,
 • deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych,
 • analiz finansowych,
 • kontroli i zarządzania pracą księgowych.

RAKSSQL zawiera również moduły usprawniające zarządzanie współpracą z klientami i obsługą biura rachunkowego m.in. w zakresie:

 • zarządzania relacjami z klientem (CRM),
 • prowadzenia terminarzy i spotkań,
 • rejestracji zadań i operacji,
 • monitoringu pracy wykonanej dla każdego klienta,
 • obsługi fakturowania wykonanych usług,
 • kontroli należności i zobowiązań.

Jeden kompletny system księgowy RAKSSQL w biurze rachunkowym eliminuje konieczność instalowania i wdrażania kilku osobnych aplikacji dedykowanych dla różnych rodzajów księgowości. Zastosowanie jednego systemu księgowego umożliwia również płynne przejście klienta z jednego rodzaju księgowości na inny (na przykład z księgi przychodów i rozchodów na księgi handlowe), zachowując przy tym dostęp do danych historycznych oraz ciągłość rozrachunków.

Łatwy i szybki dostęp do danych każdego klienta biura rachunkowego w RAKSSQL jest możliwy z poziomu jednej aplikacji księgowej. Bez konieczności zmiany roku obrachunkowego można przeglądać dokumenty z poprzednich okresów obrachunkowych czy wykonywać zestawienia księgowe dla dowolnego okresu.

Bezpieczeństwo inwestycji - mając na uwadze optymalizację kosztów zakupu systemu RAKSSQL dla Biur Rachunkowych wprowadzone zostały unikatowe rozwiązania. Klient wybiera z szerokiej gamy te elementy, które są dla niego niezbędne, osiągając w ten sposób najlepszy wskaźnik możliwości do ceny systemu. Dzięki pełnej integracji rozbudowa jest szybka i bezproblemowa. Może być wykonana w dowolnym momencie, wraz ze wzrostem potrzeb firmy.

Wymiana danych w RAKSSQL jest możliwa przez elektroniczny import danych, dokumentów handlowych, finansowych i magazynowych, przyspieszając i automatyzując proces księgowania oraz współpracę z klientami.

Automaty księgowe - i ich wykorzystanie zwiększa efektywność pracy dzięki możliwości definicji sposobu i zasad księgowania poszczególnych typów dokumentów. Dodatkowo taki sposób pracy minimalizuje błędy powstałe na skutek ręcznego wprowadzania danych.

Wielojęzyczne raporty i zestawienia - RAKSSQL oferuje narzędzia umożliwiające generowanie raportów i zestawień w wybranym przez Klienta języku.

Budowa relacji z klientem - system RAKSSQL oferuje także moduł CRM pozwalający na wygodne zarządzanie relacjami z klientami. System umożliwia niezależną obsługę firm (kontrahentów) i osób (kontaktów personalnych) oferując m.in. możliwość planowania spotkań, terminów przekazania dokumentów księgowych, rejestracji czasu i liczby rozmów telefonicznych, ilości przesyłek pocztowych.

RAKSSQL W tej kategorii nie ma produktów.