Aby pobrać wersję testową prosimy o wypełnienie formularza.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu dostarczenia bezpłatnej
wersji demonstracyjnej programów Asseco WAPRO ERP oraz udzieleniu informacji nt. ich
działania i warunkach zakupu a w przypadku podjęcia decyzji o zakupie na przekazanie moich
danych Producentowi programów Asseco WAPRO ERP.
Oświadczam, że wiadomo mi, że podanie danych jest dobrowolne ale wymagane w przypadku
podjęcia decyzji o zakupie. Wiem też o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich
danych osobowych i ich modyfikowania. Wiem też, że moja zgoda na przetwarzanie może być
odwołana w każdym czasie.
Wyrażam zgodę na dostarczanie informacji handlowych i technicznych dotyczących
programów Asseco WAPRO ERP za pomocą komunikacji elektronicznej na podany przeze mnie
adres e-mail.
Zgoda może być odwołana w każdym czasie.