pobierz demo
pobierz demo
pobierz demo

ZASTOSOWANIE W tej kategorii nie ma produktów.

Podkategorie

 • Faktury

  Faktury

                           

  Wystawianie faktur to niebywale istotne zagadnienie w działalności każdego przedsiębiorstwa. Programy wykorzystywane do generowania dokumentów powinny m.in. odciążać użytkownika w kontroli zachowania ciągłości numeracji, umożliwiać sprawne wpisanie pozycji na dokument, poprawnie określić wartości towarów lub usług, kwoty podatku VAT, formy i terminy płatności.

  Te wszystkie działania powinny zostać wykonane szybko i sprawnie aby umożliwić użytkownikowi wystawienie w krótkim czasie wielu dokumentów.

  W naszej ofercie znajdują się programy różnych producentów ułatwiające proces wystawiania faktur. Skorzystaj z jednego z nich a fakturowanie przestanie być uciążliwe. Wybierz poniżej dowolny z nich i przekonaj się jak ułatwi Twoją pracę.

  WAPRO enova365 RAKSSQL • Sprzedaż, magazyn

  Sprzedaż, magazyn

  Moduły odpowiedzialne za realizację sprzedaży obsługują funkcje będące rozwinięciem procesu wystawiania faktur. Umożliwiają wystawianie wszystkich dokumentów wykorzystywanych do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych - zarówno związanych ze sprzedażą, jak i zakupami.

  Odpowiadają również za obrót magazynowy. Wspierają użytkowników w trakcie obsługi zamówień składanych do dostawców lub przyjmowanych od odbiorców. Dają możliwość obsługiwania transakcji z kontrahentami nie tylko na rynku krajowym, ale również poza granicami.    • CRM

  CRM

  CRM to sfera działań, która ma bardzo duży wpływ na efekty uzyskiwane przez przedsiębiorstwo. Właściwie budowane i rozwijane relacje z klientami dają gwarancję uzyskania stabilnego rozwoju organizacji.

  Systemy dostępne w tej części serwisu dają możliwość ewidencjonowania i przetwarzania zgromadzonych danych. Dane te są podstawą do analiz, których efektem są decyzje o kolejnych działaniach lub aktywnościach podejmowanych przez firmy w stosunku do swoich klientów.

  Sprawdź nasze programy i wybierz najlepszy dla siebie.

      • E-commerce

  e-commerce

  E-commerce to szeroko rozumiany obszar działań handlowych prowadzonych przez firmy z wykorzystaniem Internetu.

  W części tej dostępne są rozwiązania umożliwiające sprzedaż oferty firmy przez sklepy internetowe zintegrowane z głównym systemem. Programy wspomagają też obecność oferty firmy w portalach aukcyjnych oraz udostępniają narzędzia do zarządzania wieloma ofertami.

  Ostatnia grupa to rozwiązania sprzedaży mobilnej dedykowane dla rozproszonych struktur sprzedaży.

 • Produkcja

  Produkcja

  Zadaniem programów umożliwiających wspomaganie procesów produkcyjnych jest z jednej strony kalkulacja kosztu wytworzenia produktów, z drugiej zaś optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów. Technologie produkcyjne bardzo często mają postać złożonych i wzajemnie powiązanych operacji - program umożliwia bieżąca kontrolę wykonywania poszczególnych etapów/czynności.

  System ma na celu również osiągnięcie optymalizacji w zakresie zamawiania surowców niezbędnych w procesie produkcji.

  Wybierz jeden z programów z naszej oferty. • Księga Handlowa

  Księga handlowa

  Programy umożliwiają pełną rejestrację wszystkich operacji gospodarczych, należności i zobowiązań, prowadzenia szczegółowych ewidencji dotyczących poszczególnych obszarów działalności firmy.

  Prawidłowo prowadzone księgi handlowe posiadają jednak dużą zaletę - dają syntetyczny i analityczny obraz stanu finansowego firmy, umożliwiają śledzenie na bieżąco stanów zapasów, należności, zobowiązań oraz wzajemnych relacji pomiędzy tymi wielkości, pozwalają również na analizę kontaktów z poszczególnymi kontrahentami i partnerami.

  Wszystkie dostępne w tej części produkty spełniają wymogi zgodności z Ustawą dotyczącą prowadzenia ksiąg przy użyciu komputera.    • Księga Podatkowa

  Księga podatkowa

  Programy dostepne w tym dziale umożliwiają prowadzenie rozliczeń podatkowych w oparciu o Księgę przychodów i rozchodów lub Ryczałt ewidencjonowany.

  Wszystkie dostępne w tej części produkty spełniają wymogi zgodności z Ustawą dotyczącą prowadzenia ksiąg przy użyciu komputera.    • Kadry i Płace

  Kadry i płace

  Zadaniem programów kadrowo-płacowych jest zapewnienie wsparcia użytkowników w obsłudze sfery wynagrodzeń i zagadnień kadrowych w firmach i przedsiębiorstwach.

  Programy umożliwiają ewidencjonowanie danych osobowych pracowników, obsługę umów o pracę w różnej postaci, ewidencje kadrowe niezbędne do ustalenia np. wymiarów urlopów, itp.

  Programy te umożliwiają również pełną obsługę płac wykorzystując dostępne w nich składniki wynagrodzenia lub dają możliwość utworzenia nowych, unikalnych elementów płacowych obowiązujących w danym przedsiębiorstwie.

  Sprawdź jak nasze programy usprawnią pracę Twojego działu kadr.

    • Środki Trwałe

  Środki trwałe

  W części tej dostępne są programy umożliwiające prowadzenie ewidencji wyposażenia i środków trwałych.

  Programy wspomagają użytkowników w określaniu planów amortyzacji poszczególnych elementów wchodzacych w skład majątku przedsiębiorstwa, jak i obsługują wszytskie wydarzenia, jakim mogą podlegać środki trwałe.

  W przypadku niektórych programów moduł odpowiedzialny za obsługę Środków Trwałych jest nierozerwalnie związany z systemem księgowym.

      • Biura rachunkowe

  Biura rachunkowe

  W części tej zebrane zostały informacje o programach kierowanych do biur rachunkowych - podmiotów świadczących usługowo obsługę księgową i kadrową firm.

  Specyficzne wymagania stawiane aplikacjom oraz oczekiwania dotyczące dostępnych funkcjonalności związane są z efektywną obsługą klientów i mają dać gwarancję poprawności prowadzonej księgowości, oszczędność czasu i redukcję kosztów.

  Sprawdź który z programów z naszej oferty pełniej zaspokoi Twoje potrzeby.