Aby pobrać wersję testową enova365 prosimy o wypełnienie formularza.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu dostarczenia bezpłatnej
wersji demonstracyjnej systemu enova365 oraz udzieleniu informacji nt. jego działania
i warunków zakupu a w przypadku podjęcia decyzji o zakupie na przekazanie moich danych
Producentowi systemu enova365.
Oświadczam, że wiadomo mi, że podanie danych jest dobrowolne ale wymagane w przypadku
podjęcia decyzji o zakupie systemu. Wiem też o przysługującym mi prawie dostępu do treści
moich danych osobowych i ich modyfikowania. Wiem też, że moja zgoda na przetwarzanie
może być odwołana w każdym czasie.
Wyrażam zgodę na dostarczanie informacji handlowych i technicznych dotyczących systemu
enova365 za pomocą komunikacji elektronicznej na podany przeze mnie adres e-mail.
Zgoda może być odwołana w każdym czasie.