Aby pobrać wersję testową RAKSSQL prosimy o wypełnienie formularza.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu dostarczenia bezpłatnej
wersji demonstracyjnej programu RAKS oraz udzielenia informacji nt. jego działania
i warunkach zakupu a w przypadku podjęcia decyzji o zakupie na przekazanie moich danych
Producentowi programu RAKS.
Oświadczam, że wiadomo mi, że podanie danych jest dobrowolne ale wymagane w przypadku
podjęcia decyzji o zakupie programu. Wiem też o przysługującym mi prawie dostępu do treści
moich danych osobowych i ich modyfikowania. Wiem też, że moja zgoda na przetwarzanie
może być odwołana w każdym czasie.
Wyrażam zgodę na dostarczanie informacji handlowych i technicznych dotyczących
programu RAKS za pomocą komunikacji elektronicznej na podany przeze mnie adres e-mail.
Zgoda może być odwołana w każdym czasie.