pobierz demo
pobierz demo
enova365

enova365 dla biur rachunkowych

Oferta enova365 dla biur rachunkowych zawiera wszystkie elementy niezbędne podmiotom świadczącym usługi księgowo-podatkowe. Na pełny pakiet składają się:

enova365 Księga podatkowa

Moduł zapewnia obsługę księgową dla firm rozliczających się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. Umożliwia ewidencjonowanie dokumentów, ich księgowanie oraz sporządzanie deklaracji i sprawozdań bieżących oraz okresowych. Podstawowe funkcje to: Zapisy księgi, Ewidencja VAT Zakupu i Sprzedaży, Ewidencja Raportów kasowych, wyciągów bankowych, dokumenty wewnętrzne, zestawienia przychodów i kosztów, rozliczenia z kontrahentami.

enova365 Księga handlowa

moduł zapewnia obsługę księgową firmy w zakresie prowadzenia pełnej księgowości, czyli ewidencjonowanie dokumentów, księgowanie oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań bieżących oraz okresowych. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia rachunkowości, program dostarcza szerokiego wachlarza funkcji związanych z automatyzacją ewidencjonowania dokumentów, dekretacji powtarzanych dokumentów czy też operacji gospodarczych. Program przygotowany został z myślą o przedsiębiorstwach prowadzących księgowość opartą o plan kont. Konfigurowalność systemu gwarantuje, że jest on "otwarty" na wiele sugestii operatora. Napisano go z myślą o Księgowych, którzy chcą posługiwać się ergonomicznym narzędziem informatycznym, które ma im usprawniać codzienną pracę, zamykanie miesiąca czy roku obrachunkowego.

enova365 Księga inwentarzowa

Moduł pozwala na pełną rejestrację zdarzeń związanych ze środkami trwałymi. Możemy otrzymać zarówno aktualny plan amortyzacji, jak i plan amortyzacji na dowolny dzień. Oprócz środków trwałych program ewidencjonuje wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie (obiekty o wartości niewystarczającej do uznania ich za środek trwały), które zaliczane są w koszty, bez konieczności ich amortyzowania.

enova365 Kadry Płace

Moduł przeznaczony do pełnej obsługi działu kadr i rachuby płac w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów, w większości przypadków może być zrealizowana samodzielnie przez użytkownika programu.

enova365 Preliminarz EŚP

... jest dodatkowym modułem rozszerzającym funkcjonalność modułu enova Ewidencja Środków Pieniężnych. Umożliwia m.in. prezentację prognozy płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu w podziale na konkretne dni, tygodnie, miesiące, kontrahentów, wprowadzenie planów przepływów finansowych na dany okres, inne.

enova365 Delegacje Służbowe

Moduł wspomaga rejestrowanie, obsługę i rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych. Umożliwia firmie ewidencje wyjazdów służbowych pracowników oraz związanych z nimi kosztów. Wpływa na usprawnienie procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji oraz dostarcza księgowości informacji o wyjazdach.

enova365 Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

... to platforma do elektronicznej komunikacji między biurem rachunkowym a jego klientami. Moduł umożliwia m.in. dostarczanie i pobieranie dokumentów przez Klienta w formie elektronicznej (skany, PDF, pliki z danymi), udostępnianie Klientowi informacji dotyczących rozliczeń podatkowych, inne.

Dopełnieniem w ofercie dla biur rachunkowych jest moduł enova365 Praca na Wielu Bazach. Zadaniem modułu jest wsparcie operatora w zarządzaniu wieloma bazami danych - w tej części systemu enova365 możemy zbiorczo dokonać archiwizacji baz danych, ich uaktualnienia, możemy również dodawać operatorów i nadawać im prawa obiektowe do poszczególnych baz.
Program pozwala również m.in. na „hurtowe” naliczenie (generowanie) brakujących deklaracji w wybranych wcześniej bazach danych, zbiorcze wykonywanie czynności podpisania i wysyłki e-Deklaracji.

enova365 W tej kategorii nie ma produktów.